124 träffar

Återgå till avancerad sökning

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Tack för tipset kring Aspergercentrum, jag ska ge det ett försök om jag nu får komma på besök och se var det leder. Synd att du inte upplevde det på det sättet, det borde ju finnas fler att prata med tycker man, som kan ge stöd i en diagnossättning. Tänker på t ex någon kunnig inom Attention eller l...
av Sarah1
2016-06-23 0:30:06
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Tack för att du delade detta. Sa din utredningspsykolog något om hur han/hon tyckte att du skulle gå vidare? Har de tänkt att denna kurator ska ge dig specifikt stöd just kring diagnosen? Jag känner för egen del att jag mår så dåligt av vetskapen om diagnosen, alltså inte av de svårigheter som ska f...
av Sarah1
2016-06-22 1:42:41
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Ja, min ICD-kod är F849. Det är väl samma sak som tidigare kallades för "atypisk autism"? Det är inte så farligt som det låter (alltså "genomgripande störning av utvecklingen UNS"). Det betyder ju i princip bara att du har symptom inom autismspektrum. Oftast är det ju då ganska l...
av Sarah1
2016-06-22 1:38:01
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Tack! Det var intressant, hur kommer det sig att man aldrig säger hur allvarliga symptomen är? För min del står i princip främst bara resultat på WAIS och att de ansett att det jag beskrivit från bland annat barndom är autistiska symptom. Men hur jag ska förhålla mig till det nu som vuxen står det i...
av Sarah1
2016-06-22 1:37:30
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Tack. Nej, jag tänker kanske inte så mycket på detta att det ska skapa svårigheter på grund av att jag berättar för en arbetsgivare om diagnosen utan mer att jag på grund av diagnosen, eller delvis, mår sämre just av vetskapen och att mitt självförtroende är dåligt. Det beror egentligen inte av någr...
av Sarah1
2016-06-22 1:31:52
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Ja, koderna stämmer för "genomgripande störning i utvecklingen, UNS" men just det specifika för mig finns egentligen inte i diagnospapperen, alltså vad de sett och hittat hos just mig, och trots att utredningspsykologen vid två tillfällen intervjuade min mamma kring detta finns inte en end...
av Sarah1
2016-06-21 0:56:30
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Är inte denna diagnos enligt DSM V? Varken min psykiater eller psykolog har reagerat på formuleringen utan mest konstaterat att vissa drag finns men de har heller inte själva sen kunnat förklara mer ingående. På ett sätt förståeligt efter de personerna inte är samma som gjorde själva utredningen.
av Sarah1
2016-06-21 0:36:53
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?

Jag har för ett tag sen fått diagnosen "genomgripande störning i utvecklingen, UNS" och fick på det ett par A4 där en stor del av det som står är det jag själv skrev ner för bedömning inför utredning. Jag hade innan utredning själv aldrig misstänkt något inom autismspektrum, inte heller nå...
av Sarah1
2016-06-21 0:29:00
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vad består mina svårigheter i enligt diagnos?
Svar: 22
Visningar: 2285

Hur få "second opinion" på AST diagnos?

Det som ledde till utredning var enbart att misstankar om AST framkom när jag sökte för depression och ångest inom öppenpsykiatrin. Läkare och terapeut uttalade sig om det. Jag hade dessförinnan gått i en kortare terapi, ca 10 gånger och den terapeuten nämnde aldrig något om några såna misstankar. J...
av Sarah1
2015-12-09 17:54:56
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Hur få "second opinion" på AST diagnos?
Svar: 7
Visningar: 2774

Hur få "second opinion" på AST diagnos?

Jag har fått en diagnos inom autismspektrumet som jag till stora delar inte alls känner igen mig i. Jag har inte känt mig funktionsnedsatt på det sätt som beskrivs och det är enbart utomstående inom öppenpsykiatrin som har väckt misstankar om AST. Mina föräldrar har inte upplevt mig avvikande som li...
av Sarah1
2015-12-09 17:08:03
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Hur få "second opinion" på AST diagnos?
Svar: 7
Visningar: 2774

Hur många kritierier kan uteslutas och ändå ge AS diagnos?

Jag är i utredning för AS och känner till diagnoskriterierna enligt bland annat DSM V. Trots att jag själv upplever att det är flera kriterier jag inte uppfyller verkar det som att utredaren vill sätta en AS diagnos. Jag vill inte på något sätt förolämpa eller nedvärdera något här på forumet utan di...
av Sarah1
2015-12-04 0:12:59
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Hur många kritierier kan uteslutas och ändå ge AS diagnos?
Svar: 7
Visningar: 1516

Resultat från NP-utredning hemlighålls och fördröjs i onödan

Det är ju inte så att t ex dålig sömn skulle tala för AS eller inte AS och inte heller om man t ex är överviktig eller liknande. Det är inget lag där jag går, det är bara en psykolog och en enda psykiater. Motorik har redan testats. Nej, jag upplever inte det som någon grundlighet eftersom det är vä...
av Sarah1
2015-12-01 16:20:04
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Resultat från NP-utredning hemlighålls och fördröjs i onödan
Svar: 4
Visningar: 896

Resultat från NP-utredning hemlighålls och fördröjs i onödan

Jag genomgår just nu utredning för AS och upplever att det förekommer ett helt onödigt hemlighållande och fördröjande i samband med återgivning. Jag ska även träffa läkare och jag förstår att det är bra om man även har somatiska sjukdomar, vilket jag själv inte har. Det är också en formalitet att nå...
av Sarah1
2015-12-01 16:08:36
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Resultat från NP-utredning hemlighålls och fördröjs i onödan
Svar: 4
Visningar: 896

Mitt liv är förstört

Om jag har drag av AS är det också svaret på att jag inte kunnat skaffa mig jobb och relationer. Det är ju inte direkt så att arbetsförmedlingen skaffar mig ett intressant och givande jobb för att jag visar papper på en diagnos. Och det är ju knappast så att man låter någon annan söka en relation åt...
av Sarah1
2015-11-23 22:55:13
 
Kategori: Att leva som Aspergare
Tråd: Mitt liv är förstört
Svar: 11
Visningar: 2621

Mitt liv är förstört

Jag utreds för AS och kommer förmodligen att få diagnos "drag av AS", förmodligen inte en fullskalig diagnos. Men även om det "bara" är drag så ser jag att det ändå är det som gjort att mitt liv är förstört. Jag är över 30, har inget jobb och har aldrig varit i någon relation. Ef...
av Sarah1
2015-11-23 22:21:34
 
Kategori: Att leva som Aspergare
Tråd: Mitt liv är förstört
Svar: 11
Visningar: 2621

Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin

Jag tror att mycket handlar om att om man kommer in i psykiatrin och redan har en diagnos med sig, t ex AS så får man ett helt annat bemötande än om man söker för depression och ångest och behöver terapi som i mitt fall. Om man som exempel har AS och byter mottagning och ska ingå i en stödgrupp, hab...
av Sarah1
2015-11-22 17:00:59
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin
Svar: 29
Visningar: 6049

Kan NP-utredning underkännas av annan mottagning?

Ja, en ny utredning kan de ju föreslå, eller? De struntar ju helt i hur dåligt personen mår, bara de kan dra in pengar till sin egen mottagning. Jag antar att det inte är så populärt att vissa patienter orkar och klarar av att inom vårdgarantin söka sig till annan mottagning. Tack för tipset om doku...
av Sarah1
2015-11-22 1:58:01
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Kan NP-utredning underkännas av annan mottagning?
Svar: 4
Visningar: 1186

Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin

De har vetat om sina prioriteringar sen länge och nu när jag väl fick träffa psykolog så fanns ju inga lösningar så det handlade inte om att föra några diskussioner kring mitt fall. De går efter överenskommelser som redan är uppsatta och har alltså låtit mig vänta helt i onödan på vård som de redan ...
av Sarah1
2015-11-22 1:55:20
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin
Svar: 29
Visningar: 6049

Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin

Mitt problem är i huvudsak inte att få en diagnos eller att få till en utredning utan mitt problem handlar om att de inte vill ge mig vård utifrån de andra problemen jag har. Om jag inte får en fullskalig AS-diagnos, vilket jag räknar med utan enbart drag av AS, så är jag utestängd från exempelvis h...
av Sarah1
2015-11-21 22:04:43
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin
Svar: 29
Visningar: 6049

Kan NP-utredning underkännas av annan mottagning?

Jag ska in i en NP-utredning och på grund av långa väntetider sökte jag mig till ett privat företag med landstingsavtal för att göra utredningen. De är såklart godkända av Socialstyrelsen och enligt dem själva så följer de nationella riktlinjer för hur en NP-utredning ska göras. Då jag förklarade fö...
av Sarah1
2015-11-21 21:58:17
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Kan NP-utredning underkännas av annan mottagning?
Svar: 4
Visningar: 1186

Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin

Vilken typ av terapi har du då fått, KBT, PDT eller annan? Har du fått välja typ av terapi?
av Sarah1
2015-11-20 23:03:53
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin
Svar: 29
Visningar: 6049

Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin

Ja, min upplevelse är att man inom öppenpsykiatrin gärna vill läsa in en diagnos i de flesta beteenden, alltså även sånt som inte rör specifikt aspergers utan även andra diagnoser. Jag vill göra utredningen framförallt för att den mottagning jag har kontakt med mer eller mindre kräver det för att ja...
av Sarah1
2015-11-20 22:57:31
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin
Svar: 29
Visningar: 6049

Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin

Jag har tittat på diagnoskriterier och sett att det är flera jag inte uppfyller. Jag har som exempel inga svårigheter i vardag med tvätt, disk, hygien, handling, telefonsamtal etc. Det är ingen som under uppväxten (jag är 30+) pratat om någon diagnos och jag har själv inte tänkt tanken förrän det nä...
av Sarah1
2015-11-20 22:28:50
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin
Svar: 29
Visningar: 6049

Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin

Eftersom jag med största sannolikhet inte kommer att uppfylla tillräckligt med kriterier för en NP-diagnos så kommer jag inte att bli patient inom vuxenhabiliteringen. Därmed så står jag utan vård och kommer inte vidare. Jag har efterfrågat terapi på den öppenpsykiatriska mottagning där jag går men ...
av Sarah1
2015-11-20 22:12:06
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Omöjligt få vård och mycket dåligt bemötande inom psykiatrin
Svar: 29
Visningar: 6049
FöregåendeNästa

Återgå till avancerad sökningLogga in