Mindre kända religioner och trossamfund

Berätta om dina specialintressen och lär dig om andras.

 Moderatorer: atoms, Alien, marxisten

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 20:31:10

Just nu är jag intresserad av sådana religioner och trossamfund som inte är så kända i Sverige, så jag tänkte skriva lite om sådant. Naturligtvis får man bidra om man vill!
Här kommer sådant jag har hittat på Listverse, så jag kan inte garantera att allt stämmer, men man får gärna komma med rättelser.
All text i det här stycket är skriven av Abraham Rinquist 11 september 2016 på Listverse.

Alawiter
(ej att förväxlas med aleviter, som är en annan tro)
En av tolv syrier är alawit. Alawiterna är en hemlighetsfull muslimsk sekt som uppstod på 800-talet. De är shiiter och dyrkar Mohammeds svärson Ali som Gud. De förnekar att kvinnor har en själ och tror på reinkarnation. Ottomanerna föraktade dem och sunnimuslimer ser dem inte som muslimer.
Alawiterna anklagas för att använda en sorts beslöjad islam för att dölja sin radikala tro. "Fasta" sägs betyda att hålla hemligheter och "pilgrimsfärd" att besöka sheikerna.
1300-talshistorikern Ibn Battuta lade märke till att alawiterna inte går till moskén.
Syriens president Bashar Al-Assad tillhör sekten och försöker normalisera denna mystiska tro, men många misstänker att den månghundraåriga konflikten mellan alawiter och sunnimuslimer är en av orsakerna till Syrienkonflikten.
Bild
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 20:40:08

Candomblé

Candomblé kom till Brasilien med slavskeppen. Den är synkretistisk och blandar katolsk symbolik med vördandet av västafrikanska orixas (andar). De troendes allsmäktiga gud får hjälp av mindre hjälpandar och personliga vägledande andar. Candombléanhängare tror inte på gott eller ont, bara på sitt eget öde. Sedan 1970-talet, då man lyfte förbudet mot folksamlingar utan polisens tillstånd, har religionen växt sig starkare. På senare år har evangelisk kristendom vuxit i Brasilien och för att kämpa emot dessa nya kristnas inflytande har några Candombléanhängare startat ett politiskt parti: PPLE, Partiet för Frihet till Uttryck. Evangelister har attackerat Candombléanhängares helgedomar och dömt ut dem som djävulsdyrkare. Grunden ligger i raspolitiken. Brasilien förbjöd slaveri 1887, sist av alla länder i "väst". Hälften av landets befolkning räknar sig som svarta, men har mycket lite politisk makt, och Candomblé är tvivelsutan en afrikansk religion.

Bild
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 20:48:32

Kakure Kirishitan

Kakure Kirishitan, "dolda kristna", är kristna japaner. Efter att Tokugawashogunatet förbjöd katolicism, började anhängarna utöva sin tro i smyg. Kakure Kirishitan förblev en hemlig religion i 450 år, långt efter att förföljelserna tog slut 1873.
Tron utvecklades i skymundan och utvecklades till något som de spanska missionärer som införde tron i mitten av 1500-talet knappt skulle känna igen. Kakure Kirishitan blandade katolicism med shintoism och buddhism. De förklädde Maria och Jesus som Buddhafigurer och gjorde om bönerna till mässande sånger, men de har behållit den kristna musiken och sjunger fortfarande latinska psalmer från 1500-talets Spanien.
Bild
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 20:55:39

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/mul ... 87240k.jpg

Yazidier

De ungefär 700 000 yazidierna är så hemlighetsfulla att en del av deras tro inte ens är känd för de troende själva. Yazidiernas heliga böcker göms undan för lekmän och de initierade måste svära på att aldrig avslöja några hemligheter. Efter många hundra år av förföljelser undviker yazidierna kontakt med utomstående. Både Al-Qaida och IS räknar dem som otrogna.

Yazidierna har felaktigt kallats djävulsdyrkare, eftersom de vördar Melek Tawwus, Påfågelsängeln, som föll i onåd, men benådades. De praktiserar dop och går aldrig in i sina bönelokaler med skor på fötterna. Elden ser de som en gudomlig manifestation och de ber tre gånger om dagen, vända mot solen.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 21:03:57

Bild

New Mexicos krypto-judar

Under 1400-talet brann den Iberiska halvön av antisemitism. De sefardiska judarna, som bott i Spanien i många hundra år, tvingades konvertera eller dö. Många konvertiter lät döpa sig, men förblev judar i hemlighet. Andra flydde. Inom folklig tradition i New Mexico har man länge pratat om att dess första euroepiska invånare var s.k. krypto-judar. Berättelser om kosherslakt och gravar med Davidsstjärnan erbjöd frestande bevis, fastän de i många år har avfärdats som extrema kristna sekters verk.

Senare tiders DNA-tester har emellertid givit bevis. Fastän mindre än en procent av alla icke-judar bär på den judiska s.k. Cohanim-genen, fanns den hos 38 procent av dem man testade i New Mexico. Man tror att en grupp kryptojudar slog sig ned i området när inkvisitionen nådde Mexiko. Dessa judar fick praktisera sin tro i hemlighet, men i dag har en del New Mexico-bor som uppfostrats inom katolicismen konverterat till judendomen för att hitta sin "sanna" identitet.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 21:36:57

Bild
Santería

Santería - eller Helgonens Väg - kom till Kuba med slavarna. Religionen utvecklades på sockerplantagen på 1700-talet, främst bland yorubafolket från Nigeria, som använde katolska helgon som motsvarigheter till sina orishas, halvgudomliga andar. I många hundra år fördömdes Santería, först av katolska härskare och sedan av den mycket antireligiösa Castroregimen. Flera hundra år av förföljelse och förtryck ledde till att religionen hamnade i skuggan, men den överlevde mycket tack vare sin rika muntliga tradition, som förs vidare från en generation initierade till nästa. En stor del av Santerías teologi är hemlig för lekmän. Många riter, som djuroffer, kan bara beskådas av Santeros, präster.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 21:45:56

Bild

Umbanda

Umbanda är Brasiliens enda "egna" religion. Den grundades av mediet Fernandino de Moraes, som blandade afrikanska traditioner, katolicism, spiritism och indiansk religion. Varianten "Qimbanda", eller "svart magi", ses nu som en egen religion. Ungefär 400 000 personer praktiserar Umbanda, främst i hemlighet för att undvika hot och vandalisering. De flesta brasilianare ser Umbandatroende som djävulsdyrkare och de hotas av pingstvänner och evangelister. Flera pastorer har arresterats för att ha uppmuntrat till intolerans mot Umbanda.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 21:52:34

Bild
Druser

Druserna praktiserar en hemlig religion som har sitt ursprung i islam, men har utvecklats till en egen tro. Den inkorporerar element från kristendom, hinduism och grekisk filosofi. Druserna bor på flera håll i Mellanöstern. Efter det Ottomanska imperiets fall, slog sig de flesta ned i Syrien, Libanon, Jordanien och Israel-Palestina. Druserna har spelat en viktig roll i Mellanösterns historia. De har bosatt sig i oländiga bergstrakter för att kunna sköta sig själva och hålla fast vid sin mystiska tro. Bara invigda äldre män och kvinnor, "uqqal", deltar fullt ut i de religiösa riterna och har tillgång till de heliga skrifterna.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 22:00:18

Chuetas

Chuetas på Mallorca är krypto-judar som har förföljts i många århundraden. Deras namn tros komma från det katalanska ordet för fläsk. Chuetas tvingades konvertera till katolicismen under 1400-talets inkvisition, men många fortsatte praktisera judendom i hemlighet.

Chuetas utgör 20 000 av öns 860 000 invånare och har haft svårt att hålla sin tro hemlig. Med lätt identifierbara efternamn utsattes de för hån och spe, fick inte ta vanliga yrken och förbjöds att studera vid universitetet. Många hävdar att inga äktenskap mellan katoliker och chuetas ägde rum förrän under de två senaste generationerna. Nu börjar saker och ting förändras. Mallorcas regering har bett om ursäkt för en massaker 1691 då 37 Chuetas brändes till döds inför en publik på 30 000 personer. Dessutom har ett rabbinskt råd i Israel bestämt att Chuetas som kan spåra judiskt ursprung - ofta genom ytterst detaljerade släktträd - skall kunna räkna sig som judar utan att behöva konvertera.

http://www.shaveiisrael.com/wp-content/ ... 00x225.jpg
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 22:26:48

Bild

Cult of Cthulhu

Det finns märkligt nog en religion, praktiserad av ett fåtal personer, som blandar berättelser av H.P. Lovecraft (amerikansk skräckförfattare) med satanism och svart magi. Religionen kallas Cult of Cthulhu. Venger Satanis, kultens grundare, vet att många människor inte ser Lovecrafts historier som sanning, på vilket han svarar: "Det finns ingen sanning. Vad människans sinne kallar verklighet existerar inte." Satanis hävdar att alla är instängda i ett paradigm som kallas Generally Accepted Reality (generellt accepterad verklighet), och han har kraften att forma sin egen verklighet enligt sin egen vilja.

"För länge sedan valde jag att tro på Cthulhu, Satan, Nyarlanthotep, Yog Sothoth och Tsalal," skriver han. Min tro ger dessa gelatinartade, bevingade, blasfemiska och äckligt vågiga odjur makt."
Cult of Cthulhu hävdar att De Gamle styrde över jorden för oräkneliga år sedan och att de spred sin mörka, förbjudna och hemliga kunskap till människorna. De Mindre Gudarna kedjades och piskades, och deras spillda blod skapade universum. Några av de överlevande Mindre Gudarna lyckades ta sig loss och förvisa De Gamle.

Cult of Cthulhu ser De Gamle på samma sätt som många andra satanister ser Lucifer, som varelser som ville ge kunskap och befria människan från slaveri. Cult of Cthulhu tror att de allra flesta människor kommer att leva sina liv fängslade i den Generellt Accepterade Verkligheten och att deras lidande ger energi till de Mindre Gudarna. Det enda sättet att bryta sig lös är att vakna och motta Sann Medvetenhet. Den Större Verkligheten som finns i alla Cthulhu-kultanhängare har många namn - den svarta lågan, Satans märke, Sets gåva eller Cthulhus kallelse. Alla onda gudar - Cthulhu, Satan, Loke, etc. - tros bara vara förlängningar av den "formlösa svarta essensen" som ligger under den Generellt Accepterade Verkligheten. Dessa gudar kan ses som verkliga eller symboliska; hur man väljer att tolka dem spelar ingen roll. Alla representerar konceptet att ge sig själv kraft, kultens högsta lag.

från "10 forms of Satanism that exist around the word", Patrick W. Dunne, Listverse, 26 oktober 2015.
Jag mådde lite illa när jag läste det här. Vilken otäck tro! :shock:
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2016-12-31 22:52:17

Santa Muerte

Bild

Santa Muerte - Den Heliga Döden - är en kult som kan spåras till Mictlantecuhtli, den aztekiska dödsguden, samt till kristna personifieringar av döden. I sin moderna inkarnation är hon en skelettlik figur i bröllopsklänning, bärande en lie och ofta prydd med underbara juveler och utsmyckningar. Vissa personer hävdar att de sett Santa Muerte-altare för mer än femtio år sedan, men kulten började inte växa på allvar förrän på 1990-talet, efter att vänsteraktivistiska prästers befrielseteologi börjat dö ut.

Allt eftersom den katolska kyrkan blev allt mer konservativ, började många fattiga vända sig till Santa Muerte som en transgressiv alternativ tro. Hon sägs beskydda både brottslingar och samhällets marginaliserade: fattiga, prostituerade och narkomaner. Hon har många namn, som Den Beniga Damen, Skelettdamen, Den Vita Flickan, Den Vita Systern, Den Vackra Flickan, Den Mäktiga Damen och Gudmodern. Man tillber henne genom att offra tequila och vatten i utbyte mot välsignelser och beskydd. Hon beskrivs som "en elak hynda", en dement farmorsfigur och en representation av dödens heliga kraft.

Santa Muerte är populär i Mexikos fängelsekultur, där hon tros skydda mot snokande plitar och aggressiva medfångar. Hennes kult har också infiltrerat många av Mexikos karteller. Hon är tilltalande för den kriminella världen, för trots att den heliga döden så småningom drabbar oss alla, kommer hon utan att döma. Eftersom hon inte är ett erkänt helgon, kan de hängivna be henne om saker de inte skulle våga be ett officiellt katolskt helgon.
Majoriteten av de 5 - 10 miljoner Santa Muerte-anhängarna i Mexiko och USA ser sig själva som katoliker. Kyrkan har officiellt gått ut och sagt att eftersom Jesus skall ha besegrat döden är tillbedjan av Santa Muerte liktydigt med att tillbe Jesus fiende, Satan. En del präster beskyller henne t.o.m. för en uppgång av fall med personer besatta av demoner, vilket lär ha lett till att Mexikos officiellt sanktionerade exorcister är helt utarbetade.

Från "10 cults and religions of the criminal underworld", David Tormsen, Listverse 9 juni 2015.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Savanten Svante » 2017-01-01 3:39:28

Det missionerande kopimistsamfundet?

http://kopimistsamfundet.se/
Savanten Svante
Frivilligt inaktiverad
 
Inlägg: 10031
Anslöt: 2007-03-13
Ort: Utility muffin research kitchen

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav slackern » 2017-01-01 4:13:50

Rasputin då?
slackern
 
Inlägg: 35711
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2017-01-01 22:56:09

Romuva

För många tusen år sedan dyrkade balterna i dagens Litauen elden som något heligt och evigt. Olika folkstammar byggde helgedomar på de högsta kullarna, där prästerna skyddade en för evigt brinnande eld. Varje hem hade en egen helig eld som tändes på en helig härd.

Religionen återföddes 1967, när Litauen var en del av Sovjetunionen. Den kallades Romuva-rörelsen och ville kalla tillbaka litauerna till sina rötter. Sovjet tyckte inte om det, utan försökte utrota tron, men när landet upplöstes var litauerna återigen fria att praktisera sin religion öppet. I dag har Romuva växt sig så stort att det räknas som en "icke-traditionell" religion i Litauen och den förekommer även i andra länder, med församlingar så långt bort som i Chicago, Boston och Toronto.

I Lettland praktiseras en liknande typ av nyhedendom, kallad Dievturiba. En annan variant är Druwi, som påminner om den gamla preussiska religionen. Motvarande "nyhedniska" rörelser finns på flera håll i Baltikum och de slaviska länderna, samt även i Finland.

Bild

Främst från "10 ancient religions that are still followed today", Mark Oliver på Listverse, 16 december 2016.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2017-01-01 23:18:38

Bild

Shincheonji

Denna kult är känd som Jesu Kyrka, Vittnestabernaklets Tempel (eller något ditåt, Kahlokatts anm.) och grundades 1984 av tidigare evangelisten Lee Man-hee. Shincheonji, som betyder "Ny Himmel och Jord", hävdar att Jesus är en ande som nu bebor Lees kropp. Lee hävdar att han har en unik förståelse av Bibeln och apokalypsen, att han är en profet i Jesu efterföljd, att världen redan har gått under, att vi alla lever livet efter detta, att han kommer att leva för alltid och att alla andra kyrkor kontrolleras av Satan. Shincheonjis anhängare indoktrineras med Lees väldigt underliga tolkningar av Bibelverser och ägnar nätterna åt träning i militär stil för att förbli alerta. När antalet anhängare uppnår 144 000 skall de tydligen bli besatta av martyrers andar och ta över världen...

För att få fler varma kroppar åt martyrspöken, använder sekten lömska rekryteringsmetoder, bl.a. den s.k. skördstrategin: att registrera sig i andra kyrkor för att ta över dem inifrån, vilket har lett till att en del vanliga kyrkor har satt upp varningar på kyrkporten. Sekten riktar in sig på utlänningar som bor i Korea och använder vackra kvinnor som rekryterare. De organiserar också till synes oskyldiga fredsmanifestationer, löparrundor, gratislektioner i koreanska och fyllefester genom utåtverkande organisationer som Mannam och International Peace Youth Group. Bakom dessa "jätteroliga" evenemang och vackra ansikten finns en sekt som predikar att icke-troende skall utrotas och som drivs av en profet anklagad för skattefusk och för sexuella övergrepp mot tonåringar.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2017-01-01 23:28:27

Bild

Quan Yin-metoden

Denna taiwanesiska religiösa rörelse grundades av den sjävutnämnda Högsta Ledaren Ching Hai, som föddes i Vietnam. Quan Yin refererar till en form av meditation och betyder "kontemplation av den södra vibrationen". Gruppen mediterar med inre ljus och inre ljud för att lära känna Guds inre. Quan Yin kan också referera till en traditionell kinesisk gudinna, barmhärtighetens och medlidandets gudinna, som Ching Hai ofta klär ut sig till.

Den internationella restaurangkedjan Loving Hut, förmodligen världens största veganska kedja, är en täckmantel för kulten. Alla Loving Hut-restauranger har en TV som visar program från kultpropagandakanalen Supreme Master TV. Kanalen sänder ceremonier och matlagningslektioner, komplett med ett yrselframkallande antal undertexter på olika språk längst ned. Kritiker hävdar att restaurangerna utnyttjar unga kultmedlemmar som får arbeta för ingen eller väldigt låg lön, medan det mesta går till kulten.

Ching Hai är ofta med i olika program, verkar för breatharianism (att inte äta eller dricka utan leva på "livsenergi") och hävdar att köttätande leder till världens undergång.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav nallen » 2017-01-01 23:31:27

nallen
 
Inlägg: 16834
Anslöt: 2006-08-27
Ort: Vid flodkröken

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2017-01-01 23:37:50

World Mission Society Church of God

World Mission Society Church of God tror att en man vid namn Ahn Sahng-hong var en reinkarnation av Jesus och att en kvinna vid namn Zahng Gil-jah är "Moder Gud" eller "Himmelska Moder Jerusalem." Man raggar upp prospektiva medlemmar på gatan och frågar "Känner du Moder Gud?" De tror att det jordiska familjesystemet är en spegling och skugga av ett himmelskt familjesystem och att det finns en Himmelsk Fader (Ahn), en Himmelsk Moder (Zahng) och syskon (resten av mänskligheten). Trots vilda tolkningar av Bibelverser och rena fabrikationer, tror WMSCG att det är den enda sanna kyrkan, etablerad av Gud på jorden. Deras sätt att praktisera kristendom skiljer sig även rituellt sett; man håller sabbat på lördagen och lär ut att kvinnor skall täcka håret i kyrkan. Kritiker hävdar att kulten använder hjärntvätt för att upplösa familjer.

Bild
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2017-01-01 23:46:58

Bild

Jesus Morning Star

Jeong Myung-seok, som förut tillhört Moonrörelsen, grundade denna kult, som främst sysslar med reningsritualer, på 1970-talet. Han hävdade att Jesus var en misslyckad frälsare och att den sanne frälsaren var Jeong själv. Jeong predikade att sex med honom skulle leda till att man renades från synd och låg sedan med hundratals koreanska kvinnor. Attraktiva ungdomar rekryterades från elituniversitet och lockades med genom olika klubbar, idrottstävlingar och Bibelstudiegrupper som fungerade som en förklädnad utåt. De nyrekryterade togs sedan till ett enormt komplex, fyllt med fallossymboler, för maratonbönesessioner framför enorma TV-skärmar.
Jeong flydde från Korea 1999 efter våldtäktsanklagelser (som uppmärksammades i TV) och tillbringade följande decennium på rymmen, men våldtog ytterligare kvinnor genom sin kult i Japan, Hong Kong och Taiwan. Han arresterades i Kina 2008 och dömdes till tre års fängelse i Seoul. Hans anhängare ser inget större problem med det, utan säger bara "de förföljde ju Jesus också"...
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kostymhippie » 2017-01-02 1:11:11

I motsats till dig tyckte jag att Lovecraft-religionen lät ganska mysig, jag tror nämligen också att allt är en illusion d.v.s. inte på riktigt och att allt "rätt" och "fel" är skapelser från den mänskliga hjärnan.
Orkar/hinner inte läsa allt nu men ska studera vidare i denna tråd senare, mycket intressant!
Kostymhippie
Frivilligt inaktiverad
 
Inlägg: 2573
Anslöt: 2011-10-12

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kostymhippie » 2017-01-02 19:05:17

Har nu läst allt och har följande kommentarer:
De där som blandar kristendom med stark personkult och asiatisk mystik verkar riktigt suspekta.
De olika krypto-judiska samfunden och naturreligionerna verkar helt OK.
Lovecraft-satanismen tycker jag är rent av tilltalande, hade jag inte redan funnit min livsväg hade jag allvarligt övervägt denna då mycket av det som står om den verkar vettigt.
Sen blir jag så led på alla kristna fundamentalister som begår hatbrott mot de judiska och naturreligiösa samfunden.
Som om de hade patent på en enda, tillåten världsåskådning.
Som om de levde på inkvisitionens tid.
Vill spy på dem allihopa och hoppas de får sota för sina förkastliga handlingar en dag.
Frihet till religion, av vilken sort den än må vara, är en grundläggande mänsklig rättighet.
Kostymhippie
Frivilligt inaktiverad
 
Inlägg: 2573
Anslöt: 2011-10-12

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2017-01-02 22:59:31

Dahnhak

Bild

Dahnhak, som driver över 160 yoga- och tai chi-centra i Sydkorea och runtom i världen, grundades av Lee Seung-heun, som kallar sig Ilchi, vilket betyder "finger som pekar mot sanningen". Han hävdar att han har övernaturliga krafter och lär ut en sorts "hjärnandning" som skall ge andlig upplysning, samt naturlig healing genom tai chi-övningar, massage och meditation. Ju längre man når i programmet, desto dyrare blir det att få upplysningsretreat och workshops och att köpa healingprodukter och böcker. Ibland betalar de troende motsvarande tusentals kronor. Kulten erbjuder t.o.m. sina egna Dahn-kreditkort, så att de troende kan bli upplysta nu och betala senare. Detta kombineras med en teknik som kallas "kärleksbombning", då Dahnhak-instruktörer erbjuder positiv förstärkning och rådgivning.

Samtidigt predikar kulten anpassning med hjälp av manipulativ försäljningsteknik och hjärntvätt, och hävdar att kunskap uppnås genom fysisk smärta. De som kritiserar kulten hotas med våld och hämnd på familjen. Kulten, som också har spritt sig till USA, har anklagats för allt från sexuella övergrepp till att ha tvingat deltagare att dricka toalettvatten som en del av träningen.
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav Kahlokatt » 2017-01-02 23:11:09

Bild

Den Allsmäktiga Gudens Kyrka

Denna kinesiska domedagskult, som också kallas Den Östra Blixten, tror att en medelålders kvinna som heter Yang Xiangbin eller "Blixten Deng" är den tredje inkarnationen av Kristus (efter Josef och Jesus). Kulten grundades för 25 år sedan av tidigare fysikprofessorn Zhao Weishan, som flydde till USA 2001 för att söka politisk asyl. Den har vuxit genom aggressiv rekrytering riktad till hemmafruar och hemliga kristna församlingar (religion motarbetas i Kina, Kahlokatts anm.). Man använder pengar, gåvor och sexuella tjänster för att attrahera konvertiter, men kräver sedan donationer. Förutom att man kräver total lydnad gentemot fru Yang och pressar medlemmar att överge sina familjer, hävdar kulten att kommunistpartiet är "Den stora röda draken" och uppmuntrar till mord på partimedlemmar "besatta av dess ande". Kultmedlemmar har anklagats för flera våldsamma attacker; bl.a. högg de ned en ung pojke 2010 när hans farbror försökte lämna kulten.

I maj 2014 slog medlemmar av kulten ihjäl en kvinna på en McDonalds-restaurang i Shandong för att hon vägrade lämna ut sitt telefonnummer. Åskådare varnades för att lägga sig i, men den brutala attacken fångades med mobilkamera.
En av gärningsmännen, Zhang Lidong, visade ingen ånger:
"Jag slog henne allt vad jag orkade och stampade även på henne," sade han. "Hon var en demon, vi måste förgöra henne."
Kahlokatt
 
Inlägg: 19511
Anslöt: 2008-10-08
Ort: Personal Prison

Mindre kända religioner och trossamfund

Inläggav slackern » 2017-01-02 23:17:08

Aum Shinrikyo då? Domedagssekten som mördade en massa människor med saringas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinrikyo
slackern
 
Inlägg: 35711
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Återgå till Intressanta intressenLogga in