Forumregler

När du registrerade dig godkände du ett avtal. Detta avtal kan löpande kompletteras och förändras men ingår alltid i forumets regelverk. Det innebär att vi förutsätter att alla aktiva medlemmar accepterar det avtal som gäller just nu.

Grunden för all närvaro på forumet är netikett. I korthet innebär det:

• tänk på vad du skriver och vem du skriver det till.
• skriv tydligt så att andra förstår vad du menar.
• skriv med vanlig text, inte enbart stora bokstäver.
• håll dig till ämnet för tråden.
• dela in texten i stycken.

Citering

Var noga med att citera korrekt och ange vad/vem som citeras. Citerar du en tidningsartikel, tänk då på att endast citera en del av den, inte hela artikeln. Om du citerar från nätet, ange länken.

Speciella regler för Aspergerforum

• skriv på ett sådant sätt att du inte medvetet sårar andra.
• ta hänsyn till att andra kan uppfatta saker annorlunda än du själv.
• använd inte alltför grovt språk eller aggressivt tilltal.
• avslöja aldrig andras riktiga namn, adress eller andra privata uppgifter.
• anklaga aldrig andra för att vara troll eller gammal medlem med nytt konto, anmäl till moderatorerna i stället.
• återge aldrig vad någon annan medlem skrivit till dig privat via exempelvis PM utan lov. Dock får du naturligtvis citera PM när dessa rapporteras till moderator.
• diskutera inte ämnen och personer härifrån utanför AspergerForum på sådant sätt att det skadar AspergerForum och/eller andra medlemmar här.
• bilder eller länkar som kan vara stötande är inte tillåtna - pornografi, våld etc är förbjudet.
• inga länkar till olagligt material.
• reklam och spammande av forumet är förbjudet.

Policy angående konflikter på AspergerForum

Det är önskvärt att alla slags ämnen får diskuteras på AspergerForum men tyvärr har det visat sig att exempelvis religons- och integrationsfrågor ofta skapar extrem polarisation och aggressivitet mellan medlemmarna. Yttrandefrihet är viktigt men om den inte förvaltas rätt kan forumet som helhet ta skada. Därför använder sig forumet av en hårdare tillämpning av befintliga regler när inlägg och trådar riskerar att leda till starka konflikter eller extrema yttringar. Detta betyder i praktiken att trådar eller inlägg kan komma att låsas, flyttas, raderas och censureras om sammanhanget indikerar att det föreligger risk för en extremt aggressiv debatt.

Speciella avdelningar

Avdelningen Aspergare off-Google har följande tillägg:

Denna avdelning kräver inloggning för att läsa och är alltså inte tillgänglig för sökmotorerna på internet. Det är inte tillåtet att citera eller referera till det som skrivs där utanför avdelningen.

I underavdelningen Off topic gäller forumets huvudregler med undantag av att det i hög grad är tillåtet att avvika från ämnet. Här lämpar det sig bland annat alltså att posta mindre seriösa inlägg som trådlekar och liknande. Personangrepp och allmän hänsynslöshet är definitivt inte tillåtet.

För underavdelningen Privata avdelningen gäller följande:

• det som diskuteras i Privata avdelningen (PA) får inte nämnas utanför avdelningen.
• tala aldrig om någon forummedlem som inte är medlem i PA.
• du måste vara extra noga med vad och hur du uppträder och bemöter andra i PA, här krävs mer hänsyn och respekt än i de andra avdelningarna.
• om du inte skriver något i PA på tre månader kan du stängas av från PA och får ansöka på nytt om medlemskap där.

Grundkraven för att ansöka om medlemskap i PA är att man varit forummedlem i minst 3 månader och att man under den tiden skrivit minst 32 inlägg.

Postningsregler på Aspergerforum

• posta i rätt forumavdelning.
• välj en rubrik som tydligt talar om vad tråden handlar om.
• om du behöver avvika från trådämnet - starta hellre en ny tråd.
• inga diskussioner om modereringar i trådarna.
• använd rapportverktyget för att be om hjälp med fel i inlägg eller för att anmäla inlägg som strider mot reglerna.

Regler för användarnamn/konton

• Vi byter inte användarnamn på konton. Undantag kan dock göras för helt nya medlemmar som exempelvis vill korrigera en felstavning.
• Som medlem får du inte självsvåldigt registrera ännu ett konto. Detta kommer att upptäckas, en varning utfärdas och kopplingen mellan dina två identiteter kommer att offentliggöras på forumet.
• Det är dock tillåtet att göra ett (1) kontobyte under förutsättning att detta sker med de andra medlemmarnas vetskap. Kontakta alltid Admin först.
• Byte av identitet utan övriga medlemmars vetskap tillåts endast under särskilda omständigheter, exempelvis hot. Kontakta alltid Admin för att lösa detta problem på bästa sätt. Agera inte på egen hand.

Regler för signaturer och avatarer

Forumets design är medvetet avskalad och minimalistisk då många medlemmar uppskattar denna ordning. Därför finns det regler för hur avatarer och signaturer får utformas.

Signaturer

En signatur är ett stycke information som visas under varje inlägg. Den kan inte vara längre än 450 tecken eller tre rader. Om texten döljs inom spoiler kan den vara längre men spoilern räknas som en rad. Signaturen får inte utformas så att den väsentligen får högre uppmärksamhetsvärde än själva inläggen. Det betyder bland annat att eventuella bilder skall vara små och diskreta och att starka färger bör undvikas. Rådfråga moderator vid tveksamma fall.

Avatarer

Avataren är en bild som kan kopplas till ditt konto och visas vid varje inlägg. Oberoende om den laddas upp från din dator eller länkas från en annan sajt får den inte vara större än 100x100 pixlar och filstorleken får inte överstiga 20 kbyte.

Avataren får dessutom inte vara animerad eller störande på annat sätt, exempelvis genom att vara pornografisk eller allmänt motbjudande. I tveksamma fall skall du kontakta en moderator för godkännande innan du laddar upp en ny avatar.

Observera att varken signaturer eller avatarer är synliga för gäster eller sökmotorer, endast för inloggade medlemmar.

Följ dessa regler när du skriver på forumet. Är du tveksam om tolkningen, kontakta en moderator. Reglerna och moderatorernas arbete utgör tillsammans ramen för vad som är tillåtet på forumet.

Moderatorernas uppgift är att tolka reglerna och att på olika sätt förmå forumdeltagarna att följa dessa. Det kan ske genom påpekanden, tillsägelser, varningar, postningsförbud och som en sista åtgärd avstängning för en begränsad eller obegränsad tid.

Forumets Admin leder och samordnar moderatorernas arbete. Ytterst ansvarig är forumägaren.


Logga in