Ord och begrepp

   
ADD Attention Deficit Disorder. Problem med koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.
ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Som ADD med tillägget Hyperaktivitet. Stor rastlöshet, personen "klättrar på väggarna". Hos en hel del flickor visar det sej gärna i form av engagemang i tusen saker samtidigt, ofta med utmattningsdepression som följd. Pojkar kan uttrycka det i form av ett vilt leverne, även vissa flickor faller i den här gruppen.
AS Se Aspergers Syndrom
Aspergers syndrom Personlighet med nedsatt förmåga att uppfatta sociala regler. Kommer gärna tillsammans med egenskaper som kreativitet, förmåga att av eget intresse bli expert inom sitt område samt vissa sensoriska och motoriska problem. Oftast normal eller hög intelligens på standardiserade intelligenstest.
Atypisk autism Se PPD-NOS
Autism (Infantil autism, autistiskt syndrom, Kanners syndrom). Ett neuropsykiatriskt funktionshinder som framträder i tidig ålder. Utmärks av begränsningar i förmågan till ömsesidigt socialt samspel och verbal och icke-verbal kommunikation samt en kraftig begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen.
Autismspektrum Samlat begrepp som innefattar alla diagnoser som innehåller autistiska drag.
Autistiskt syndrom Se Autism
DAMP Deficits in Attention, Motor control and Perception. Svensk (skandinavisk) beteckning på det som nu kallas ADHD. Egentligen var det reserverat för de mer extrema fallen där man även studerade motorik och perception.
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (ver.4). Manual som publiceras av American Psychiatric Association och som täcker alla nu kända psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar.
Fragile X Ärftlig sjukdom som beror på en defekt i X-kromosomen. Ett autismliknande tillstånd men åtföljs av ett typiskt utseende och i vissa fall mindre missbildningar av organ. Räknas inte till autismspektrat.
HFA Se Högfungerande autism.
Högfungerande autism I stort sett samma sak som Aspergers Syndrom. Funderingar finns på att slå ihop dessa två diagnoser till en. Det enda utmärkande är att HFA har haft en något senare språkutveckling som barn än personer med AS.
ICD-10 International Classification of Diseases (ver.10). Den internationella sjukdomsklassifikationen. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik och behandling skrivna av experter.
Kanners syndrom Se Autism
Neurotypisk Person utan (misstanke om) neuropsykiatriska funktionshinder som exempelvis Aspergers Syndrom. Används ibland skämtsamt som "diagnos".
NT Se Neurotypisk
NTV Normal tillsvidare. Se Neurotypisk.
PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified (Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation). Blandade autistiska drag eller symptom.
Rhetts syndrom Spontan mutation av en viss gen kan ge upphov till detta autismliknande tillstånd, som dock åtföljs av ett typiskt utseende samt vissa mindre missbildningar av såväl yttre som inre organ. Räknas i vissa länder till autismspektrat.
Savant Klassiskt autistiska drag, men med häpnadsväckande kunskaper och förmågor, ofta inom ett specifikt och smalt område. Väldigt sällsynt.
Tourettes Neuropsykiatriska besvär som tar sej uttryck i form av tics. Dessa är oftast kroppsliga och består då av vissa rörelsemönster som kan vara mer eller mindre komplicerade. En del kan ha ljudtics av olika grad. Mest sällsynt men mest omtalad är de verbala ticsen där personen i fråga på ett tvångsmässigt sätt måste uttala vissa ord, ibland av stötande karaktär.
MBD Minimal Brain Dysfunction eller Minimal Brain Damage. Numera används ADHD istället.
Felstavningar Asberger, Aspberger. Aschberger o.s.v.
Selektiv mutism Att en person i vissa situationer väljer att inte tala, "vara stum". Exempelvis att en person talar hemma i sin familj, men är tyst under tiden i skolan.
Theory of Mind Förmågan att känna igen och förstå andras tankar och känslor.
Tvångssyndrom Se OCD
OCD Obsessive Compulsive Disorder. Tvångssyndrom i form av tvångstankar/handlingar och vissa typer av mani.
Infantil autism Se Autism.


Logga in