Definitioner av Asperger

Hans Asperger var en österrikisk psykiater och barnläkare och han har gett namn åt Aspergers syndrom.

"Aspergers syndrom, ibland förkortat AS, är ett neuropsykiatriskt funktionshinder inom autismspektrumet. Aspergers syndrom ligger nära högfungerande autism. Den uttrycker sig på olika sätt hos olika individer, och kan ha både positiva och negativa konsekvenser för en människas liv."

Citatet är hämtat från Svenska Wikipedias artikel om Aspergers syndrom. De formella kriterierna för att diagnosen Asperger skall ställas återfinns dels i den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR och Världshälsoorganisationens manual ICD-10.

För att diagnostisera Aspergers syndrom enligt ICD-10 används i huvudsak två kriterier:

1. Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel.
2. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter.

Läs mer: ICD-10

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, och Carina Gillberg, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, sammanställde ett antal kriterier för Asperger innan DSM-IV-TR och ICD-10 publicerades i början av 1990-talet. Kriterierna bygger på Hans Aspergers fallbeskrivningar från 1944.

Läs mer: Gillberg och Gillbergs kriterier

Diagnoser utgår från brister och svårigheter vilket gör att Asperger ofta beskrivs negativt och onyanserat. Psykologen och terapeuten Tony Attwood har tillsammans med den amerikanska autismkonsulenten Carol Gray författat de så kallade "Aspie-kriterierna" som lyfter fram positiva och relevanta aspekter av Asperger.

Läs mer: Aspie-kriterierna


Logga in