Vanliga frågor om Aspergers syndrom

"Vad betyder NPF?"

NPF betyder neuropsykiatriskt funktionshinder. Till dessa räknas bl.a. Aspergers Syndrom, autism, ADHD, dyslexi, dyskalkyli, dyspraxi (motorikproblem), hyperlexi (lära sig läsa 'för tidigt'), Tourettes syndrom (verbala & motoriska tics), trotssyndrom (ODD) och tvångssyndrom (OCD).


"Har jag AS?" (Följt av låååång lista över potentiellt aspiga karaktärsdrag och/eller detaljerad självbiografi.)

Det kan tyvärr inte vi veta. Det faktum att du ens funderar på att posta en så lång och detaljerad lista kan tyda på det, men för att få veta säkert behöver du göra en neuropsykiatrisk utredning.

Om du vill veta om du har så pass många potentiella AS-drag att det ens är värt att ansöka om utredning så finns det online-tester på nätet som (utan att man bör ta dem alltför allvarligt) kan ge viss preliminär indikation.

Om du trots allt väljer att posta listan så bör du inte ta det personligt om få orkar läsa och kommentera den; särskilt inte om texten är lång och tätt packad utan luft mellan styckena. Många aspergare har svårt att läsa långa textstycken, eller har svarat på liknande frågor så många gånger att de bara inte orkar mer. Bättre att börja med en kort presentation så får du säkert fler svar.

Se även kan-jag-ha-as-t8512.html.


"Jag misstänker att jag har AS och vill bli utredd, vart vänder jag mig?"

Utredning måste göras av någon med specialkompetens. Ofta görs utredningen av ett team med läkare och psykolog. Någon intervjuar dig, och ofta någon anhörig, eftersom svårigheterna måste ha funnits sen barndomen och det (helst) ska styrkas av någon annan än du själv. Sen görs olika tester, bl.a WAIS.

Vänd dig till Vårdcentralen för remiss, eller vänd dig direkt till den lokala psykvårdsmottagningen när du vill be om utredning. När du väl ställts i kö kan du vända till det lokala vårdgarantikansliet för att komma med i deras kö. Det brukar nämligen vara ganska långa väntetider på utredning inom den offentliga vården, och är kötiden längre än tre månader kan du åberopa vårdgarantin.

Se även Ett privat alternativ till utredning.
Se även specialister-pa-asperger-t7868.html.


"Jag har fått en AS-diagnos. Betyder det att jag är dum, värdelös, defekt och aldrig kommer klara nånting?"

Nej, aspergare är ofta intelligenta och begåvade, men kan ha en ojämn begåvningskurva där man är väldigt bra på vissa saker medan man har extra svårt för andra. Många aspergare är högutbildade eller självlärda och högst kompetenta inom sina intresseområden. Gäller bara att hitta en aspievänlig miljö där ens unika talanger och egenskaper kommer till sin rätt utan att man blir överstimulerad och överansträngd - vilket iofs inte alltid är så lätt.

Se även vad-ar-ditt-specialintresse-t5086.html.

En del som av en eller annan anledning inte orkar med att jobba på en vanlig arbetsplats har fått jobb på
Left Is Right och liknande företag.

Se även left-is-right-t9353.html.


"Jag misstänker att jag har AS men min psykolog/läkare/utredare säger att jag är alldeles för social/verbal/emotionell/normal el dyl för att ha AS."

Många aspergare är mycket verbalt begåvade och kan ge intryck av att vara som vem som helst, särskilt om man som vuxen lärt sig vissa sociala koder och att kompensera för de svårigheter man har. Vad många inte förstår är att det ofta kräver så oerhört mycket mer energi att ge detta 'normal' intryck att man kanske blir helt uttmattad av det och inte orkar så mycket mer sen.

Sedan finns det många med kombinerad AS/ADHD som är mer extroverta och sociala av naturen. Där kan deras mer autistiska sida döljas av att de är så utåtriktade, och kommer ibland fram först när man medicinerar ADHDn. Såna saker bör en bra utredare känna till och ta hänsyn till för att kunna göra en korrekt bedömning.


"Jag misstänker att jag har AS men min psykolog säger att jag har en personlighetsstörning istället?"

Innan AS och NPF blev känt så tänkte psykologer mer i termer av personlighetsstörning. Många personlighetsstörningar liknar också NPF-diagnoser och det finns många gemensamma drag. Därför kan psykologer som inte fortbildat sig i NPF ibland ställa felaktiga diagnoser av okunskap. Dock kan det finnas de som faktiskt har en personlighetsstörning och inte AS. Eller både och. Om man låter sig utredas av riktiga NPF-specialister så lär dessa - förhoppningsvis - vara bättre lämpade att avgöra vilket som gäller i just ditt fall.


"Saknar aspergare empati?"

Nej, det är en gammal myt som tyvärr lever kvar. Dock kan aspergarens empati se lite annorlunda ut än normalpersonens.

* En del har svårt att tolka kroppsspråk & ansiktsuttryck och fattar inte automatiskt hur andra mår om de inte talar om det, men när man väl fått veta att någon mår dåligt eller behöver hjälp så är många aspergare väldigt förstående och hjälpsamma (om de orkar).

* De flesta ger dock hellre praktisk hjälp att lösa problemet än att bara lyssna och trösta.

* Många är överempatiska, saknar filter och lider med 'allt och alla'.

* Finns några få aspergare som är mer eller mindre empatilösa, men det finns det ju även icke-aspergare som är.

* Att empatiförmågan varierar med orken, och att man har lättare att förstå dem som är mest lika en själv är också vanligt, men detta gäller nog också för icke-aspergare.

Här kan du läsa tidigare diskussioner om detta:
empati-t6524.html
manlig-kvinnlig-empati-t8600.html
spegelneuroner-t3286.html


"Saknar aspergare Theory of Mind (ToM)?"

Inte nödvändigtvis. En del kan ha det problemet när de är små men som vuxna har nog de flesta aspergare utvecklat mer eller mindre normal Theory of Mind/mentaliseringsförmåga.

Läs även fraga-om-tom-t8005.html
Läs även theory-of-mind-tom-och-drivkrafter-t6593.html


"Är aspergare kriminella?"

Nej, de flesta aspergare är laglydiga och skötsamma. Men liksom i normalbefolkningen finns det också de som råkar hamna snett, särskilt om man har flera diagnoser, växer upp i dålig miljö, blir illa behandlad och/eller hamnar i 'fel' sällskap.

En del med ADHD, depression, bipolärt syndrom, social fobi, hög stresskänslighet etc försöker självmedicinera med alkohol eller andra droger om de inte får adekvat hjälp.

Många som sitter i fängelse har, eller tros skulle kunna få, någon psykiatrisk diagnos (*Här ska det komma siffror och källhänvisning*), men det betyder inte att det omvända gäller; att alla med diagnoser blir kriminella. Det rör sig fortfarande om en liten minoritet.


"Är aspergare enstöringar som helst vill vara ifred?"

Att aspergare inte skulle gilla att umgås med andra är ännu en myt. Visst, det finns många som föredrar kravlöst umgänge på nätet bara för att de inte orkar med mer, eller som helst vill vara ifred och pyssla med sina specialintressen, men de flesta vill nog ha vänner som alla andra.

Svårigheten är bara att hitta vänner som är tillräckligt djupa, intressanta, toleranta och likasinnade. De flesta aspergare är inte förtjusta i ytligt kallprat, stökiga miljöer och umgänge bara för umgängets skull - man vill få ut något av det också och föredrar kvalitet framför kvantitet, men kanske inte hittar någon som man har något gemensamt med på just den ort man bor.

Många lider också av introversion, blyghet, passivitet, social fobi och överkänsliga sinnen som gör social samvaro svår, plågsam eller omöjligt trots att man gärna vill.

AspergerForum har en egen avdelning för träffar som har bidragit till att många medlemmar har börjat umgås även utanför forumet.


"Kan man ha sambo, barn och jobb fast man har AS?"

Jadå. Många är frivilligt eller, oftast, ofrivilligt ensamma, barnlösa eller arbetslösa men det finns också många med AS som har relationer, barn och/eller jobb.

Dock blir många väldigt trötta och överstimulerade rent fysiskt av att t ex ha jobb eller barn (särskilt om man har både och) och kan behöva extra stöd, jobba halvtid e dyl. Detta gäller inte alla men många blir utbrända i förtid och drabbas av trötthetssyndrom för att de är för stresskänsliga.

Om du själv har AS + barn, eller har frågor om NPF-barn utan att ha AS själv, så är du välkommen till avdelningen Barn och föräldraskap


"Varför finns det så många språkpoliser på ett aspergerforum?"

För att många aspergare är språknördar och ser sig som språkets och stavningens otacksamma väktare. De vill bara vara hjälpsamma och menar aldrig något illa. Samtidigt finns ofta en högre tolerans och förståelse för personer med dyslexi, och om man ber att få slippa kommentarer om sitt skrivsätt så respekteras detta oftast.

Besök gärna forumets språkspalt där vi diskuterar språkfrågor av alla slag.


FAQ sammanställd av Inger och alfapetsmamma.

Ovanstående är erfarenheter och åsikter av aspergare på Aspergerforum, inte taget från vetenskapliga skrifter. Den som vill få vetenskapliga fakta kan läsa dessa böcker:

Tony Attwood: Den kompletta guiden till Aspergers syndrom
Christopher Gillberg: Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom. Normala, geniala, nördar?


Logga in