Krav för att få tandvårdskort?

Vårdfrågor, medicinska aspekter samt forskning- och vetenskapsämnen.

 Moderatorer: atoms, Alien, marxisten

Re: Tandvårdskort

Inläggav marxisten » 2011-06-21 14:02:45

kullan skrev:
KrigarSjäl skrev:Frågan lyder: är det jag eller kärringskrälle som har rätt?


Du har givetvis rätt. Det är "kärringen" som borde läsa på lagtexten.


Jag skrev till socialstyrelsen. och det är så att både din och kärringens tolkning är korrekt konstigt nog.

Socialstyrelsen skrev:Hej!

Formuleringen ”omfattas av LSS” lämnar öppet för olika tolkningar. Socialstyrelsen kan dock i det här fallet inte bestämma vad som menas med ”omfattas av LSS” när det gäller tandvårdsstödet. En otydlighet i lagstiftningen kan inte tolkas av en myndighet utan det är en fråga för regering och riksdag. Vi har därför skrivit till regeringen och tagit upp behovet av ett förtydligande men har ännu inte fått något sådant. Detta innebär även att olika landsting och kommuner kan tolka ”omfattas av LSS” på olika sätt.
marxisten
Moderator
 
Inlägg: 4958
Anslöt: 2010-01-12
Ort: I nån Småländsk ishall...

Re: Tandvårdskort

Inläggav Bror Duktig » 2011-06-21 15:08:23

Det är sannerligen märkligt att "omfattas av" ska vara så jävla svårtolkat. Vem som helst fattar väl vad det betyder.

Men ok, då omfattas jag inte av Sveriges rikes lag. Det är öppet för tolkning av myndigheter, och här kanske de har bestämt att lagen bara gäller de som begått brott och blivit dömda. Alltså kan jag inte göra något olagligt förrän jag är dömd, och dömd kan jag ju då inte bli eftersom man inte kan åtala en som inte omfattas av lagen :D:D:D Fast det kanske är definierat någonstans att "omfattas av" i det fallet gäller ALLA.

Vem som helst fattar att feltolkningen "omfattas av LSS" har börjat florerar för att man ska spara pengar på de som har det sämst ställt.
Bror Duktig
 
Inlägg: 14355
Anslöt: 2008-07-18
Ort: En liten bit norr om Göteborg

Re: Tandvårdskort

Inläggav linneajohansson » 2011-06-24 0:58:00

6.4 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
Regeringens bedömning: Det bör inte göras några ändringar i bestämmelserna om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Promemorians förslag: Överensstämmer inte med regeringens bedömning. I promemorian föreslogs att bestämmelsen i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) skulle ändras så att endast personer som är beviljade insatser enligt LSS eller ersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken vid tidpunkten för den nödvändiga tandvården eller den uppsökande verksamheten skulle omfattas av den aktuella bestämmelsen.

Remissinstanserna: Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker förslaget i promemorian, men anser att för de personer som inte har pågående LSS-insatser får landstingen bedöma rätten till munhälsobedömning och nödvändig tandvård utifrån omfattningen av vård- och omsorgsbehovet med stöd av 8 a § första stycket, punkterna 1-3 tandvårdslagen.
Västerbottens, Östergötlands, Jämtlands, Dalarnas, Värmlands och Norrbottens läns landsting ifrågasätter förslaget. Bl.a. påpekas att det finns individer som tillhör en personkrets i LSS, men som på grund av exempelvis en uppoffrande anhöriginsats inte ansöker om insatser enligt LSS. Dessa skulle gå miste om sin rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Föreningen Organiserade Aspergare kritiserar förslaget och framhåller bl.a. att personer som ligger precis på gränsen att klara sig utan insatser enligt LSS i praktiken kommer att drivas till att ansöka om en LSS-insats för att kunna få stöd i form av uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Skälen för regeringens bedömning: Av 8 a § tandvårdslagen följer att landstingen ska svara för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS). Dessa patienter ska också erbjudas nödvändig tandvård. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård ska även under vissa förutsättningar erbjudas dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Enligt 15 a § tandvårdslagen ska nödvändig tandvård ges till hälso- och sjukvårdsavgift.
Den nu gällande bestämmelsen i 8 a § tandvårdslagen trädde i kraft den 1 januari 2004 och syftade då till att tydliggöra att bestämmelserna om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård ska avse personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser (prop. 2003/04:1, utgiftsområde 9). Regeringen uttalade i propositionen att patienter som omfattas av LSS redan har bedömts ha omfattande och varaktiga funktionshinder. Enligt regeringens bedömning var det därför inte nödvändigt att göra någon särskild bedömning av dessa patienters behov av vård- och omsorgsinsatser (se a prop. s. 41).

Det har framförts att bestämmelsen i 8 a § tandvårdslagen har tolkats på olika sätt.
Svårigheterna med tolkningen av bestämmelsen har bl.a. påtalats för regeringen i en skrivelse från Socialstyrelsen. I skrivelsen Landstingens särskilda tandvårdsstöd och LSS (Socialstyrelsen, 2010) påtalar Socialstyrelsen att bestämmelsen kan tolkas på det sättet att alla som ingår i LSS personkrets har rätt till tandvårdsstödet. Detta skulle bl.a. innebära att de personer som har någon av diagnoserna som ingår i personkrets 1, dvs. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, t.ex. Aspergers syndrom, skulle ha rätt till tandvårdsstödet även om de inte har begärt eller bedömts ha rätt till någon LSS-insats.


Personer som däremot skulle kunna ingå i personkrets 2 eller 3 skulle behöva begära en insats för att få personkretsen prövad. En annan tolkning av bestämmelsen är att de personer som avses endast är de som har en pågående LSS-insats, vilket enligt Socialstyrelsen skulle kunna innebära att personer som har en LSS-insats och därmed också rätt till tandvårdsstöd, mister tandvårdsstödet om de för tillfället inte är i behov av en LSS-insats. Vidare skulle personer som skulle kunna ha rätt till någon LSS-insats behöva begära en sådan, även om de egentligen varken önskar eller har behov av denna, för att få tillgång till tandvårdsstödet.

Flera remissinstanser har framfört kritik mot förslaget i promemorian.
Bland annat påpekas att det finns individer som tillhör en personkrets i LSS, men som på grund av exempelvis en uppoffrande anhöriginsats inte ansöker om insatser enligt LSS. Dessa skulle antingen känna sig tvungna att ansöka hos kommunen om en insats eller gå miste om sin rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Regeringen instämmer med remissinstanserna i att konsekvenserna av promemorians förslag är svårbedömda och föreslår därför inte någon ändring i bestämmelserna om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Då det fortfarande kan anses föreligga tolknings- och tillämpningssvårigheter bör det övervägas om bestämmelserna ska ses över på nytt i ett annat sammanhang.Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
http://regeringen.se/sb/d/14012/a/171675


Det blev långt och mycket, men läs igenom. :)
Hjälp mig tolka detta nu. Är det lika bra som det ser ut?
De verkar ha tagit STOR hänsyn till OA:s kritik?

Finns det fallgropar?
Innebär det att Asperger med dålig tandstatus = tandvårdskort
Eller innebär detta i princip att Aspergers med vanlig tandstatus = tandvårdskort?
linneajohansson
 
Inlägg: 50
Anslöt: 2009-10-02

Re: Tandvårdskort

Inläggav Bror Duktig » 2011-06-24 10:17:50

Låter krångligt, men min hjärna tolkar det som att de tycker att det är ok som det är, och tillåter att det även fortsättningsvis inte ska vara lättolkat? Att ingen ska veta vad "omfattas av" egentligen betyder. Hoppas det inte är så.
Bror Duktig
 
Inlägg: 14355
Anslöt: 2008-07-18
Ort: En liten bit norr om Göteborg

Re: Tandvårdskort

Inläggav Pemer » 2011-06-24 13:35:22

Jag hoppas och tror att de inser problemen med de skilda tolkningarna och tänker se till att utreda saken i lämplig form. Det går ju inte att ha det på det sättet.
Pemer
 
Inlägg: 13583
Anslöt: 2007-02-08
Ort: Grödinge

Re: Tandvårdskort

Inläggav Bror Duktig » 2011-06-24 14:58:31

Pemer skrev:Jag hoppas och tror att de inser problemen med de skilda tolkningarna och tänker se till att utreda saken i lämplig form. Det går ju inte att ha det på det sättet.

Borde det inte vara angett i det där, ifall de hade tänkt det?
Bror Duktig
 
Inlägg: 14355
Anslöt: 2008-07-18
Ort: En liten bit norr om Göteborg

Re: Tandvårdskort

Inläggav Chilehead » 2011-06-25 0:20:59

Bror Duktig skrev:
Pemer skrev:Jag hoppas och tror att de inser problemen med de skilda tolkningarna och tänker se till att utreda saken i lämplig form. Det går ju inte att ha det på det sättet.

Borde det inte vara angett i det där, ifall de hade tänkt det?

Sista 2 meningarna:
Regeringen instämmer med remissinstanserna i att konsekvenserna av promemorians förslag är svårbedömda och föreslår därför inte någon ändring i bestämmelserna om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Då det fortfarande kan anses föreligga tolknings- och tillämpningssvårigheter bör det övervägas om bestämmelserna ska ses över på nytt i ett annat sammanhang.


Jag tycker mig se i detta att:
- de vill inte ta bort "omfattas av" för att ersätta med "är beviljade insatser"
- och därmed anser att den snävare tolkningen är inte är bra
- och att en förtydligande bör övervägas
Chilehead
 
Inlägg: 617
Anslöt: 2008-06-26
Ort: Göteborg

Re: Tandvårdskort

Inläggav Pemer » 2011-06-26 1:47:38

...och då kom ändå inte mina ordalydelser i mina tidiga utkast med, där jag tog upp hur genomskinligt det är med den här i grund och botten egentligen närmast barnsligt dumma tolkningen av "omfattas av LSS". ;)
Pemer
 
Inlägg: 13583
Anslöt: 2007-02-08
Ort: Grödinge

Re: Tandvårdskort

Inläggav Bror Duktig » 2011-06-26 10:27:12

Chilehead skrev:Sista 2 meningarna:
Regeringen instämmer med remissinstanserna i att konsekvenserna av promemorians förslag är svårbedömda och föreslår därför inte någon ändring i bestämmelserna om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Då det fortfarande kan anses föreligga tolknings- och tillämpningssvårigheter bör det övervägas om bestämmelserna ska ses över på nytt i ett annat sammanhang.

Jag tycker mig se i detta att:
- de vill inte ta bort "omfattas av" för att ersätta med "är beviljade insatser"
- och därmed anser att den snävare tolkningen är inte är bra
- och att en förtydligande bör övervägas

När jag läser det, tolkar jag det som att man ska överväga om det ska ses över, vilket låter som att det ligger oerhört långt fram i tiden med ett färdigt förtydligande. "I ett annat sammanhang" betyder vad? Inte förrän någon annan åter begär en översyn?
Bror Duktig
 
Inlägg: 14355
Anslöt: 2008-07-18
Ort: En liten bit norr om Göteborg

Re: Tandvårdskort

Inläggav Chilehead » 2012-02-05 1:30:57

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/40/87/8e3bf7bd.pdf
sid.47
Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd.
Enligt 15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125) gäller
dock bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälsooch
sjukvårdslagen för dels sådan tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen,
dels undersökning för och utförande av oralkirurgisk
behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.
Den tandvård som omfattas av 8 a § tandvårdslagen är nödvändig
tandvård som ges dels till dem som omfattas av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, dels till dem som har varaktigt
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för eller som får hemsjukvård
eller som är bosatta i egen bostad och har motsvarande
behov av vård eller omsorg. Även tandvård till personer med behov
av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling
under en begränsad tid omfattas av bestämmelserna om avgifter i
hälso- och sjukvårdslagen. Fr.o.m. den 1 januari 2013 ska även
personer med stora behov av tandvård på grund av en långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning kunna få tandvård till hälsooch
sjukvårdsavgift.
Chilehead
 
Inlägg: 617
Anslöt: 2008-06-26
Ort: Göteborg

Tandvårdskort

Inläggav Vanguard » 2015-09-02 17:52:13

Vad räknas som nödvändig tandvård? Jag har bitit sönder ett par tänder och har antagligen ett hål i en annan, vad kommer det kosta mig att gå till tandläkaren och få dessa problem åtgärdade? När ska man visa upp kortet? I samband med att man betalar?
Vanguard
Ny medlem
 
Inlägg: 6
Anslöt: 2011-04-27

Tandvårdskort

Inläggav marxisten » 2015-09-02 18:16:09

Vanguard skrev:Vad räknas som nödvändig tandvård? Jag har bitit sönder ett par tänder och har antagligen ett hål i en annan, vad kommer det kosta mig att gå till tandläkaren och få dessa problem åtgärdade? När ska man visa upp kortet? I samband med att man betalar?


Landstinget i Uppsala län skriver såhär på sidan 7 samt 8:

Med nödvändig tandvård avses den tandvård som syftar till att åstadkomma frihet från smärta och sjukdom, förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder och ger ett utseendemässigt godtagbart resultat.


Detta ingår utan förhandsbedömning:
• sjukdomsbehandlande åtgärder 311, 312, 321, 341, 342, 343 vid högst sex besök per
12-månadersperiod. Åtgärderna kan användas enskilt eller i kombination enligt TLVs
regelverk
• undersökning, åtgärd 101,102, högst två gånger per 12-månadersperiod
• tandvård som bedöms nödvändig med undantag för begränsningar nedan
• bettskena
• helprotes och partialprotes
• justering, lagning och rebasering av protes

Begränsningar:
• då restbett finns ska företrädesvis partialprotes väljas vid behov av protetisk ersättning
• fast protetik beviljas mycket restriktivt och inte bakom tandposition fem
• implantat beviljas endast i undantagsfall
• borttappade proteser ersätts inte om personen bor i särskilt boende
• tandvård utförd i ordinärt boende ersätts i undantagsfall
• förstärkt tandteknikerframställd temporär bro kan beviljas i undantagsfall.

FHB krävs:
• vid fast protetik
• då sjukdomsbehandlande åtgärder krävs vid fler än sex besök per 12-månadersperiod,
utförlig motivering ska finnas i FHB
• vid förstärkt tandteknikerframställd temporär bro
• då tandvård ska utföras i ordinärt boende
• FHB är giltig i ett år från beslutsdatum.


För se vad de olika behandlingarna betyder kan du kolla här: Referensprislista - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket


I vilket fall, för att säga det på ett något sånär normalt språk betyder det att nödvändig tandvård inkluderar vård som är nödvändig för en bra munhälsa. Det är således allt från förebyggande tandvård hos tandhygienist till lagning, rotfyllning, utdragning osv. All sån normal vård ses som nödvändig tandvård, så laga avbitna tänder är nödvändig tandvård ja. Även proteser ingår, dock med vissa begränsningar.

Kostnaden avgörs helt på hur många sjukvårdsbesök du måste göra samt vad läkarbesök kostar i ditt landsting. I mitt landsting kostar ett besök 200 kronor. Högstkostnadsskyddet i Sverige ligger på 1100 kronor/år. Tandvården räknas in på samma högkostnadsskydd som besök på vårdcentral, psyk osv. så det är samma kostnad som för all sjukvård.

Tandvårdskortet skall uppvisas i samband med tandvårdsbesöket (iaf. första gången så de för in det i sin data). Jag skulle uppvisa det direkt hos tandläkaren innan de gör något så de vet om det.
marxisten
Moderator
 
Inlägg: 4958
Anslöt: 2010-01-12
Ort: I nån Småländsk ishall...

Tandvårdskort

Inläggav Zima33 » 2015-09-02 19:43:05

Vanguard skrev:Vad räknas som nödvändig tandvård? Jag har bitit sönder ett par tänder och har antagligen ett hål i en annan, vad kommer det kosta mig att gå till tandläkaren och få dessa problem åtgärdade? När ska man visa upp kortet? I samband med att man betalar?

Jag visade upp mitt till tandläkaren på första besöket, han la in det i datorn/journalen så jag behöver inte visa upp det varje gång. Har med det ändå, för säkerhets skull. Kan behöva visa det i kassan vid betalning (när jag har frikort så går jag bara hem efteråt utan att stanna vid kassan).
Zima33
 
Inlägg: 3071
Anslöt: 2011-05-09

Tandvårdskort

Inläggav Vanguard » 2015-09-02 22:38:36

Okej, tack så mycket för hjälpen! :)
Vanguard
Ny medlem
 
Inlägg: 6
Anslöt: 2011-04-27

Tandvårdskort

Inläggav Vanguard » 2015-09-03 16:18:31

Kan man använda kortet hos privata tandläkare eller fungerar det endast hos Folktandvården? Kan man använda kortet i en annan kommun än den man är skriven i (dock samma landsting)?
Vanguard
Ny medlem
 
Inlägg: 6
Anslöt: 2011-04-27

Tandvårdskort

Inläggav Zima33 » 2015-09-03 21:46:38

Vanguard skrev:Kan man använda kortet hos privata tandläkare eller fungerar det endast hos Folktandvården? Kan man använda kortet i en annan kommun än den man är skriven i (dock samma landsting)?

Privata tandläkare som har landstingsavtal men det är inte alla som vill ta emot en eftersom det blir mer pappersarbete för dem.
Kortet gäller i det landsting där det är utfärdat.
Zima33
 
Inlägg: 3071
Anslöt: 2011-05-09

Tandvårdskort

Inläggav Vanguard » 2015-09-03 23:05:07

Zima33 skrev:Privata tandläkare som har landstingsavtal men det är inte alla som vill ta emot en eftersom det blir mer pappersarbete för dem.
Kortet gäller i det landsting där det är utfärdat.

Hur vanligt är det att privata tandläkare inte har landstingsavtal? Går det att se någonstans eller måste man ringa och fråga? Är det vanligt att man blir nekad? Funderar på att gå till Praktikertjänst som verkar vara en av de större privata tandvårdsföretagen.
Vanguard
Ny medlem
 
Inlägg: 6
Anslöt: 2011-04-27

Tandvårdskort

Inläggav Zima33 » 2015-09-04 20:38:22

Vanguard skrev:
Zima33 skrev:Privata tandläkare som har landstingsavtal men det är inte alla som vill ta emot en eftersom det blir mer pappersarbete för dem.
Kortet gäller i det landsting där det är utfärdat.

Hur vanligt är det att privata tandläkare inte har landstingsavtal? Går det att se någonstans eller måste man ringa och fråga? Är det vanligt att man blir nekad? Funderar på att gå till Praktikertjänst som verkar vara en av de större privata tandvårdsföretagen.

Jag har ingen aning, har aldrig gått privat. Du får nog ringa runt till dem och fråga om de accepterar tandvårdsstödsintyg. Eller skicka mail och fråga.
Zima33
 
Inlägg: 3071
Anslöt: 2011-05-09

Re: Tandvårdskort

Inläggav Julianus » 2015-09-05 13:29:17

Jag går till Distriktstandvården (privat) och där accepterar de min tandvårdskort, betalar 100 kronor vid varje besök.

Går till tandhygienist, inte tandläkare.
Redan vid första besöket nämnde man att jag har en tandvårdskort som ger mig rätt till lägre pris. Visade kortet tillsammans med legitimation (körkort) och mina uppgifter fylldes i till min journal.
Sen dess besöker man Distriktstandvården, går dock dit varje kvartal.
För säkerhets skull tar man med sig tandvårdskortet ifall det skulle strula eller andra problem. Datorn med mina uppgifter (journalen) kan ju t.ex inte fungera.

Hoppas att ni är nöjda med mitt svar :)
Julianus
 
Inlägg: 7513
Anslöt: 2013-11-03
Ort: Recóncavo Baiano

Återgå till Aspergare och vårdenLogga in