Om Tandvårdskort! *uppdaterad*

Vårdfrågor, medicinska aspekter samt forskning- och vetenskapsämnen.

 Moderatorer: Alien, marxisten, atoms

Om Tandvårdskort! *uppdaterad*

Inläggav A » 2008-02-06 0:28:37

Tandvårdskort är det kort man får när man beviljas Tandvårdsstöd, dvs tandvård på samma ekonomiska villkor som sjukvård.

Vilka som har rätt till Tandvårdsstöd står i Tandvårdslagen och i Tandvårdsförordningen.

Man kan få tandvårdsstöd
1. om man tillhör de grupper som räknas upp i Tandvårdslagen
2. som ett led i medicinsk sjukdomsbehandling för de medicinska tillstånd som anges i Tandvårdsförordningen.
3. för oralkirurgi
4. för tandvårdsrädda

Det här är helt olika saker.

Punkt 1 handlar om rätten till uppsökande munhälsobedömning och till nödvändig tandvård.

Punkt 2 handlar om möjligheten att få tandvård som sjukvård pga sjukdom/tillstånd som påverkar tandhälsan, t ex Sjögrens syndrom. Det finns tror jag uppräknat 10 olika tillstånd där man kan få tandvård på dessa villkor.

Punkt 3 o 4 är det väl inget oklart med.

Det är punkt 1 som gäller om man har en diagnos som gör att man ingår i LSS personkrets.
Och det är just i det fallet som man i lagen sagt att någon ytterligare bedömning av behovet inte ska göras när man ingår i LSS.
Det säger alltså inget om INSATSER enl LSS.

Eftersom det är kommunerna som har hand om alla LSS-insatser utom en, så är det kommunerna som vanligen sköter det här med att fixa tandvårdskortet.
Eftersom det innebär att de måste bedöma OCH besluta att man ingår i LSS, även om man har ett färdigt intyg på det, så är de inte så villiga att göra det om man inte dessutom redan har eller vill ha LSS-insatser.

Det handlar om vem som ska ha vilket ansvar och göra jobbet.

I landstingens folktandvård, som ju sköter det här på central nivå, har man beslutat vilka som ska vara handläggare när det gäller att skriva ut tandvårdskort. Det är alltså i vanliga fall en handläggare i kommunen som har det uppdraget.

MEN

för dem som INTE har LSS-insatser så fungerar inte det här.

Därför har några landsting ordnat det så att man kan söka direkt centralt inom landstinget. Då måste man ha ett tydligt intyg som visar att man har en diagnos som ingår i LSS personkretsar.

Det brukar vara hos en handläggare på Folktandvårdens centrala kansli.
Tyvärr så är infon om denna möjlighet väldigt dålig. Och vissa landsting accepterar inte att man HAR rätt till tandvårdsstöd även när man inte har LSS-insats.
Men det är det vi ska skriva till Socialstyrelsen om.

Så alla ni som INTE har LSS-insatser och som vill ha tandvårdskort:

Se till att ni har ett intyg om er diagnos
Kontakta sedan Folktandvårdens centrala kansli i ert landsting och ta reda på vem ni ska vända er till! De brukar finnas på samma växel som landstinget centralt.
Fråga denna person hur ni ska göra för att ansöka om kortet.

Protesterar de då så hänvisa till lagen.

Hör sen av er här och tala om vilket landsting det är!

Försäkringskassan handlägger bara då det handlar om sjukdom, alltså inte punkt 1 av de fyra jag beskrev ovan.
Senast redigerad av A 2011-05-04 11:34:41, redigerad totalt 1 gång.
A
 
Inlägg: 647
Anslöt: 2005-10-22

Inläggav Parvlon » 2008-02-06 0:36:07

Gäller ett sådant där kort hela livet eller är det tidsbestämt? (ifall man får pga AS)
Senast redigerad av Parvlon 2011-05-04 11:34:41, redigerad totalt 1 gång.
Parvlon
Inaktiv
 
Inlägg: 14824
Anslöt: 2006-07-28
Ort: ∴ℜ∴Ψ∴ℜ∴

Inläggav A » 2008-02-06 0:37:15

Det är för det mesta tidsbestämt och hur länge verkar variera mellan olika landsting.
Senast redigerad av A 2011-05-04 11:34:41, redigerad totalt 1 gång.
A
 
Inlägg: 647
Anslöt: 2005-10-22

Inläggav Parvlon » 2008-02-06 0:46:00

Jaha, tack!
Senast redigerad av Parvlon 2011-05-04 11:34:41, redigerad totalt 1 gång.
Parvlon
Inaktiv
 
Inlägg: 14824
Anslöt: 2006-07-28
Ort: ∴ℜ∴Ψ∴ℜ∴

Inläggav weasley » 2008-02-06 1:14:20

Moderatorn:

På grund av det stora antalet frågor om tandvårdskort etc, klistrar jag denna tråd för tillfället.
Senast redigerad av weasley 2011-05-04 11:34:41, redigerad totalt 1 gång.
weasley
 
Inlägg: 10032
Anslöt: 2007-04-18
Ort: eth0

Inläggav weasley » 2008-11-19 19:53:05

Moderator:

Skrivelse till SocialStyrelsen, från Attention och OA.

Till Socialstyrelsen

Undertecknade företrädare från organisationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har av våra medlemmar blivit uppmärksammade på att flera av dem nekas rätten till tandvårdsstöd jml Tandvårdslagen (1985:125) 8 §. De personer som nekats har alla diagnosen Aspergers syndrom, vilket gör att de omfattas av bestämmelserna i Lagen (1993:387) om särskilt stöd åt vissa funktionshindrade, 1:1 §. Har man fått en diagnos inom autismspektrumet omfattas man således av LSS och ingår automatiskt i personkrets 1. Man har därmed rätt till tandvårdsstöd enligt tandvårdslagen (1985:125).

När de ansökt om tandvårdsstöd med hänvisning till Tandvårdslagen och att de omfattas av LSS, har de nekats med motiveringen att de måste ha insatser jml LSS för att ha rätt till tandvårdsstödet. I vissa fall har man även påstått att de även måste bedömas ha ett särskilt stort vårdbehov och/eller bo i särskilt boende. Man menar att det betyder att inte alla som omfattas av LSS har automatisk rätt till tandvårdsstödet, utan landstingen kan själva avgöra vilka inom denna grupp som de anser ska ha rätt till tandvårdsstöd.

Det innebär enligt vår mening att man på detta sätt har dubblerat kraven på dem som omfattas av LSS och ställer samma krav som gäller för den andra gruppen som anges i 8 a §. Socialstyrelsen har emellertid i Meddelandeblad mars 2004 slagit fast att personer som ingår i någon av personkretsarna inom LSS redan har bedömts ha ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser. Någon ytterligare bedömning ska därför inte göras

Enligt vår uppfattning är alla dessa argument från landsting m fl. inte tillämpliga och inte förenliga med skrivningen i Tandvårdslagen eller med dess intentioner. Bestämmelserna i Tandvårdslagen anser vi vara entydiga och att de inte kan tolkas på det sätt som görs av jurister och handläggare inom landsting och kommuner. Det finns landsting som fört diskussioner kring hur lagtexten skall tolkas och som därefter beslutat att bestämmelserna i lagen endast ska gälla dem som har insatser jml LSS. Denna tolkning har fått till följd att många personer som enligt Tandvårdslagen har rätt till stöd inte får det därför att de bor i fel landsting. Det är inte vårt intryck att det varit lagstiftarens mening att tandvårdsstödet ska se olika ut beroende på var i landet man bor. Enskilda handläggare har dessutom till funktionshindrade uttalat moraliska betänkligheter över att personer, som enligt deras mening inte ska behöva tandvårdsstöd, enligt lag likväl har rätt till detta. Några har även förvägrats att ens ansöka om tandvårdsstödet och personal som har till uppgift att stödja funktionshindrade har inte velat bistå dem med att göra en ansökan.

Naturligtvis finns det undantag. Flera landsting som vi varit i kontakt med har löst frågan så, att personer som inte har LSS-insatser via sin kommun, istället kan vända sig till någon särskilt utsedd handläggare inom landstinget, vanligen på Tandvårdsnämndens centrala kansli eller motsvarande. Det är naturligtvis ett utmärkt förfaringssätt så länge det finns möjlighet för berörda att på ett rimligt sätt få information om detta. Tyvärr brister det avsevärt när det gäller den möjligheten.

Flera landsting har viss information på sin hemsida men det kan vara mycket svårt att hitta fram till den. I allmänhet tar den inte heller upp det vi här påtalar. I vissa fall sker också glidningar i hur man beskriver rätten till tandvårdsstöd. Först är det i allmänhet korrekt beskrivet med hänvisning till Tandvårdslagen och LSS, men i nästa informationssteg har budskapet förvanskats och rätten har villkorats på ett sätt som inte stämmer med skrivningen i Tandvårdslagen. Vid påpekanden har en del landsting ändrat på sin information, medan andra vidhåller sin uppfattning.

De grupper som det här handlar om, kan ha svårt att ta kontakter med myndigheter, inte minst per telefon. De kan - liksom många andra - ha svårt att hitta på de ofta mycket omfattande hemsidor som landstingen har. Den information som finns där är inte alltid så lättförstådd och det kan vara svårt att rätt uppfatta innebörden i den. Tillgängligheten ur olika aspekter till informationen är därför viktig. Den bör vara lätt att hitta, finnas på en logisk plats på hemsidan, vara skriven på ett tydligt språk och lätt att förstå. Så är det tyvärr sällan på de hemsidor vi studerat. Det får till följd att information om de rättigheter som enligt lag finns
bl. a för denna grupp funktionshindrade som vi företräder, inte alltid kommer berörda till del.

De brister vi här påtalar angående rätten till tandvårdsstöd, har alltså flera olika orsaker. Dels tolkar man lagtexten på ett sätt som inte stämmer med hur den faktiskt är utformad, dels lägger man till villkor i utförandet som inte finns angivna i lagen. Det är dessutom ofta svårt att som funktionshindrad få nödvändig information för att kunna ta del av sina rättigheter.

Den sista punkten kanske är en fråga för landstingen enbart. De två övriga frågorna

Hur ska lagtexten i detta fall tolkas och vem har tolkningsföreträde?
I vilken utsträckning är centrala myndigheters anvisningar, t ex Socialstyrelsens, styrande när det gäller en lags praxis?

hemställer vi om att Socialstyrelsen tar upp med landstingens företrädare. Vi önskar att det kommer till stånd en lösning som innebär att berörda grupper kan bli delaktiga av tandvårdsstödet på ett rimligt sätt. Så som handläggningen idag ser ut på många håll, medför den att en stor grupp människor diskrimineras och undandras sina lagliga rättigheter. Det är inte acceptabelt. Vi ber om Socialstyrelsens medverkan till att detta inte fortgår.

Sverige den 21 oktober 2008

Senast redigerad av weasley 2011-05-04 11:34:41, redigerad totalt 1 gång.
weasley
 
Inlägg: 10032
Anslöt: 2007-04-18
Ort: eth0

Inläggav Titti » 2009-05-22 14:22:13

A skrev:Det är för det mesta tidsbestämt och hur länge verkar variera mellan olika landsting.


På mitt nya plastkort jag fått nyss (inte alls grönt längre utan vitt) står samma sak som tidigare:

"Intyget gäller så länge innehavaren tillhör personkretsen och är folkbokförd i Västra Götaland"
(dvs min motsvarighet till landstingen)

Det står dessutom Giltighetstid: Tillsvidare

Jag kan inte tolka det som annat än att det gäller livet ut om jag inte flyttar ur länet.
Titti
 
Inlägg: 9110
Anslöt: 2007-09-16


Återgå till Aspergare och vårdenLogga in