Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Berätta om dina specialintressen och lär dig om andras.

 Moderatorer: Alien, marxisten, atoms

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-01 14:42:29

Så här i påsk passar det bra att uppmärksamma henne. Det finns tidigare trådar om Maria Magdalena (Maria från Magdala), t ex att hon skulle varit Jesu maka.

var-jesus-gift-nytt-papyrusfynd-fran-300-talet-t29007.html
jesus-gifte-sig-med-maria-magdalena-t42482.html

Men jag tänkte skriva om vad som står (och inte står) i de traditionella evangelierna. Det står ju inte så mycket om kvinnor där, desto viktigare att uppmärksamma när det väl står något.

Detta är det första som nämns om henne, en kvinna som blivit botad från besatthet. Psykisk sjukdom el mentala besvär skulle vi väl säga idag.

Lukasevangelit kap 8 skrev:1 Därefter vandrade han igenom landet, från stad till stad och från by till by, och predikadekvoch förkunnade evangelium om Guds rike. Och med honom följde de tolv,

2 så ock några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena, ur vilken sju onda andar hade blivit utdrivna,

3 och Johanna, hustru till Herodes' fogde Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med sina ägodelar.
https://sv.wikisource.org/wiki/Bibeln_1 ... #Kapitel_8

Maria Magdalena var en av de kvinnor som stod med vid korset.
Matteusevangeliet 27 kap skrev:Men när hövitsmannen och de som med honom höllo vakt om Jesus sågo jordbävningen och det övriga som skedde, blevo de mycket förskräckta och sade: »Förvisso var denne Guds Son.»

55 Och många kvinnor som hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom, stodo där på avstånd och sågo vad som skedde.

56 Bland dessa voro Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs och Joses' moder, så ock Sebedeus' söners moder.

57 Men när det hade blivit afton, kom en rik man från Arimatea, vid namn Josef, som ock hade blivit en Jesu lärjunge;

58 denne gick till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp. Då bjöd Pilatus att man skulle lämna ut den åt honom.

59 Och Josef tog hans kropp och svepte den i en ren linneduk

60 och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i klippan; och sedan han hade vältrat en stor sten för ingången till graven, gick han därifrån.

61 Men Maria från Magdala och den andra Maria voro där, och de sutto gent emot graven.
https://sv.wikisource.org/wiki/Bibeln_1 ... Kapitel_27

Maria Magdalena var en av de första som bevittnade uppståndelsen enligt Matteus 28 kap:

1 När sabbaten hade gått till ända, i gryningen till första veckodagen, kommo Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven.

2 Då blev det en stor jordbävning; ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den.

3 Och han var att skåda såsom en ljungeld, och hans kläder voro vita såsom snö.

4 Och väktarna skälvde av förskräckelse för honom och blevo såsom döda.

5 Men ängeln talade och sade till kvinnorna: »Varen I icke förskräckta; jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.

6 Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där han har legat.

7 Och gån så åstad med hast, och sägen till hans lärjungar att han är uppstånden från de döda. Och han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom. Jag har nu sagt eder det.»

8 Och de gingo med hast bort ifrån graven, under fruktan och med stor glädje, och skyndade åstad för att omtala det för hans lärjungar.

9 Men se, då kom Jesus emot dem och sade: »Hell eder!» Och de gingo fram och fattade om hans fötter och tillbådo honom.

10 Då sade Jesus till dem: »Frukten icke; gån åstad och omtalen detta för mina bröder, på det att de må gå till Galileen; där skola de få se mig.»
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-05 12:31:34

Så långt evangelierna i NT. En del påstår att de skrevs "flera hundra år" efter Jesu död, som ett slags bevis på att Jesus (och hans lärjungar inkl Maria Magdalena) inte existerat. Men det stämmer inte.

Det äldsta evangeliet är Matteusevangeliet. Det skrevs före Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr.

Alltombibeln skrev:Man tror att han kan ha författat sin första version på arameiska (det med hebreiskan besläktade språket som var judarnas talspråk på Jesu tid) redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45. Omkring år 65 lämnade Matteus Palestina och sannolikt översatte han dessförinnan sitt evangelium till grekiska - den text som utgör originalet till översättningarna i våra biblar.
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/skrevs.htm

Sedan finns det senare evangelier, som inte ingår i NT, de s k apokryfiska evangelierna. En del kristna ansåg att eftersom den uppståndne Jesus visat sig för henne först betydde det att han tyckte bäst om henne, att hon betydde något speciellt för honom. Därav Maria Magdalenas evangelium, som skrevs långt senare.

Det populärt kallade "Maria Magdalenas evangelium" upptäcktes 1896 som en papyrusbok från 400-talet på en antikauktion i Kairo. Den bäst bevarade är författad på koptiska. Den tyske forskaren Carl Reinhardt tog hand om handskriften, och förde den till Berlin, varför handskriften kallas Papyrus Berolinensis, eller Berolinensis Gnosticus. Det har hittills hittats sammanlagt tre handskrifter av detta evangelium. Den publicerades första gången 1955 och den räknas inte till den kanoniska litteraturen utan förs till de gnostiska böckerna.

Det äldsta utkastet till evangeliet är författat på grekiska under tredje århundradet efter Kristus. Endast ett litet fragment finns bevarat, och kallas Papyrus Rylands 463. Ett annat fragment är Papyrus Oxyrhynchus 3525. Även Papyrus Berolinensis saknar partier.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Mag ... evangelium

Citat ur Maria Magdalenas evangelium:

Petrus sade till Maria: "Syster, vi vet att [Frälsaren] älskade dig mer än de andra kvinnorna. Säg oss de ord Frälsaren uttalade som du minns. Du känner dem [men] det gör inte vi, då vi inte hört dem."

Maria svarade och sade: "Det som är fördolt för er skall jag förkunna för er." Och hon började säga följande ord till dem: "Jag", sade hon, "Jag såg Herren i en syn och jag sade till honom: 'Herre, jag såg dig i dag i en syn.'
---
Petrus svarade och vände sig också emot henne beträffande dessa ting, och han frågade dem angående Frälsaren: "Talade han verkligen hellre i hemlighet med en kvinna än öppet med oss? Ska vi då alla vända om och lyssna till henne? Föredrog han henne framför oss?"

Då började Maria gråta och sade till Petrus: "Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag har tänkt ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?"

Levi svarade och sade till Petrus: "Petrus, du är alltid hetsig. Nu ser jag att du angriper kvinnan på samma sätt som motståndarna. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du att avvisa henne? Helt visst känner Frälsaren henne mycket väl. Det är också därför han älskade henne mer än han älskade oss.


Visst är det fantasieggande att Maria Magdalena skulle ha varit hans favoritlärjunge liksom rivaliteten mellan Maria Magdalena och Petrus. Men följer därav automatiskt att hon också var Jesus älskarinna el hustru? I Johannesevangeliet påstår Johannes att han var favoritlärjungen, men ändå spekulerar man inte att Jesus och Johannes skulle ha varit ett älskande bögpar.

Så finns ett annat sentida evangelium Filipposevangeliet.

Huggorm skrev:
Alien skrev:
Huggorm skrev:Även Jesus hade sin Maria Magdalena. Han tar nog inte illa upp om du hittar dig en lekkamrat.

Det där är ju bara spekulationer. Maria Magdalena var en av Jesu kvinnliga lärjungar (det fanns flera). Det där att hon skulle ha varit hans älskarinna (el hustru för den delen) är sentida fantasier.
Filipposevangeliet är visserligen från 200-talet och därmed inte samtida med Jesus, men att kalla det "sentida" är ändå att ta i.
post1480373.html#p1480373

Det är inte självklart hur man ska tolka vissa citat ur Filipposevangeliet:

Filipposevangeliet, skrift från 200-talets senare hälft, troligen av syriskt ursprung. Innehåller Jesusord och gärningar samt utläggningar om sakramenten i den valentinska gnostiska traditionen. Skriften är kanske mest känd som en tidig källa för idén att Jesus skulle ha varit gift med Maria Magdalena. Även om detta inte uttryckligen anges i själva dokumentet, beskrivs hon som Jesu "älskarinna" i vissa översättningar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filipposevangeliet

Hur hälsade man på varann på den tiden? Judas Iskariot hälsade på Jesus med en kyss (och förrådde honom samtidigt). Jag har alltid trott att det gällde en kyss på kinden, men kanske man kysste varann på munnen som hälsning (även om det låter alldeles för intimt för oss).

UNT Kultur skrev:Filips evangelium är den text som kommer närmast den moderna föreställningen om att Jesus och Maria skulle ha haft en kärleksrelation.

I en mycket fragmenterad passage kan vi läsa: ”Jesus kysste henne ofta på hennes […]. Även om kroppsdelen inte specificeras menar de flesta forskare att det är munnen som åsyftas och att kyssen ifråga är en oskyldig hälsningskyss.
http://unt.se/kultur-noje/maria-magdale ... 40007.aspx
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Huggorm » 2018-04-05 13:06:06

Möjligen att man hälsade genom att kyssa varandra på munnen, men gällde det även män och kvinnor? I dagens mellanöstern kysser männen varandra på kinden men jag tror inte de gör så när de hälsar på kvinnor? Skulle vara märkligt när det till och med är för intimt att ta varandra i hand.

Nej, om Jesus älskade Maria Magdalena mer än andra kvinnor och ofta kysste henne på munnen så var de nog mer än bara mästare och lärjunge.
Huggorm
 
Inlägg: 20307
Anslöt: 2011-12-12
Ort: Thule

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-05 13:51:14

Dels vet vi inte om detta ska tolkas som att Jesus kysste henne på munnen el kinden:
”Jesus kysste henne ofta på hennes […].
http://unt.se/kultur-noje/maria-magdale ... 40007.aspx

Dels vet vi inte hur man hälsade på den tiden. Man var kanske oskyldigare då och tolkade inte kyssar automatiskt som erotiska. Hur var det med Judaskyssen? Det var kanske självklart att en lärjunge kysste sin dyrkade lärare (och tvärtom) och Maria Magdalena var ju en lärjunge. Den renom är allting rent.

Det där med att t o m handskakning är för intimt gäller islam, den religionen fanns inte då.

Tänk på ryska kyssar:

I gammaltroende tradition kysser man inte på kinden utan tre gånger på munnen enligt äldre sed. Kyssen på munnen bevarades nog annars som häls­nings- och gemensamhetskyss fram till europeise­ringen på 1700-talet och sedan hos de gammaltroende och de enkla bönderna. Bönderna som bevarare av kysstraditionen finns som ett motiv hos Tolstoj, vilket vi senare kommer att bli varse.
---
Hälsningskyssen var också en viktig del av etiketten mellan ryssar. När dessa kyssvanor förändrades i väst förvånade sig resenärer till Ryssland över ryssarnas idoga kyssande. Adam Olearius, en västerländsk rese­när på 1600-talet, berättar att när värdinnan i ett ryskt hem bjöd en gäst på en sup förväntades gästen tacka henne med en kyss på munnen.
http://inblickosteuropa.se/2002/10/kyss ... rne-bodin/
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-06 0:38:41

Maria Magdalena nämns även i Tomasevangeliet. Tomasevangeliet är ännu ett apokryfiskt evangelium. Det berättar inget om Jesu liv utan består enbart av citat.

Maria sade till Jesus: Vad skall man likna dina lärjungar vid?
---
(Följande anses ha fogats till den ursprungliga samlingen vid en senare tidpunkt):

Simon Petrus sade till honom: Låt inte Maria vara bland oss. Kvinnor är inte värdiga Livet.
Jesus sade: Se, jag skall själv leda henne för att göra en man av henne, så att också hon kan bli en
ande lik er män. Ty varje kvinna som gör sig själv till man skall komma in i himmelriket.
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/thomas.htm
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-06 1:07:07

Så var det alla dessa Marior i Nya Testamentet. Mycket populärt namn på Jesu tid, så det är lätt att blanda ihop dem. Förutom hans mor Maria finns bl a dessa:

Maria, Klopas hustru (Matteus 27:56)
Maria var från Galiléen. Hennes make hette Klopas (även kallad Alfeos) och enligt kyrkohistorikern Hegesippus, som levde på 100-talet, var Klopas bror till Jesu far Josef. Maria och Klopas hade två söner, Jakob (kallad "Jakob den lille") och Joses, som inte bara var kusiner till Jesus utan även tillhörde hans närmaste lärjungaskara.

Maria var en av de kvinnor som följde med Jesus då han vandrade omkring och förkunnade att Guds rike snart skulle vara verklighet, och bibeln berättar att hon bidrog till Jesu och lärjungarnas uppehälle.
http://www.alltombibeln.se/bibelfakta/m ... hustru.htm

Maria i Betania, syster till Lasarus och Marta (Johannes 11:1-2, 12:1-8)
Maria var bosatt i Betania, en liten by tre kilometer från Jerusalem längs vägen till Jeriko. Vi vet inget om hennes bakgrund, men hon bodde tillsammans med sin syster Marta. Av allt att döma var de förhållandevis välbärgade och hade ett hus stort nog att rymma många gäster. Maria lärde känna den omdiskuterade rabbin Jesus från Nasaret då han en gång var på väg till Jerusalem och hennes syster Marta bjöd honom och hans lärjungar att komma hem till dem och äta.

Redan vid deras första möte blev Maria intresserad av Jesu undervisning, och medan Marta gjorde i ordning mat åt gästerna satte hon sig ner och lyssnade då han undervisade sina lärjungar. Det irriterade hennes syster som menade att hon borde hjälpa till med maten i stället, men Jesus berömde hennes val.
---
En vecka före påsken år 30 var Jesus och hans lärjungar på middag hos en man vid namn Simon i Betania. Lasaros var också där, liksom Maria och Marta som hjälpte till att servera. Medan de låg till bords öppnade Maria en flaska dyrbar äkta nardusbalsam som hon hällde ut över Jesu huvud. Hon fortsatte med att smörja hans fötter med oljan och sedan torkade hon dem med sitt hår.
http://www.alltombibeln.se/bibelfakta/mariaibetania.

Vad är nu nardusbalsam el nardusolja? Ja, den kom långväga från, därför var den så dyr:

Nardusolja var väldigt populärt i antiken och man verkar ha haft lite olika stil på oljan i olika delar av världen. Råvaran var då (som nu för den delen) rotdelen till växten Nardostachys jatamansi.---Man kan ju tänka sig att det går åt ganska många sådana rötter (de är 4-10 cm långa) och dessutom växer de på mellan 3000 och 5000 meters höjd på klippväggarna i Himalaya.
https://blogg.svenskakyrkan.se/vandrava ... dusbalsam/

Maria Magdalena (Matteus 27:56) (Lukas 8:2)
Ordet "Magdalena" betyder "kvinnan från Magdala". Hon kom sannolikt från staden Magdala på västra stranden av Gennesarets sjö, ungefär halvvägs mellan Kafarnaum och Tiberias. Det finns inga uppgifter i bibeln om att Jesus någonsin besökte den staden, men han tillbringade en hel del tid i trakten runt omkring.

Första gången Maria Magdalena omtalas är i Luk 8:2, då hon under Jesu andra år som förkunnare finns bland de kvinnor (Maria, Johanna, Susanna och andra) som följde Jesus då han "vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Hon hade blivit en Jesu lärjunge efter det att han befriat henne från en sjukdom som plågat henne.
http://www.alltombibeln.se/bibelfakta/m ... dalena.htm

Dessa tre är helt klart olika kvinnor men Maria Magdalena har blandats ihop med såväl Maria i Betania som två anonyma kvinnor.

Kvinnan i Kapernaum som smorde Jesu fötter (Lukas 7:36-50)
Detta är skökan som man blandat ihop Maria Magdalena med.

Kanske hade hon varit gift och blivit förskjuten av sin man, kanske hade hon av olika skäl aldrig blivit gift. Att sälja sexuella tjänster hade i alla fall blivit hennes enda sätt att försörja sig.

Den här dagen hade en kringvandrande rabbin, Jesus från Nasaret, blivit inbjuden till en av stadens fariseer, Simon. Simon hade hört talas om honom och ville veta mer om vad han stod för. Var han verkligen den profet som många påstod - eller var han en villolärare?
---
När alla lagt sig till bord gick hon fram bakom Jesus. Hon såg att han inte blivit erbjuden vatten att tvätta sina dammiga fötter när han kom in och medan samtalet vid bordet fortsatte ställde hon sig på knä vid hans fötter. Hennes tårar av tacksamhet droppade ner på hans fötter och hon torkade av dem med sitt utslagna hår. Sedan kysste hon hans fötter och smorde slutligen in dem med väldoftande olja som hon haft med sig. Den fariseiske värden noterade med avsmak hennes vördnadsbetygelser: "Om den här mannen verkligen vore en profet skulle han veta vilken syndare hon är. Då skulle han inte låta henne röra vid sig."

Jesus förstod vad Simon tänkte. "Simon", sa han, "du gav mig inget vatten att tvätta mina fötter med när jag kom in till dig, men hon har tvättat dem med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss men hon har kysst mina fötter ända sedan jag kom. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med doftande salva. Vet du varför hon visar så stor kärlek? Därför att hon vet att hon inte är en syndare längre. Därför att hon vet att Gud har förlåtit alla hennes synder. Och den som har fått mycket förlåtet, älskar mycket."
http://www.alltombibeln.se/bibelfakta/k ... fotter.htm

Äktenskapsbryterskan (Joh 7:53-8:11)
Hon är alltså ingen prostituerad, hon har varit otrogen.

Berättelsen om den här kvinnan finns i Jesu kusin och lärjunge Johannes ben Sebedaios biografi över Jesu verksamhet som han skrev på sin ålderdom och som finns bevarad bland Nya testamentets skrifter med titeln "Evangelium enligt Johannes". Men berättelsen är inte författad av Johannes, utan den fogades in i Johannes evangelium någon gång på 100-talet.

Kvinnan, som var gift eller möjligen trolovad, var bosatt i Jerusalem och hade tagits på bar gärning då hon var otrogen mot sin man. Enligt Mose lag var det ett brott som skulle bestraffas med döden genom stening. Hon hade följaktligen överlämnats till de lagkloka och fariseerna som beslöt att använda henne för att testa den kringvandrande predikanten Jesus från galileiska Nasaret som flera dagar suttit och undervisat i Salomos pelargång i templet och lockat till sig alltfler åhörare. Många menade att Jesus var en villolärare som lärde att man inte behövde hålla fast vid Lagen, de gudomliga regler som folket fått genom Mose och de skriftlärda under seklernas lopp.

De förde fram den anklagade kvinnan, ställde henne framför den galileiske rabbinen och förklarade omständigheterna: "Rabbi, den här kvinnan har gripits på bar gärning då hon begick äktenskapsbrott. Mose säger i lagen att sådana som hon ska dömas till döden genom stening. Vad säger du?"
---
"Den bland er som är fri från synd kan ju kasta den första stenen på henne", förklarade han kort.
http://www.alltombibeln.se/bibelfakta/a ... erskan.htm
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav slackern » 2018-04-06 1:52:56

Är det roligt att spekulera?
slackern
 
Inlägg: 36936
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-06 23:34:28

slackern skrev:Är det roligt att spekulera?


Vad menar du? Nu tycker jag du är synnerligen negativ. Jag försöker ju tvärtom ta fram de få fakta som finns och citerar källorna. Sedan får man förstås göra sannolikhetsbedömningar när det gäller någon som levt för så lång tid tillbaka.

Mer om Maria Magdalenas lärjungeskap:

Vildsvin skrev:I den östra delen av romarriket talade man grekiska och απόστολος betyder "sändebud". Detta ord lånades in i latinet som talades i den västra delen av riket med den snävare betydelsen "de 12 apostlarna". Följaktligen känner västerländsk kristendom, dvs katolicismen och protestantismen som uppstått ur denna bara till de 12 apostlarna. Men då απόστολος var ett levande ord i grekiska så användes ordet i den österländska kyrkan om andra tidiga kristna sändebud (missionärer). Ortodox och ortodox orientalisk kristendom erkänner https://sv.wikipedia.org/wiki/Junia som apostel och i https://sv.wikipedia.org/wiki/Hippolytus lista över apostlar finns https://en.wikipedia.org/wiki/Priscilla_and_Aquila med.

Romarbrevet 16:7 börjar med: "ασπασασθε ανδρονικον και ιουνιαν, τους συγγενεις μου και συναιχμαλωτους μου, οιτινες εισιν επισημοι εν τοις αποστολοις" och har i Bibel 2000 översatts till "Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar". Men steget att kalla dem apostlar utanför citatet har den svenska kyrkan inte tagit.

Maria Magdalena kallas ibland "apostel åt apostlarna" då hon var den första som den återuppståndne Jesus visade sig för. Denna benämning är dock av senare datum, kanske var den förste som gjorde det https://sv.wikipedia.org/wiki/Hrabanus_Maurus när han skrev rubriken "Ubi Magdalenam Christus ad apostolos mittit apostolam" (Hur Kristus sände Magdalena som apostel åt apostlarna): http://mlat.uzh.ch/MLS/xfromcc.php?tabe ... %20angelis.
post1480503.html#p1480503
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Fabela » 2018-04-06 23:42:06

Har inget att bidra med, vill bara tacka dig Alien för att du lyfter upp den här sidan också :-)049
Fabela
 
Inlägg: 6470
Anslöt: 2013-12-08

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav slackern » 2018-04-07 3:05:34

Ja du så länge man inte kan läsa klassisk latin, klassisk grekiska eller vilket original språk evangelierna är skrivna på och om man har tillgång till att läsa originalen så tror jag att man är ute och siar, allra bäst vore ju om man fick tillgång till en tidsmaskin men det vet vi ju alla att det är omöjligt, vist man kan ha en massa teorier men utan konkreta bevis blir det ju inget annat än spekulationer och teorier.
slackern
 
Inlägg: 36936
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-07 14:51:39

Fabela skrev:Har inget att bidra med, vill bara tacka dig Alien för att du lyfter upp den här sidan också :-)049


Tack, jag tycker det är synd att kvinnor alltid ska uppmärksammas för sina sexuella/romantiska relationer med män. Kan inte namnkunniga kvinnor i historien också få vara intresserade av och kunniga i annat än erotik? Tidigare har det spekulerats mycket om att Maria Magdalena var en prostituerad och/el gift med Jesus. Nu kan man få spekulera att hon var en favoriserad lärjunge.
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-07 14:52:58

slackern skrev:Ja du så länge man inte kan läsa klassisk latin, klassisk grekiska eller vilket original språk evangelierna är skrivna på och om man har tillgång till att läsa originalen så tror jag att man är ute och siar, allra bäst vore ju om man fick tillgång till en tidsmaskin men det vet vi ju alla att det är omöjligt, vist man kan ha en massa teorier men utan konkreta bevis blir det ju inget annat än spekulationer och teorier.

Det var en extrem inställning; de som översatt evangelierna etc är ju kunniga i klassisk grekiska etc.
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav slackern » 2018-04-07 14:57:14

Du skrev ju precis att så inte alls är fallet tidigare i tråden eller citerade att så var fallet.

post1501872.html#p1501872
slackern
 
Inlägg: 36936
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-07 15:17:35

Modernare översättningar kan vara mer exakta än tidigare. Det är inte samma sak som att man inte ska lita på översättningar alls.

Maria Magdalena räknas som en av myrrbärarna, dvs de som anlände till Jesu grav tidigt på påskdagens morgon och blev de första att se Jesus återuppstånden. De anses vara

Maria Magdalena
Maria, Klofas fru
Johanna Chusa
Maria Salomé, mor till Jakob och Johannes, Sebedaios' söner
Susanna
Maria och Marta, Lasaros systrar
Josef från Arimataia
Nikodemos
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myrrb%C3%A4rarna

Jag antar att de kvinnor som följde Jesus på hans vandringar antingen var änkor el gifta kvinnor som hade tillåtelse av sina män att göra det. Kan inte tänka mig att föräldrar skulle låtit sina ogifta döttrar dra land och rike runt på detta sätt; det skulle äventyrat deras möjlighet till äktenskap.

Så långt vad man erfar från Nya Testamentet och de apokryfiska evangelierna.

Varifrån har den synnerligen seglivade traditionen om att Maria Magdalena var en sköka (dvs prostituerad) kommit? Ja, den idén är det en påve som lanserat, Gregorius I (påve 590-640).

I slutet av Lukas 7 kap. berättas om Jesus besök hos farisén Simon, då en prostituerad kvinna "vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår" med mera.

I början av Lukas 8 kap. kommer Maria Magdalena (eller "Maria, kallad Magdalena" = "hon från Magdala") in i berättelsen. Sedan hon blivit befriad från sju demoner följde hon och några andra kvinnor (tre namnges) Jesus och de övriga lärjungarna. Där står även att kvinnorna "alla hjälpte dem med sina tillgångar", vilket ju antyder att de inte var några fattiglappar. De sju demonerna nämns även i Markus 16:9.

Läser man innantill är det uppenbart att den prostituerade och Maria Magdalena är två olika personer. Hur man ursprungligen kunde få för sig n
ågot annat lär vi väl aldrig få reda på, men det finns faktiskt ett datum för när idén blev den katolska kyrkans officiella uppfattning i den tydligen allmänt debatterade frågan - den 21 september 591 (dag och månad är dokumenterade, årtalet är en kvalificerad gissning av auktoriteten Victor Saxer). Denna dag stod nämligen påven Gregorius I i San Clemente-basilikan i Rom och kommenterade senare delen av Lukas 7 kap.:

    Vi anser att denna kvinna, som Lukas kallar en synderska, och som Johannes kallar Maria, är samma Maria som enligt Markus fick sju demoner utdrivna ur sig.
http://www.faktoider.nu/mariamagdalena.html
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Alien » 2018-04-07 15:38:57

Varför trodde påven Gregorius nu detta? Bara för att synderskan nämns i Lukasevangeliet (7 kap) och Maria Magdalena i nästa kapitel betyder inte det att de är samma person. Det finns faktiskt inget som tyder på det.

Att man blandat ihop Maria i Bethania med synderskan kan bero på att bägge skötte om fötterna på Jesus och torkade dem med sitt långa hår. Maria i Bethania (som var av rik familj) smorde in hans fötter med ett “skålpund smörjelse av dyrbar äkta nardus” och torkade dem, synderskan tvättade dem med “smörjelse” och torkade dem. Men det är heller inget bevis; det var förstås fler än en kvinna som ville passa upp på Mästaren.

Gregorius kan ha tolkat de sju demonerna som Maria Magdalena var besatt av som de sju dödssynderna, alltså en stor synderska. Eftersom Lukas precis nämnt en synderska i förra kapitlet så var de samma personer.

Han kan också ha haft pedagogiska/teologiska skäl. Kontrasten mellan den syndfrie Jesus och synderskan. Den ångrande synderskan var en anslående berättelse och något att lyfta fram i predikningar: Se, denna kvinna hade begått många synder. Men hon ångrade sig och fick syndernas förlåtelse och kom till himlen. Det kan ni alla göra.

I konsten var Maria Magdalena också effektfull. Hon kunde avbildas med fritt hängande hår (det hade bara prostituerade på Jesu tid, även i senare tid skulle en ärbar kvinna ha håret täckt) och vara mer el mindre halvklädd.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Alien
Moderator
 
Inlägg: 37253
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav slackern » 2018-04-07 15:48:20

Tydligen så finns det bara en skrift från 300-talet skriven på koptiska där det står att Jesus var gift.

Four words written in Coptic on a fourth-century codex quote Jesus referring to “my wife,” Karen King, a scholar of early Christianity, said on Tuesday (Sept. 18). It is the only extant text in which Jesus is explicitly portrayed as betrothed, according to King.

https://www.washingtonpost.com/national ... 4d1b459905

Med andra ord inte mycket att gå på, i och med att nya testamentet finns i så många olika översättningar.

Troligtvis är den först skriven på klassisk grekiska och sedan översatt till koptiska, texten är ungefär lika stor som ett kvitto.

King is calling the receipt-sized slip of paper “The Gospel of Jesus’ Wife.” She believes the fragment was originally written in Greek, and later translated into Coptic, an Egyptian language.

https://www.washingtonpost.com/national ... 4d1b459905

Här är allt som stod på papyrusarket.

“Jesus said to them, ‘My wife...,’”


Här ett citat från damen i fråga som har undersökt papyrus biten.

– Det här är inget historiskt bevis för att Jesus hade en fru. Men det är ett tydligt bevis för att några kristna människor vid den här tiden trodde att Jesus hade en fru, säger Karen L King i ett teveinslag som ligger på Harvarduniversitetet hemsida.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=5275658
slackern
 
Inlägg: 36936
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Furienna » 2018-04-07 17:47:04

Alien skrev:Varför trodde påven Gregorius nu detta? Bara för att synderskan nämns i Lukasevangeliet (7 kap) och Maria Magdalena i nästa kapitel betyder inte det att de är samma person. Det finns faktiskt inget som tyder på det.

Att man blandat ihop Maria i Bethania med synderskan kan bero på att bägge skötte om fötterna på Jesus och torkade dem med sitt långa hår. Maria i Bethania (som var av rik familj) smorde in hans fötter med ett “skålpund smörjelse av dyrbar äkta nardus” och torkade dem, synderskan tvättade dem med “smörjelse” och torkade dem. Men det är heller inget bevis; det var förstås fler än en kvinna som ville passa upp på Mästaren.

Gregorius kan ha tolkat de sju demonerna som Maria Magdalena var besatt av som de sju dödssynderna, alltså en stor synderska. Eftersom Lukas precis nämnt en synderska i förra kapitlet så var de samma personer.

Han kan också ha haft pedagogiska/teologiska skäl. Kontrasten mellan den syndfrie Jesus och synderskan. Den ångrande synderskan var en anslående berättelse och något att lyfta fram i predikningar: Se, denna kvinna hade begått många synder. Men hon ångrade sig och fick syndernas förlåtelse och kom till himlen. Det kan ni alla göra.

I konsten var Maria Magdalena också effektfull. Hon kunde avbildas med fritt hängande hår (det hade bara prostituerade på Jesu tid, även i senare tid skulle en ärbar kvinna ha håret täckt) och vara mer el mindre halvklädd.

Tydligen är det så att den här påven lyckades blanda ihop flera olika kvinnor från evangelierna, och så fick han det till att Maria Magdalena varit prostituerad. Men idag vet de flesta att det inte finns någon grund till att tro det.
Furienna
 
Inlägg: 2075
Anslöt: 2010-05-02
Ort: Örnsköldsvik

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Furienna » 2018-04-07 18:04:59

slackern skrev:Tydligen så finns det bara en skrift från 300-talet skriven på koptiska där det står att Jesus var gift.

Four words written in Coptic on a fourth-century codex quote Jesus referring to “my wife,” Karen King, a scholar of early Christianity, said on Tuesday (Sept. 18). It is the only extant text in which Jesus is explicitly portrayed as betrothed, according to King.

https://www.washingtonpost.com/national ... 4d1b459905

Med andra ord inte mycket att gå på, i och med att nya testamentet finns i så många olika översättningar.

Troligtvis är den först skriven på klassisk grekiska och sedan översatt till koptiska, texten är ungefär lika stor som ett kvitto.

King is calling the receipt-sized slip of paper “The Gospel of Jesus’ Wife.” She believes the fragment was originally written in Greek, and later translated into Coptic, an Egyptian language.

https://www.washingtonpost.com/national ... 4d1b459905

Här är allt som stod på papyrusarket.

“Jesus said to them, ‘My wife...,’”


Här ett citat från damen i fråga som har undersökt papyrus biten.

– Det här är inget historiskt bevis för att Jesus hade en fru. Men det är ett tydligt bevis för att några kristna människor vid den här tiden trodde att Jesus hade en fru, säger Karen L King i ett teveinslag som ligger på Harvarduniversitetet hemsida.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=5275658

Men då blir min fråga: Varför nämns då inte Jesus fru i de officiella evangelierna?
Furienna
 
Inlägg: 2075
Anslöt: 2010-05-02
Ort: Örnsköldsvik

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav slackern » 2018-04-07 19:09:21

Furienna skrev:
slackern skrev:Tydligen så finns det bara en skrift från 300-talet skriven på koptiska där det står att Jesus var gift.

Four words written in Coptic on a fourth-century codex quote Jesus referring to “my wife,” Karen King, a scholar of early Christianity, said on Tuesday (Sept. 18). It is the only extant text in which Jesus is explicitly portrayed as betrothed, according to King.

https://www.washingtonpost.com/national ... 4d1b459905

Med andra ord inte mycket att gå på, i och med att nya testamentet finns i så många olika översättningar.

Troligtvis är den först skriven på klassisk grekiska och sedan översatt till koptiska, texten är ungefär lika stor som ett kvitto.

King is calling the receipt-sized slip of paper “The Gospel of Jesus’ Wife.” She believes the fragment was originally written in Greek, and later translated into Coptic, an Egyptian language.

https://www.washingtonpost.com/national ... 4d1b459905

Här är allt som stod på papyrusarket.

“Jesus said to them, ‘My wife...,’”


Här ett citat från damen i fråga som har undersökt papyrus biten.

– Det här är inget historiskt bevis för att Jesus hade en fru. Men det är ett tydligt bevis för att några kristna människor vid den här tiden trodde att Jesus hade en fru, säger Karen L King i ett teveinslag som ligger på Harvarduniversitetet hemsida.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=5275658

Men då blir min fråga: Varför nämns då inte Jesus fru i de officiella evangelierna?


Därför att det troligtvis bara har skrivits ner en gång drygt 300 år efter att Jesus skulle ha dött och som det står i det fetmarkerade så är det inga som helst bevis på att han har varit gift utan att det fanns människor då som trodde att han hade varit gift. Det är ungefär som vi gör nu skriver ner våra tankar kring det hela.
slackern
 
Inlägg: 36936
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav BellaBelle » 2018-05-02 22:10:54

Fick han några barn? Med frun?
BellaBelle
 
Inlägg: 1910
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav slackern » 2018-05-02 23:59:01

BellaBelle skrev:Fick han några barn? Med frun?


Läs den här boken Heligt blod, helig Gral där kanske du finner dina svar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Heligt_blod,_helig_Gral
slackern
 
Inlägg: 36936
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav jesusiscool » 2018-05-11 10:38:46

http://www.ewtn.com/v/experts/showmessa ... nu=&recnu=

Some women seem to have a monopoly on the New Testament press. We hear a lot about the Marys, for example—Jesus’ mother, Mary Magdalene, the sister of Martha. We know about Elizabeth and Anna.

But how about Lois and Eunice, Phoebe and Lydia, and many others who are overlooked or forgotten? They must have been included in the New Testament story for a reason.

https://www.franciscanmedia.org/forgott ... testament/
jesusiscool
 
Inlägg: 916
Anslöt: 2013-04-25
Ort: Online

Broadway och musikaler i allmänhet

Inläggav slackern » 2020-04-12 16:01:26

Alien skrev:En annan sak är Maria Magdalena. Jag förstår att hon fått en så stor roll för dramaturgin. Men det finns inga bevis för att hon var en "sköka" i evangelierna. Hon var helt enkelt en av Jesu kvinnliga följare.


Men du om man vill tolka evangelierna som historiska fakta så drev ju Jesus ut 7 demoner ur henne, om du vill tro på att Jesus fördrev demoner från henne får du gärna göra det, själv gör jag det inte. Dessutom skriver ju Lukas att hon var en synderska, kan ju tolkas som att hon var en "hora".
slackern
 
Inlägg: 36936
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

Maria Magdalena, en av Jesu kvinnliga lärjungar

Inläggav Marjatta » 2020-04-12 17:49:38

Är ganska ointresserad av spektakulära nyupptäckta fragment. Det finns så många förfalskningar ... generellt då av erkända texter. Man tillverkar exv. fragment som ska se ut som att de kommer ur något evangelium från 300-talet, och säljer DYRT. Nåt bibelmuseum i USA har nyligen tvingats erkänna att deras dyrgripar är fejk.

Vad vore mer spännande än att skapa fragment som verkligen skulle få rubriker i pressen, genom sensationellt innehåll.

Är öht ganska ointresserad av vad det står i texter. Är mer intresserad av kristendomen som religiös tradition. Det är lustigt, hur även svenska ateister är hyperprotestanter.
Marjatta
 
Inlägg: 2505
Anslöt: 2020-02-15

Återgå till Intressanta intressenLogga in