Kluster-B personlighetsstörningar & farliga relationer

Vårdfrågor, medicinska aspekter samt forskning- och vetenskapsämnen.

 Moderatorer: Alien, marxisten, atoms

Kluster-B personlighetsstörningar & farliga relationer

Inläggav Inger » 2009-11-28 1:08:55

Har du eller har du haft relation med potentiellt farlig eller skadlig person?

Quiz: http://saferelationships.com/dangerous-man-quiz

Egenskaper hos personer i riskzonen:
- Hög tolerans ("Jag tål det")
- Hög empati ("Jag förstår hans/hennes beteende")
- Hög anknytning ("Jag älskar honom/henne")
- Hög investering i relationen ("Jag får ut så mycket av de bästa bitarna i vårt förhållande")
http://saferelationshipsmagazine.com/

Yrken där man löper stor risk att råka ut för och låta sig lockas till relation med patologiska psykopater och narcissister:
Läkare, psykiater, sjuksköterska, ambulansförare, sjukvårdare, terapeut, socialarbetare, präst, dagispersonal, psykologistudent, författare, konstnär, musiker och personal som arbetar med kriminella eller värstingbarn.
http://saferelationshipsmagazine.com/ca ... ly-article

Yrken som psykopater gärna söker sig till:
Läkare, psykiatrer, religiösa ledare, politiska ledare, advokater etc
http://saferelationshipsmagazine.com/book-excerpt-wwlp2

Uppbrottsguide: http://saferelationships.com/11

**********************************

KLUSTER-B PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

Antisocial personlighetsstörning:
De diagnostiska kriterierna för enligt DSM-IV:

  A. Det finns ett mönster av ringaktning mot andra människor vilket pågått sedan 18 års ålder vilket är indikerat av minst tre av följande:

  Misslyckande med att följa sociala normer med respekt för lagliga beteenden indikerat av upprepade handlingar som legat till grund för arrestering.

  Falskhet, indikerat av upprepade lögner, användande av alias eller att ha lurat andra för egen personlig vinnings skull.

  Impulsivitet eller misslyckande med att planera i förväg.

  Irritabilitet och aggressivitet indikerat av upprepade slagsmål eller överfall.
  Vårdslöshet och bristande respekt inför egen och/eller andras säkerhet.

  Ihärdig vårdslöshet indikerat av upprepade misslyckanden i att ha koncist arbete.

  Brist på samvete indikerat av bortrationalisering eller oberördhet av att man behandlat någon illa, skadat, eller stulit från någon annan.

  B. Individen är minst 18 år (för personer under 18 år se uppförandestörning).

  C. Det finns indikatorer för uppförandestörning före 15 års ålder.

  D. De antisociala beteendena finns inte exklusivt under schizofreni eller en manisk episod.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisocial ... C3%B6rning

Psykopati :
Psykopati har, trots bred användning som term inom psykiatrin, ingen benämning i DSM-IV-TR eller ICD 10 - de två vanligaste diagnostiska handböckerna inom psykiatri. Den nämaste motsvarigheten anses vara antisocial personlighetsstörning och psykopati ses ofta som en särskilt grav variant av denna störning. Det finns dock även beröringspunkter med narcissistisk och borderline personlighetsstörning.

De tjugo frågeområdena i Hares psykopatichecklista. Vid användning av listan tilldelas patienten 1 poäng för de egenskaper som överensstämmer väl med personligheten och 2 poäng för de som överensstämmer mycket väl. Summan av dessa poäng kan bli som mest 40. Gränsen för psykopati går vid ett sammanlagt poängtal på 30 eller mer.

  Talför/ytlig charmig

  Förhöjd självuppfattning/grandios

  Behov av spänning/blir lätt uttråkad

  Patologiskt lögnaktig

  Bedräglig/manipulativ

  Saknar ånger och skuldkänslor

  Flackt, ytligt känsloliv

  Kall/bristande empatisk förmåga

  Parasiterande livsstil

  Bristande självkontroll t.ex. lättväckt aggressivitet

  Promiskuöst och egoistiskt sexualliv

  Tidiga beteendeproblem (före 12 års ålder)

  Saknar realistiska, långsiktiga mål; agerar kortsiktigt och kan inte planera på lång sikt

  Impulsiv

  Ansvarslöshet, t.ex. som förälder eller chef

  Tar inte ansvar för sina handlingar

  Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden

  Ungdomsbrottslighet (före 15 års ålder)

  Överträdelse av villkorad frigivning/utskrivning, begår t.ex. nya kriminella handlingar under permission

  Kriminell mångsidighet, flera typer av lagbrott bland de följande 10: inbrott, rån, narkotikabrott, olaga frihetsberövande, mord/mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati

Narcissistisk personlighetsstörning:
De diagnostiska kriterierna för enligt DSM-IV-TR:
Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov av beundran, brist på empati, börjar i det unga vuxenlivet och finns i varierande samband indikerat av fem (eller fler) av följande:

  Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).

  Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.

  Tror att han eller hon är "speciell" och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).

  Kräver stor beundran.

  Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på hans eller hennes förväntningar.

  Är interpersonellt exploativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.

  Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.

  Är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på honom eller henne.

  Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Narcissist ... C3%B6rning

Borderline:
De diagnostiska kriterierna för enligt DSM-IV:

  gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer

  uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering

  uppvisar påtaglig osäkerhet och instabilitet i självbild och identitetskänsla
  visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (till exempel slösaktighet, sexuell äventyrlighet, alkohol-, medicin- eller drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning, kaotisk livsstil).

  vissa kan uppvisa suicidala gester, suicidhot och ibland upprepat suicidalt beteende, eller självskadande handlingar

  är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (till exempel intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar)

  känner en kronisk tomhetskänsla

  uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (till exempel ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål)

  har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller dissociativa symptom.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Borderline

Histrionisk personlighetsstörning:
Symtom:

  Konstant sökande efter uppmuntran eller godkännande

  Orimligt dramatiskt beteende med uppskruvad visning av känslor

  Orimlig känslighet för kritik eller ogillande

  Olämpligt förföriskt framträdande eller beteende

  Orimlig angelägenhet om kroppsligt framträdande

  Ett behov av att vara centrum för uppmärksamhet

  Låg tolerans för frustration eller fördröjd tillfredsställelse

  Åsikter som lätt influeras av andra människor, men är svåra att backa upp med detaljer.

  Benägenhet att tro att relationer är mer intima än de egentligen är.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Histrionis ... C3%B6rning
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav BMW » 2009-11-28 1:20:07

Oerhört intressant tråd Inger!

Har beställt hem en bok från biblioteket som heter "Lär känna psykopaten" skriven av psykologen och medicine doktorn Görel Kristina Näslund, väntar med spänning!

Görel Kristina Näslund skrev:Vad rör sig i huvudet på en psykopat?

Psykopaten känner inget medlidande, inga skuldkänslor och ingen rädsla. Han är impulsiv och har en lättväckt vrede. Detta gör att psykopatiskt lagda personer ofta är kriminella och blir beroende av den kick som brottet ger- så som en narkoman är beroende av sin drog- menar psykologen och medicine doktorn Görel Kristina Näslund.

Lär känna psykopaten innehåller fakta om orsakerna till psykopati, intervjuer med psykopatiskt lagda personer och deras anhöriga, diskussioner om våldets ursprung, psykopatibegreppets historia och pedofilernas psykopatiska drag. Här finns även en checklista som används för att utreda om någon är psykopat.
Vem är egentligen psykopaten och hur kan man skydda sig mot denna person? Är psykopaten den perfekta charmören eller chefen som går över lik för att nå sitt mål? Och varför är så många psykopater upprepat kriminella?
Näslund ger läsaren svar på dessa och många andra frågor. Hon menar att psykopaten ofta begår kriminella handlingar - både brott med och utan våld inblandat. Den kriminella handlingen ger psykopaten en "kick" som skapar ett beroende, precis på samma sätt som missbrukaren är beroende av sin drog. Många psykopater tycker också att det är tufft att döda. Varför är det så?
Författaren har intervjuat män med psykopatiska drag och anhöriga till sådana män. Hon har också träffat läkare och psykologer med stor erfarenhet av att möta psykopater. Här finns Sara och Anna som farit illa i förhållanden med psykopatiskt lagda män, här finns Olle, en ung man som har ett långt brottsligt förflutet bakom sig, och här berättar Clark Olofsson landets mest kände brottsling om sitt liv.

http://www.bokus.com/bok/9789172320178/ ... sykopaten/
Senast redigerad av BMW 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
BMW
 
Inlägg: 767
Anslöt: 2009-10-03

Re: Kluster-B personlighetsstörningar & farliga relation

Inläggav KrigarSjäl » 2009-11-28 1:22:24

Inger skrev:Histrionisk personlighetsstörning:
Symtom:

  Konstant sökande efter uppmuntran eller godkännande

  Orimligt dramatiskt beteende med uppskruvad visning av känslor

  Orimlig känslighet för kritik eller ogillande

  Olämpligt förföriskt framträdande eller beteende

  Orimlig angelägenhet om kroppsligt framträdande

  Ett behov av att vara centrum för uppmärksamhet

  Låg tolerans för frustration eller fördröjd tillfredsställelse

  Åsikter som lätt influeras av andra människor, men är svåra att backa upp med detaljer.

  Benägenhet att tro att relationer är mer intima än de egentligen är.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Histrionis ... C3%B6rning

Dokusåpefolk i ett nötskal.
Senast redigerad av KrigarSjäl 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
KrigarSjäl
Frivilligt inaktiverad
 
Inlägg: 33172
Anslöt: 2006-08-10

Inläggav Pemer » 2009-11-28 1:24:26

Klart intressant ämne, verkligen! Krigis kommentar känns minst sagt klockren också. :)
Senast redigerad av Pemer 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Pemer
 
Inlägg: 13551
Anslöt: 2007-02-08
Ort: Grödinge

Inläggav Inger » 2009-11-28 1:46:24

Ja, den var verkligen träffsäker! :lol:

BMW skrev:Har beställt hem en bok från biblioteket som heter "Lär känna psykopaten" skriven av psykologen och medicine doktorn Görel Kristina Näslund, väntar med spänning!

Låter mycket intressant!
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav Trampendal » 2009-11-28 3:47:37

Tack Inger!
Nu fick jag svar på mina funderingar.
För några dar sen satt jag och undrade om jag skulle fråga här om olika personlighetsstörningar, men jag struntade i det eftersom det var så länge sen jag skrev.

Jag har en släkting som är mer än lovligt störd (alla mina släktingar är mer och mindre störda på ett oftast oförargligt, men ibland irriterande sätt),
hon har under många år ljugit, manipulerat, begått olagliga handlingar för att få sin vilja igenom mm mm mm.

Jag blev nu anklagad för att ha dödat hennes katt bara genom att påtala att risken för att den skulle bli överkörd var stor. Katten blev sedan överkörd (inte av mig) och det var mitt fel. Likaså berodde hennes barnlöshet på att jag antagligen tyckte att hon inte skulle ha några barn (vilket jag aldrig yttrat, men faktiskt tänkt!).

Nu fick jag dig, med min tanke, att starta den här tråden!
Jag har tydligen denna makt ändå, vilket betyder att min släkting faktiskt inte är så störd som jag trodde!
Jag dödade katten! Jag skapade hennes barnlöshet!
:shock:

Men om nu inte så skulle vara fallet (vill ju inte förhäva mig) har jag i alla fall fått svar på mina undringar om vilka störningar som är tänkbara i detta fall.

Frågan är då om det är nån idé att engagera sig i tex en psykopat eller narcissisistisk (? stavning) personlighet som naturligtvis inte anser sig sjuk på nåt sätt?
Rätt döfött va'? Ska man bara hålla den ifrån sig och hoppas på det bästa?
Är så jäkla tragiskt bara att se nån gräva sin grav utan att man kan ingripa.

Trampendal
Senast redigerad av Trampendal 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Trampendal
 
Inlägg: 147
Anslöt: 2006-06-24

Inläggav Inger » 2009-11-28 3:58:51

Å, vad kul att se dig här igen! :D

Ledsen att krossa släktingens illusioner om din fantastiska makt men det här är något jag gått och funderat på länge, har bara inte orkat samla mig för att posta något om det förrän nu.

Enligt den där experten på det här (som själv är uppvuxen med personlighetsstörda i sin familj) så är det bästa man kan göra att hålla sig undan och inte ens gå in i en dialog med dem. De går inte att hjälpa, särskilt inte av en glad amatör, hur nära man än står personen ifråga. Man blir bara utnyttjad och utsugen och måltavla för alla deras projektioner.

Döfött alltså.
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav Trampendal » 2009-11-28 4:35:46

Inger skrev:Å, vad kul att se dig här igen! :D

Ledsen att krossa släktingens illusioner om din fantastiska makt men det här är något jag gått och funderat på länge, har bara inte orkat samla mig för att posta något om det förrän nu.


Skööönt! Kändes lite jobbigt med sån där makt (måste tänka på vad jag tänker på).

Inger skrev:Enligt den där experten på det här (som själv är uppvuxen med personlighetsstörda i sin familj) så är det bästa man kan göra att hålla sig undan och inte ens gå in i en dialog med dem. De går inte att hjälpa, särskilt inte av en glad amatör, hur nära man än står personen ifråga. Man blir bara utnyttjad och utsugen och måltavla för alla deras projektioner.

Döfött alltså.


Okej! Jag lägger genast ner och ägnar mig åt pelargonskötsel istället.

Trampendal
Senast redigerad av Trampendal 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Trampendal
 
Inlägg: 147
Anslöt: 2006-06-24

Inläggav hektiske hektor » 2009-11-28 6:18:47

BMW skrev:Oerhört intressant tråd Inger!

Har beställt hem en bok från biblioteket som heter "Lär känna psykopaten" skriven av psykologen och medicine doktorn Görel Kristina Näslund, väntar med spänning!

Görel Kristina Näslund skrev:Vad rör sig i huvudet på en psykopat?

Psykopaten känner inget medlidande, inga skuldkänslor och ingen rädsla. Han är impulsiv och har en lättväckt vrede. Detta gör att psykopatiskt lagda personer ofta är kriminella och blir beroende av den kick som brottet ger- så som en narkoman är beroende av sin drog- menar psykologen och medicine doktorn Görel Kristina Näslund.

Lär känna psykopaten innehåller fakta om orsakerna till psykopati, intervjuer med psykopatiskt lagda personer och deras anhöriga, diskussioner om våldets ursprung, psykopatibegreppets historia och pedofilernas psykopatiska drag. Här finns även en checklista som används för att utreda om någon är psykopat.
Vem är egentligen psykopaten och hur kan man skydda sig mot denna person? Är psykopaten den perfekta charmören eller chefen som går över lik för att nå sitt mål? Och varför är så många psykopater upprepat kriminella?
Näslund ger läsaren svar på dessa och många andra frågor. Hon menar att psykopaten ofta begår kriminella handlingar - både brott med och utan våld inblandat. Den kriminella handlingen ger psykopaten en "kick" som skapar ett beroende, precis på samma sätt som missbrukaren är beroende av sin drog. Många psykopater tycker också att det är tufft att döda. Varför är det så?
Författaren har intervjuat män med psykopatiska drag och anhöriga till sådana män. Hon har också träffat läkare och psykologer med stor erfarenhet av att möta psykopater. Här finns Sara och Anna som farit illa i förhållanden med psykopatiskt lagda män, här finns Olle, en ung man som har ett långt brottsligt förflutet bakom sig, och här berättar Clark Olofsson landets mest kände brottsling om sitt liv.

http://www.bokus.com/bok/9789172320178/ ... sykopaten/


Den läser jag just nu. Särskilt intressant att läsa om fängelsebesöken av bl.a. Clark Olofsson.
Senast redigerad av hektiske hektor 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
hektiske hektor
 
Inlägg: 232
Anslöt: 2008-12-06

Inläggav Liljencroowna » 2009-11-28 9:03:56

Jag antar att andra, ofarliga personlighetsstörningar inte går så bra ihop med dessa? Själv har jag funderat på om jag inte har någon form av undvikande eller fobisk dito - åtminstone har jag något neurotiskt. Jag har dock tillräckligt med kraft att skjuta undan personer jag inte tycker "förtjänar annat" - och har gjort det. Jag ser det som döfött att ens börja engagera sig - det sitter ju grunden hos personerna.
Senast redigerad av Liljencroowna 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Liljencroowna
 
Inlägg: 4415
Anslöt: 2009-02-28

Inläggav Inger » 2009-11-28 13:17:12

Det är nog ett rimligt antagande. Gissar att det är extra stor risk att den som är passiv, sensibel, välvillig, omisstänksam, ängslig/fobisk, beroende eller till varje pris inte vill vara ensam, råkar ut för såna som inte drar sig för att utnyttja dessa egenskaper.

När jag var yngre föll jag lätt för män som var mer sociala och utåtriktade än jag och tyckte det var kul att det hände så mycket utan att jag själv behövde ta initiativet. Inte för att jag tror någon var psykopat precis, men det blev ofta lite mer liv i luckan än jag hade tänkt mig, och jag stod ut med betydligt mer skit än jag borde ha gjort just för att jag har AS och ingen klar uppfattning om vad som är rimligt att acceptera.
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav Heliora » 2009-11-28 14:57:33

Jag fick diagnosen histrionisk personlighetsstörning en gång (innan AS). Är jag farlig då alltså? :roll:
Senast redigerad av Heliora 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Heliora
 
Inlägg: 1352
Anslöt: 2009-05-01

Re: Kluster-B personlighetsstörningar & farliga relation

Inläggav imperativ » 2009-11-28 16:42:29

Inger skrev:Har du eller har du haft relation med potentiellt farlig eller skadlig person?

Japp. Mig själv.
Senast redigerad av imperativ 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
imperativ
 
Inlägg: 2135
Anslöt: 2008-11-22

Inläggav Liljencroowna » 2009-11-28 17:01:59

Heliora skrev:Jag fick diagnosen histrionisk personlighetsstörning en gång (innan AS). Är jag farlig då alltså? :roll:


Potentiellt farlig eller skadlig är inte detsamma som farlig och skadlig. Åtminstone vad jag vet har psykopater som grupp, exempelvis, större chans att hamna i brottslighet eller förstöra andra människors liv. Samma sak med narcissister. Histrioniker vet jag inte, men en person som Inger beskriver i början kanske skulle ta skada av en relation, generellt sätt? *spekulation*
Senast redigerad av Liljencroowna 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Liljencroowna
 
Inlägg: 4415
Anslöt: 2009-02-28

Inläggav Liljencroowna » 2009-11-28 17:03:22

Enligt min erfarenhet brukar psykologer ofta vara förvånansvärt empatiska jämfört med psykiatrer. Kan det finnas en koppling till det du beskriver i tråden, Inget?
Senast redigerad av Liljencroowna 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Liljencroowna
 
Inlägg: 4415
Anslöt: 2009-02-28

Inläggav BMW » 2009-11-28 18:08:55

Liljencroowna skrev:Enligt min erfarenhet brukar psykologer ofta vara förvånansvärt empatiska jämfört med psykiatrer. Kan det finnas en koppling till det du beskriver i tråden, Inget?


Det stämmer faktiskt, psykiatiker har en von oben attityd de flesta psykologer inte har, de har framför allt än mer biologistisk syn på människan, det mesta kan botas eller lindras med rätt kemikalier.
Senast redigerad av BMW 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
BMW
 
Inlägg: 767
Anslöt: 2009-10-03

Inläggav Liljencroowna » 2009-11-28 18:13:13

BMW skrev:
Liljencroowna skrev:Enligt min erfarenhet brukar psykologer ofta vara förvånansvärt empatiska jämfört med psykiatrer. Kan det finnas en koppling till det du beskriver i tråden, Inget?


Det stämmer faktiskt, psykiatiker har en von oben attityd de flesta psykologer inte har, de har framför allt än mer biologistisk syn på människan, det mesta kan botas eller lindras med rätt kemikalier.


Ja, och kanske söks en person med "systematiskt tänkande" - i.e bland annat psykopater - till det yrket.
Senast redigerad av Liljencroowna 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
Liljencroowna
 
Inlägg: 4415
Anslöt: 2009-02-28

Inläggav MsTibbs » 2009-11-28 18:35:13

Folk säger att jag är "kall" då jag borde vara upprörd, men förmodligen kan det vara tvärtom också. Jag tror inte jag uppfyller någon PS.
Senast redigerad av MsTibbs 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
MsTibbs
 
Inlägg: 22855
Anslöt: 2007-07-30
Ort: 127.0.0.1 Spindelnätet Karlstad i Värmland

Inläggav rdos » 2009-11-28 19:53:48

Diagnoskriterierna säger inte mycket eftersom de är en salig blandning av allt möjligt. Ta t.ex. "bristande empati", som påstås vara ett typiskt drag i AS, men även i psykopati. Vad man dock menar är helt olika saker. Tror själv att de flesta av dessa diagnoser är likadana hafsverk som många andra diagnoser, och alltså inte beskriver något vettigt alls.

Läser man mer om psykopati, kan man konstatera att det verkar vara en extremvariant av NTs. Samtidigt så verkar narcissism (om det öht är ett meningsfullt begrepp) mer luta åt npf-hållet. Att man anser alla dessa som Kluster-B verkar alltså fullständigt obegripligt.
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 22:58:47, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14157
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Re: Kluster-B personlighetsstörningar & farliga relation

Inläggav KrigarSjäl » 2009-11-28 20:05:10

Inger skrev:Har du eller har du haft relation med potentiellt farlig eller skadlig person?

Jodå, det har varit några tröttsamma histrioniker och manipulativa små liv. Det finns MÄNGDER av brudar därute som älskar att spela ut grabbar mot varandra.
Mitt tips är att göra slut direkt om man känner att en relation är på väg att bli destruktiv, samma oavsett man eller kvinna.
Det är bara att dra ur jacket och stryka i telefonboken.
Senast redigerad av KrigarSjäl 2011-05-04 22:58:54, redigerad totalt 1 gång.
KrigarSjäl
Frivilligt inaktiverad
 
Inlägg: 33172
Anslöt: 2006-08-10

Inläggav tahlia » 2009-11-28 20:59:22

Trevligt att se att vi gärna underblåser fördomar om att människor med t.ex borderline skulle ha en större tendens att vara farliga än "vanliga" människor.
Undrar om TS är medveten om att personer med diagnosen borderline slåss med minst lika många fördomar rörande sin diagnos, som vi med en AS-diagnos gör?
Senast redigerad av tahlia 2011-05-04 22:58:54, redigerad totalt 1 gång.
tahlia
 
Inlägg: 10779
Anslöt: 2007-06-28
Ort: The Skog

Inläggav Moggy » 2009-11-28 21:26:08

tahlia skrev:Trevligt att se att vi gärna underblåser fördomar om att människor med t.ex borderline skulle ha en större tendens att vara farliga än "vanliga" människor.
Undrar om TS är medveten om att personer med diagnosen borderline slåss med minst lika många fördomar rörande sin diagnos, som vi med en AS-diagnos gör?Är det fordomar då?

Rätt många våldsbrottsligar på fängelserna har en eller annan diagnos...
Senast redigerad av Moggy 2011-05-04 22:58:54, redigerad totalt 1 gång.
Moggy
 
Inlägg: 12720
Anslöt: 2007-01-25

Inläggav TK » 2009-11-28 21:26:58

tahlia skrev:Undrar om TS är medveten om att personer med diagnosen borderline slåss med minst lika många fördomar rörande sin diagnos, som vi med en AS-diagnos gör?


Det var något som också jag kom att undra över.
Senast redigerad av TK 2011-05-04 22:58:54, redigerad totalt 1 gång.
TK
 
Inlägg: 4133
Anslöt: 2007-07-18
Ort: Skåne

Inläggav rdos » 2009-11-28 21:36:21

Moggy skrev:Är det fordomar då?

Rätt många våldsbrottsligar på fängelserna har en eller annan diagnos...


Delvis, delvis inte. Rätt många psykopater sitter i fängelse, och hör hemma där, men jag är inte lika säker på de andra diagnoserna. Många av kriterierna verkar väldigt tillrättalagda och avsedda att användas emot någon för att få dem under kontroll. Typ på samma sätt som folk använt sig av schizofreni för att "bli av med" folk.

Hur kan t.ex. för hög självuppfattning vara tecken på psykisk sjukdom? Om det inte vore för jantelagen och behov att kontrollera folk?
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 22:58:54, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14157
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Återgå till Aspergare och vårdenLogga in