Kalender-planering-schema på datorn.

Allt om hård- och mjukvara samt övriga it-relaterade diskussioner.

 Moderatorer: atoms, Alien, marxisten

Kalender-planering-schema på datorn.

Inläggav kalle99 » 2009-11-27 0:29:57

Finns det något bra (gratis...så klart) kalenderprogram ? Ett program med en kalender eller att programmet är uppbyggt som ett schema. Är programmet dessutom anpassat för personer med AS är det desto bättre.

För Windows XP.

Online kalendrar/scheman är också av intresse.
Senast redigerad av kalle99 2011-05-04 22:58:06, redigerad totalt 1 gång.
kalle99
Ny medlem
 
Inlägg: 10
Anslöt: 2009-11-20

Inläggav barracuber » 2009-11-30 10:29:50

Här är några som jag skulle tipsat om: <a href="http://www.makeuseof.com/tag/manage-your-life-with-free-online-time-management-tools/">Manage Your Life with Free Online Time Management Tools</a>

Sök på forumet så hittar du många diskussioner om detta (på IT-forumet mest) - det borde egentligen finnas en samlingstråd. Själv har jag prövat massvis med program. Just nu kör jag Google Calendar och GMail och har prövat Remember the Milk tidvis. RTM är dock för plottrig för att vara riktigt bra.

Att hitta verktyg är inte svårt. Att hitta verktyg som passar en själv är värre. Det går sällan att köra ett verktyg rätt av, det krävs alltid anpassningar till just ens egna förhållanden. Det är just anpassningen som är så komplicerad och energikrävande (ofta har man redan ont om energi just därför att man har behov att den här typen av verktyg!). Något man ofta missar är att strukturera upp vad man egentligen behöver och vad man kan vara utan.

På nätet finns gott om folk som generöst delar med sig av sina erfarenheter, både positiva o negativa. Finns gott om bloggar som fokuserar på personlig organisation och produktivitet.

http://www.makeuseof.com
http://lifehacker.com
http://labnol.org
http://webworkerdaily.com
Senast redigerad av barracuber 2011-05-04 22:58:06, redigerad totalt 1 gång.
barracuber
 
Inlägg: 11000
Anslöt: 2007-02-11
Ort: Västsverige

Inläggav TK » 2009-11-30 20:52:02

För att nu komma med ett tips, grundat på min egen personliga preferens (för tillfället):

UK's Kalender är ett bra gratisprogram av det slag du kör på din egen dator, utan att behöva förlita dig på onlinefunktioner. Det har bra stöd för kortkommandon, något som är bra för alla oss som av olika skäl vill minimera användningen av mus. Programmet finns både i en tysk och en engelsk version.

http://freenet-homepage.de/ukrebs/

Upptäckten av det programmet har inneburit ett litet lyft för mig själv. Jag använder det ihop med ett antal andra program för att få struktur på min planering och att komma någon vart i min tankeutveckling.

Jag håller med barracuber om att det inte är några svårigheter att finna ett otal program med kalenderfunktioner av de mest skilda slag på nätet, men att det gäller att komma på hur man ska använda dem på ett sätt som passar en själv, ens behov, intresse och läggning.

Jag är en person som intresserat mig för det här programsegmentet under lång tid. Har man ett sådant intresse så är risken rätt stor att man hela tiden upptäcker nya verktyg som man vill pröva, för att se om de kan hjälpa en ytterligare.

Det gäller att någon gång bestämma sig och att komma till ro och förlita sig på att man gjort ett hyggligt bra val. Först då kan man på allvar komma i gång att använda programmen för sitt avsedda syfte.
TK
 
Inlägg: 4133
Anslöt: 2007-07-18
Ort: Skåne

Kalender-planering-schema på datorn.

Inläggav Oskarz » 2018-11-26 16:53:12

Vet att tråden är gammal men för den som letar efter en gratis alternativ sida så hittade jag detta https://schedulebuilder.org/sv/. Gratis veckoschema mall, liknar de flesta skolscheman.
Oskarz
Ny medlem
 
Inlägg: 1
Anslöt: 2018-11-26

Kalender-planering-schema på datorn.

Inläggav bittin » 2018-11-29 22:05:12

bittin
 
Inlägg: 1764
Anslöt: 2008-11-03

Kalender-planering-schema på datorn.

Inläggav sebastiann » 2018-11-30 22:32:30

Du kan ju pröva använda det schemasystemet jag gjort själv.

Jag själv har knackat ihop ett kalendersystem själv. Har nämligen en egen asterisk telefonväxel hemma kopplat till mitt hemtelefonikonto hos Cellip samt till min mobil och fasta telefoner hemma.

Det fiffiga är nämligen att man kan skapa filer i mappen /var/spool/asterisk/outgoing med ett modifieringsdatum framåt i tiden, (genom att använda "touch" för att sätta ett "falskt" datum på filen) och då kommer asterisk inte att exekvera filen förrens det datumet och tiden inträffar.

Resultatet är att mina telefoner ringer (och det är dessutom gratis för det blir som internsamtal i en företagsväxel, dvs min server ringer mig) när det planerade datumet inträffar, och dessutom står schemahändelsen som "callerid" (dvs syns på displayen i mobilen).

Såhär ser interfacet ut:
klocka.png


För de som vill ha schemascriptet själv (t.ex. TS), lägg detta script i din /var/www-mapp, och se till att webbservern körs som samma användare som asterisk-servern. Se även till att ha modulerna "Date::Calc" och "Time::Local" installerade i perl.

I asterisken måste du ha en extension som är kopplad till dina lokala telefoner som heter "wakeup" (plus eventuellt din mobil). Min mobil i det här fallet heter SIP/sip02 (den ansluter via mobildata till asteriskväxeln som en SIP-klient, men går även att ansluta fasta IP-telefoner, du vet sådana med lur, men också även paddor och sådant).

Dvs ungefär såhär, i extensions.conf:
[wakeup]
exten => s,1,Dial(SIP/sip01&SIP/sip02,120,c)

Schemat har stöd för att planera 100 dagar framåt i tiden, men går givetvis att ställa in som ett veckoschema eller liknande istället. För att ändra detta så ändrar du i for-loopen "for ($i = 0; $i < 100; $i++) {", ändra talet 100 till det tal du känner passar bra för dig.

Schemat har stöd för 1 händelse per dag, men det tycker jag räcker. Det är sällan man har mer än 1 viktig händelse per dag, antingen är det att man ska ha praktik/daglig verksamhet (just nu har jag inget) eller så är det något möte eller liknande. Och är det möte eller liknande så kommer man ihåg i huvudet vad man ska göra härnäst.

Här kommer schemascriptet:
Kod: Markera allt
#!/usr/bin/perl

use CGI ':standard';
use Date::Calc qw(Add_Delta_YMD Day_of_Week Week_Number);
use Time::Local;

print "Content-Type: text/html\n\n";
print "<html><head><title>V&auml;ckarklocka</title></head><body><br><a href='schedule.cgi'>Uppdatera</a><br><br>";

($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);

$year = $year + 1900;
$mon = $mon + 1;

@monthnames = ('','Januari', 'Februari', 'Mars', 'April', 'Maj', 'Juni', 'Juli', 'Augusti', 'September', 'Oktober', 'November', 'December');
@weeknames = ('','M&aring;ndag', 'Tisdag', 'Onsdag', 'Torsdag', 'Fredag', 'L&ouml;rdag', '<font color="red">S&ouml;ndag</font>');

@houra = ('06','07','08','09','10','11','12','13','14','15');
@minutea = ('00','15','30','45');

opendir(DIR, "/var/spool/asterisk/outgoing/");
@wakeupcalls = readdir(DIR);
closedir(DIR);

foreach $wakeup (@wakeupcalls) {
if ($wakeup =~ m/^wku_/) {
($wkutoken, $wkudate, $wkutime, $wkucomment) = split("_", $wakeup);
if (length(param('delete'.$wkudate)) > 0) {
unlink("/var/spool/asterisk/outgoing/".$wakeup);
}
else
{
$waketime{$wkudate} = $wkutime;
$wakecomment{$wkudate} = $wkucomment;
}
}
}


print "<table border='1' cellpadding='2'><tr><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Datum&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vecka&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;M&aring;nad&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dag&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;V&auml;ckning&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></td></tr>";
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
($newyear, $newmonth, $newday) = Add_Delta_YMD($year,$mon,$mday,0,0,$i);
if (length($newmonth) < 2) {
$newmonth = "0".$newmonth;
}
if (length($newday) < 2) {
$newday = "0".$newday;
}

print "<tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$newyear."-".$newmonth."-".$newday."&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".Week_Number(int($newyear),int($newmonth),int($newday))."&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
print "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(".$newmonth.") ".$monthnames[int($newmonth)]."&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
print "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(".$newday.") ".$weeknames[Day_of_Week(int($newyear),int($newmonth),int($newday))]."&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
print "<td>";

if ($waketime{$newyear."-".$newmonth."-".$newday} =~ m/^\d\d-\d\d$/) {
$wakeuptime = $waketime{$newyear."-".$newmonth."-".$newday};
$wakeuptime =~ s/-/:/sgi;
$wakecomment = $wakecomment{$newyear."-".$newmonth."-".$newday};
$wakeupfound = "true";
}


$isapply = param('apply'.$newyear."-".$newmonth."-".$newday);

if (($isapply eq "1")&&($wakeupfound eq "false")) {
$ishour = substr(param('hour'),0,1);
$isminute = substr(param('minute'),0,1);
$iscomment = param('comment');
$iscomment =~ s/å/a/sgi;
$iscomment =~ s/ä/a/sgi;
$iscomment =~ s/ö/o/sgi;
$iscomment =~ s/Å/a/sgi;
$iscomment =~ s/Ä/a/sgi;
$iscomment =~ s/Ö/o/sgi;
$iscomment =~ s/\xE5/a/sg;
$iscomment =~ s/\xE4/a/sg;
$iscomment =~ s/\xF6/o/sg;
$iscomment =~ s/\xC5/a/sg;
$iscomment =~ s/\xC4/a/sg;
$iscomment =~ s/\xD6/o/sg;
$iscomment = lc($iscomment);
$isxomment =~ s/^\s*//si;
$iscomment =~ s/\s/-/sgi;
$iscomment =~ s/[:\.;,_!?]/-/sgi;
$iscomment =~ s/[^0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-]*//sg;
if (($isapply eq "1")&&($ishour =~ m/^[0-9]$/)&&($isminute =~ m/^[0123]$/)&&(length($iscomment) > 0)) {

$settime = timelocal(0,int($minutea[int($isminute)]),int($houra[int($ishour)]),int($newday),int($newmonth)-1,int($newyear));

$tmpfilename = "/var/spool/asterisk/tmp/wku_".$newyear."-".$newmonth."-".$newday."_".$houra[int($ishour)]."-".$minutea[int($isminute)]."_".$iscomment;
$newlocation = $tmpfilename;
$newlocation =~ s/\/tmp\//\/outgoing\//;
$iscomment =~ s/-/ /sgi;
$iscomment =~ s/^(.)/uc($1)/e;
open (TMP, ">".$tmpfilename);
print TMP "Channel: Local\/s\@wakeup\n";
print TMP "CallerID: \"".$iscomment."\" <0>\n";
print TMP "Application: Playback\n";
print TMP "Data: this-is-yr-wakeup-call\n";
close(TMP);
chmod(0666,$tmpfilename);
chown(128,139,$tmpfilename);
utime(time,$settime,$tmpfilename);
rename($tmpfilename, $newlocation);
$wakeuptime = $houra[int($ishour)].":".$minutea[int($isminute)];
$wakecomment = $iscomment;
$wakeupfound = "true";
}
}

if ($wakeupfound eq "true") {
$wakecomment =~ s/-/ /sgi;
$wakecomment =~ s/^(.)/uc($1)/e;
print "<a name='".$newyear."-".$newmonth."-".$newday."'></a>";
print "<form>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ".$wakeuptime." -- ".$wakecomment." <input type='hidden' name='delete".$newyear."-".$newmonth."-".$newday."' value='1'><input type='submit' value='X'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</form>";
}
else
{
print "<a name='".$newyear."-".$newmonth."-".$newday."'></a>";
print "<form action='schedule.cgi#".$newyear."-".$newmonth."-".$newday."'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select name='hour'>";
print "<option value='0'>06</option>";
print "<option value='1'>07</option>";
print "<option value='2'>08</option>";
print "<option value='3'>09</option>";
print "<option value='4'>10</option>";
print "<option value='5'>11</option>";
print "<option value='6'>12</option>";
print "<option value='7'>13</option>";
print "<option value='8'>14</option>";
print "<option value='9'>15</option>";
print "</select>";
print ":";
print "<select name='minute'>";
print "<option value='0'>00</option>";
print "<option value='1'>15</option>";
print "<option value='2'>30</option>";
print "<option value='3'>45</option>";
print "</select>";
print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
print "<input type='text' name='comment'><input type='hidden' name='apply".$newyear."-".$newmonth."-".$newday."' value='1'>";
print "<input type='submit' value='OK'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</form>";
}

print "</td>";
print "</tr>";
}
print "</table>";

print "</body></html>";

Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
sebastiann
 
Inlägg: 394
Anslöt: 2018-01-19
Ort: 57°37'45.9"N 11°55'31.1"E (CTRL+V i google maps)

Kalender-planering-schema på datorn.

Inläggav BellaBelle » 2018-11-30 23:34:01

Handi? Finns den för dator?? Nån som vet?
BellaBelle
 
Inlägg: 1602
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

Återgå till IT-forumLogga in