Individuell anpassning för universitetsstudier

Diskussioner kring allt som rör arbete och studier.

 Moderatorer: Alien, Puzzle, marxisten, atoms, Sjuckert

Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav earlydayminer » 2015-09-23 23:15:18

Godkväll!

Skapar denna tråd för att få specifika riktlinjer som man har rätt till när man har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (främst autismspektrumtillstånd), kommunikationsstörning (svårigheter att få fram ord, stamning som förvärras vid nervositet som uppstår när man "måste" tala) samt något liknande eller faktisk selektiv mutism som uppstår vid samma tillfällen som kommunikationsstörningen.

Hur lyder reglerna angående individuell anpassning av studier med något eller samtliga svårigheter när de studerar på universitet?

Individen skrev ett längre mejl som både jag och en mycket nära vän som doktorerar i neuropsykologi tyckte var helt rimliga och riktiga. I värsta fall skulle densamma ringa lärarna, men helst inte då individen inte kan ringa utifrån sin yrkesroll.

Svaret var delvis skrev:För att kunna få godkänt på en examination betyder det att alla delar måste vara uppfyllda. Det handlar också om rättvisa och rättsäkerhet. Alla studenter som läser A-kursen ska ha samma förutsättningar och betingelser. Vi får inte göra undantag om inte särskilda skäl föreligger.

Undantag har dock inte givits för muntliga examinationer, vilket verkar vara det egentliga problemet för dig. Det betyder att vi inte kan göra ett undantag avseende muntlig examinationer. Det som vi dock kan göra är att anpassa seminariernas upplägg så att du både kan delta och bli godkänd.


Det finns viss antydan för en anpassning, men det som de själva beskriver som "det egentliga problemet" kan inte ges trots att det är exakt det som är svårigheten. Autismen gör det svårt att t ex veta var man ska sitta, grupparbeten osv. Förutom det finns svårigheten att kommunicera, det är mycket ansträngande för individen och avbryter man individen så blir det extremt ansträngande Som tillägg finns då en typ av selektiv mutism som dessvärre inte är så enkelt som selektiv.

Jag tog på mig att formulera ett mejl där jag beskriver samtliga svårigheter samt att egenskaperna som en grupp individer visar p g a neurologiska avvikelser inte bara går att träna upp för att anpassas till normen. Efter den mer medicinska delen av mejlet till universitetslärarna så beskrev jag att miljöanpassning är den fungerande metoden man bör använda. Mejlet skickades aldrig då jag skrev ganska mycket och det blev jobbigt för individen att gå genom det, så efter några dagar (ca en vecka) skrev individen ett eget som slutligen besvarades.

Vad är "SÄRSKILDA SKÄL" som nämns i början av citatet? Levercancer?

Om någon bokstavligt talat kan varenda ynka rättighet man har så är jag mycket tacksam för detta. Och även var man kan vända sig för att upprätthålla denna "RÄTTVISA" som enligt lärarna var ett skäl. Den rättvisan som uttrycks ger intryck att utgångspunkten är att alla har exakt samma förutsättningar och förväntas prestera exakt likadant.
earlydayminer
 
Inlägg: 12107
Anslöt: 2008-03-11
Ort: Wermland

Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav ajemen » 2015-09-23 23:52:17

http://allastudier.se/tips-o-fakta/108-studera-med-funktionshinder/ skrev:Generellt innefattar funktionsnedsättning neurologiska tillstånd, reumatisk sjukdom, neuropsykiatrisk problematik, utvecklingsstörning, medfödd eller förvärvad hjärnskada samt progrediederande sjukdom. Det kan även gälla dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd som autism, adhd, och Asperger syndrom och dokumenterade psykiska besvär.
[...]
Vid universitet och högskolor finns kontaktpersoner/samordnare som erbjuder studenter med funktionshinder i studiesituationen individuella samtal för att diskutera både utbildningsval och eventuella behov av pedagogiskt stöd.

Här är en lista med samordnare för pedagogiskt stöd vid samtliga högskolor och universitet: http://www.studeramedfunktionshinder.nu/samordnare.htm. Vänd dig till en sådan så lär ni kunna reda ut vilka rättigheter som gäller och huruvida det går att upprätthålla någon "rättvisa" eller inte, förhoppningsvis utan smaklös byråkratisk kommunikation som i e-postmeddelandet.
ajemen
 
Inlägg: 819
Anslöt: 2013-04-03

Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav dasunbedingte » 2015-09-27 16:32:01

Lärosäten har visserligen en skyldighet, juridisk förpliktelse, (Diskrimineringslagen) att underlätta för studenter med diverse funktionsnedsättningar. Däremot anger inte lagen eller likvärdigt bindande riktlinjer, nationella eller av lärosätet själv, i vilken utsträckning stödet kan tillgodoses. Det är helt enkelt från fall till fall, eftersom högskolor är i regel offentliga, ska ärendeförfarandet ses som en myndighetsutövning.

Studenten bör i god tid, tillsammans med intyg från stödsamordnare, redogöra eventuella hinder som kan uppstå i ordinarie undervisning. Att inte ge dispens för muntliga examinationer med nämnda anledningar är högst godtyckligt och kan således inte anses vara en komplett och trovärdig hantering av ärendet - möjlighet till alternativ utesluts mer eller mindre - fokus ligger på icke-problematiska moment för studenten. Här bör kursansvarig/examinator omformulera sig.

Om studenten får stöd av lärosätets "studenthälsa" och-/eller mentor (brukar vara studerande) och dessa samverkar tillsammans med kursansvarig/examinator, så bör ju en möjlig lösning kunna hittas utan något större bekymmer. Färdiginspelade videoklipp kan vara en lösning - har själv tagit del av medstudenters muntliga presentationer på sådana vis - fungerar bättre än "live" (mest för jag har svårt att sålla intryck i större grupper och ett konstant brus försvårar min mottagning av budskapet).

Muntliga examinationsformer, är av egen erfarenhet, inte så vanligt förekommande. Visserligen kan muntlig presentation av diverse uppgifter förekomma som en del, dock har jag sällan varit med om att medstudenter med stora svårigheter för sådana sammanhang pressas. När jag har haft medstudenter i min grupp som har social fobi, så har vi andra presenterat merparten, medan denne har assisterat med slides, åhörar-material dylikt.
Muntliga examinationsformer/presentationer är i regel ett komplement till studierna i syfte att skapa intressant diskussion.
dasunbedingte
Inaktiv
 
Inlägg: 2690
Anslöt: 2012-07-23
Ort: Kibbutz.

Re: Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav Titti » 2015-09-27 17:53:50

Jag har undervisat, inte på universitetet men väl på KomVux. Där ingick muntliga presentationer som obligatoriska. Det löste vi genom att den, som hade svårigheter med det, redovisade muntligt inför några få elever som denne kände sig trygg med vid ett annat tillfälle än ordinarie lektion.
Titti
Admin
 
Inlägg: 9110
Anslöt: 2007-09-16

Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav earlydayminer » 2015-10-04 23:40:59

Tackar så mycket för svaren.

Det är så underligt att den drabbade funderar på att droppa p g a detta. Min nära vän som doktorerar i neuropsykologi via Gillbergcentrum tyckte lärarna och stödsamordnare behövde se över detta och tyckte det var okunnigt. Jag tar så klart svaret från någon som kan autism och medföljande svårigheter på mycket större allvar gällande autism än lärare och stödsamordnare på universitetet.
earlydayminer
 
Inlägg: 12107
Anslöt: 2008-03-11
Ort: Wermland

Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav earlydayminer » 2015-10-04 23:47:18

Vem kan man vända sig till för att UTREDA detta vidare i relativt snabbt tempo?

Stödsamordnaren och lärarna verkar ha någon form av arbetslojalitet som stör objektivitet.
earlydayminer
 
Inlägg: 12107
Anslöt: 2008-03-11
Ort: Wermland

Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav sigterm » 2015-10-05 0:32:39

Rusta projektet kanske är intressant för din vän, men jag är osäker om det bara är till för studenter på KTH.

http://www.arvsfonden.se/projekt/rusta- ... d-asperger
Detta projekt syftar till att skapa ett nytt strukturerat, individuellt arbetssätt med nya metoder och verktyg riktat till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet så att de kan hantera sin studievardag.
...
Slutligen ska projektet framställa konkret material om hur studenter inom målgruppen ska kunna ta del av högre undervisning och utbildning genom ett bra bemötande och fungerande vardagsstöd.


På deras blogg kan du se hur långt de har kommit med projektet.
sigterm
 
Inlägg: 68
Anslöt: 2014-08-18
Ort: Stockholm

Individuell anpassning för universitetsstudier

Inläggav earlydayminer » 2015-10-05 1:41:11

Tack!
earlydayminer
 
Inlägg: 12107
Anslöt: 2008-03-11
Ort: Wermland

Återgå till Studier och arbetslivLogga in