Sida 2 av 2

Kränkande personal

InläggPostat: 2017-07-21 19:25:38
av GHIJohansson
Jag kontaktade samtliga partier. Så här långt har endast kristdemokraterna svarat. Deras svar följer nedan, så får ni andra säga vad ni tycker :

Kristdemokraterna kommer alltid värna de som är i störst behov av hjälp och omsorg. LSS och assistansersättningen är därför viktiga reformer vi noga följer och vill utveckla. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill vara. Vad är det värt för oss som skattebetalare att personer som föds med eller förvärvat en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva ett liv som bättre liknar det liv vi andra kan leva. Vi kristdemokrater är beredda att göra de prioriteringar som behövs för att vi ska leva upp till det som var avsikten med LSS. Kristdemokraterna kommer inte stillatigande se på när regeringen undergräver människors rätt att inte bara överleva utan att också få leva.

Kristdemokraternas riksdagsledamot och tillika ordförande i Socialutskottet, Emma Henriksson, har arbetat aktivt med frågan för att stärka LSS. Nedan finner ni en debattartikel som hon har skrivit tillsammnas med ordförande för Funktionsrätt Sverige.

http://www.expressen.se/debatt/regering ... armerande/

En utredning har tillsats för att se över LSS.

Samhall är en statligt ägd aktör som skapar meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Samhalls förutsättningar att introducera framförallt unga till arbetsmarknaden skulle förbättras om de gavs möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar. Detta givetvis under förutsättning att anställningstryggheten inte försämras för de som nu är anställda i Samhall. För att fler ska kunna få jobb inom Samhall AB och för att arbetslösheten i målgruppen ska minska, satsar Kristdemokraterna i likhet med regeringen så att anslaget ökar med 24 miljoner kronor 2017 och med 118 miljoner kronor för vartdera året 2018-2020

Slutligen kan vi konstatera att vi vill lägga ner Arbetsförmedlningen, som kostar mycket och levererar lite. Vi föreslår i stället en statlig myndighet som får ansvar för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning medan själva matchningen av arbetssökande i stället huvudsakligen sköts av andra aktörer.

Kränkande personal

InläggPostat: 2017-07-24 19:04:46
av GHIJohansson
Här följer Vänsterpartiets svar :

"Hej och tack för ditt mejl! Det har vidarebefordrats till dem hos oss som arbetar med dessa frågor. Svar kommer dock att dröja några veckor på grund av semester."

Och så Socialdemokraterna :

"Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt arbete, vi har tagit fasta på dina synpunkter om Daglig verksamhet och tar med dem i vårt fortsatta arbete. Följs inte lagen menar vi att man givetvis ska anmäla detta till rådande tillsynsmyndighet eller JO."

Suck, SAP vill att man anmäler till dem som vägrar åtgärda problemen.

Får se om övriga partier svarar.

Kränkande personal

InläggPostat: 2017-07-26 17:48:22
av Dagobert
GHIJohansson skrev:Jag kontaktade samtliga partier. Så här långt har endast kristdemokraterna svarat. Deras svar följer nedan, så får ni andra säga vad ni tycker : [...]
GHIJohansson skrev:Här följer Vänsterpartiets svar : [...]

Skickade du utkastet du skrev i post1470108.html#p1470108 eller skrev du om?
Kan vara bra att veta vad de svarar på.

Kränkande personal

InläggPostat: 2017-07-27 19:20:27
av GHIJohansson
Dagobert, jag ändrade endast enstaka ord innan jag skickade.

Här följer Miljöpartiets svar :

"Kommuner organiserar sin verksamhet på olika sätt och vilka nämnder som har ansvaret för daglig verksamhet enligt LSS varierar. Med anledning av de ökade kostnaderna och att kvalitetsbrister har rapporterats från olika håll, har Socialstyrelsen kartlagt daglig verksamhet och funnit att insatser behövs för att förbättra verksamheten. För att du ska få ett bättre svar skickar jag vidare till politisk sekreterare som jobbar med socialfrågor,
då det är semestertider kan svara dröja något,"

Varpå jag kollade Socialstyrelsens hemsida. Den enda kartläggning jag hittade är från år 2008. Jag har inte märkt att något blivit bättre sedan dess.

Kränkande personal

InläggPostat: 2017-08-01 19:10:20
av GHIJohansson
Efter förra postningen skrev jag till Socialstyrelsen. De svarar så här :

"Du har rätt i att det är några år sedan Socialstyrelsen gjorde några mer genomgripande arbeten kring insatsen daglig verksamhet, se nedan.
Daglig verksamhet enligt LSS - en kartläggning

Datum: 2008-01-01
Bostad med särskild service och daglig verksamhet - En forskningsöversikt

Datum: 2011-03-14
På tröskeln - Daglig verksamhet med inriktning på arbete

Datum: 2010-04-15
Däremot har vi publicerat öppna jämförelser kring daglig verksamhet och det kommer en ny publicering i oktober 2017.
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamf ... sokninglss
Sammantaget vet jag dock inte vilken kartläggning som avses i det svar som du har fått."

Efter att ha kollat två av länkarna skickade jag dem följande. "Tack för länkarna. Uppfattat, undersökning visar att Daglig Verksamhet fungerar så dåligt att personalen bör avskedas så att klienterna själva kan ta över driften. Visst, det skulle spara stora pengar för samhället och därtill vara humanare."

Jag förmodar att många av er andra skulle föredra socialt kooperativ framför dagcentral.

Dessutom har jag blivit påmind om en sak. Vissa utländska nyhetstjänster publicerar gärna nyheter som Rosenbad avskyr. Där borde man kunna berätta om sådant som ej fungerar. Någon som provat att kontakta dem?

Kränkande personal

InläggPostat: 2017-08-07 1:16:58
av Alien
Men finns daglig verksamhet för aspergare utomlands? Alltså är det något folk utomlands öht skulle vara intresserade av?

Och hur vet du att daglig verksamhet fungerar dåligt överallt? Alla daglig verksamhet består inte heller av dagcentral.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-08-11 17:41:11
av xty3457
Mycket bra att ni vågar klaga. Som en av de få öppet både hyperaktiv och autistiska socialdemokraterna på gräsrotsnivå har jag försökt driva NPF-frågor och faktiskt fått visst gehör bland yngre människor i exemeplvis SSU och Social demokratiska Studentförbundet.
Därför jag valt att driva dessa frågor bland yngre socialdemokratiska människor och nej
jag var inte först med att vara socialdemorkat med öppen diagnos, den första var Birgitta Dahls
dotter, fd. trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Jag gjorde t.e.x. ett inlägg ang mina problem med fk och annan diskrimering på
Europa Socialisternas plattform,
http://www.europe-together.eu/together/ ... statement/.

Jag har tidigare vidtalat mina problem med myndigheter när jag faktiskt tog med papper
med svart på vitt om hur FK beskriver mig och varför jag inte bör få sjukersättning så förstod
verkligen mina kamrater i SSU och S-studenter varför det inte stämde om mig då de känt mig i över 10år.
Jag menar med detta inlägg inte att favorisera ett parti när det gäller NPF, det finns många partiet av olika färger som gör bra saker för person med NPF, vet t.ex. att KD i riskdagen både ställt frågor ang diskrimering av personer med NPF i personförsäkrings sammanhang, men även när det gäller frågan om lokförare och asperger.

Så låt alla oss med NPF kämpa tillsammans för att göra saker bättre inom bla LSS, DV m.fl. oavsett vd vi har för politisk färg.

De som verkligen känner mig inom arbetrörelsen vet att även om jag kanske inte alltid är helt perfekt i alla detaljer att jag har en god förmåga att uttrycka och kunskap inom många områden.
Oftast är det nog faktiskt så att mina diagnoser ger mig ett större driv än många andra trevliga men neurotypiska medkamrater.

Vad har ni andra för upplevelser ang att ha NPF och vara med i politiska rörelser? Jag tror att framförallt SSUs förmåga att acceptera alla lite som de är gjorde det lätt för mig att komma in i det här med politik.

Hälsningar
Rikard
Kostymhippie: Forsätt ditt arbetet med medborgarförslag och liknande!

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-08-11 19:26:50
av GHIJohansson
Alien, jag har inte koll på om Daglig Verksamhet finns utomlands. Vad jag menade var att svenska politiker vill helst slippa att utländska mediesajter uttrycker sig negativt om Sverige.

Alien, angående om Daglig Verksamhet fungerar dåligt överallt. I socialstyrelsens kartläggning från år 2008 så framgår det tydligt att i alla kommuner är det minst sagt sällsynt att någon klient övergår från Daglig Verksamhet till arbete. Det säger en del.

Och så har jag fått ytterligare svar från Miljöpartiet :

Mp driver på för att förbättra förutsättningarna för arbetsintegrerande sociala företag. Det kan ofta vara en bra väg till en fungerande arbetssituation.

Generellt är också vår inställning att det ska finnas vägar vidare. Att daglig verksamhet finns som en rättighet för en del ska inte betyda att det är något man är tvungen till eller utesluten från möjlighet till annat stöd. Vi vill att det ska finnas en fungerande länk till arbetsförmedlingen och förstås bra sätt att kanalisera synpunkter när det fungerar dåligt.

Att en del dagliga verksamheter fungerar bättre respektive sämre är problematiskt, och förstås i synnerhet om personal inte agerar enligt lagstiftingen som du tar upp. Eftersom det är en kommunal fråga, och om du inte får gehör när du framfört klagomål – kontakta gärna de lokala politikerna om detta.Här är ett utredningsdirektiv till en utredning som regeringen har tillsatt, och som kanske kan vara av intresse för dig. http://www.regeringen.se/rattsdokument/ ... r.-201741/

Den har inte helt med din frågeställning att göra, men berör den. Kanske vill du också skicka någon synpunkt till utredaren. Här ser du vilka som jobbar med denna.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la ... is_H5B2A01Miljöpartiet har varit drivande när det gäller frågan om flexjobb.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-08-27 0:33:51
av xty3457
Mycket dålig och tafatt svar från SAP måste jag tilläga.
Bra att KD tar upp LSS-frågor,skulle man kanske bli frälst och kristen tro istället :-)
/Rikard

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-09-04 19:06:07
av GHIJohansson
Jag gav ju länk till regeringens flexjobbutredning .

Jag skrev så här till en av dem som deltar i butredningen :

"Problemet för personer som deltar i Daglig Verksamhet enligt LSS är som följer. Hittar man en arbetsgivare som är villig erbjuda anställning med lönebidrag eller liknande, då vägrar dagcentralens personal att fixa överföring till arbetsmarknadspolitisk insats. Just det ja, om klient överförs till arbetsmarknadspolitisk insats så betyder det ju personalminskning på dagcentralen. Och personalen vill inte bli arbetslös. Så personalen gör vad de kan för att behålla klienterna. Problemet finns eftersom personalen kan begå lagbrott utan att bli straffade. Så vad kommer utredningen att föreslå angående att straffa syndarna?"

Här följer citat från svaret :

"Flexjobbutredningen ska avge sitt betänkande i enlighet med direktivet (Dir. 2017:41). Utredningen är påbörjad men lång ifrån klar. I utredningen finns en arbetsgrupp bestående av experter och sakkunniga. Dessutom kommer utredningen att ha en referensgrupp som består av arbetsmarknadens parter och olika funktionshinderorganisationer för att på bästa sätt fånga upp de problem som finns. Utredningen är påbörjad men alla problem är ännu inte belysta. Jag kan därför idag inte svara på om de kommer att komma några konkreta förslag avseende den situation du beskriver. Utredningen ska presentera sitt förslag den 15 mars 2018."

Så nu skickar jag henne nytt brev, där jag ber henne berätta vilka patientorganisationer hon syftar på. För att lättare kuna kontakta organisationerna.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-09-06 18:09:47
av GHIJohansson
Har nu fått besked att de tillfrågade organisationerna är Neuroförbundet, FUB och DHR.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-09-13 19:50:04
av Skegget
Hemskt att ni blir behandlade så. Har som tur är bara blivit bemött positivt när jag samverkat med kommunen.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-09-13 20:51:20
av Kahlokatt
Det TS har varit med om låter helt vansinnigt. Oerhört kränkande. Tyvärr tror jag inte att det är alltför ovanligt inom DV.

I min grupp har vi lyckligtvis alltid behandlats bra och verksamheten är enbart för personer med Asperger. Dock kan jag tycka att det har blivit väl många på senare tid. Vi skulle behöva större lokaler så att både de som vill prata och umgås (bl.a. jag) och de som hellre vill jobba i enskildhet kan trivas. Man äter när man vill, men önskar man sällskap är det bäst att äta runt tolv. Kaffe och te får man ta hur mycket man vill.
På senare år har det ordnats lite aktiviteter, bl.a. var hela gänget och bowlade i våras (fast jag var i Spanien, så jag kunde inte följa med) och i oktober skall en grupp gå på studiebesök på Stadsteatern och en grupp skall köra go-cart. Vi får komma med förslag på aktiviteter och allt är frivilligt.

Det enda jag tycker är riktigt jobbigt är när det kommer studiebesök, för då händer det i undandtagsfall att det kommer sådana där taNTer som talar förklemande med en. För inte så länge sedan kom det någon mellanchef och tilltalade en av mina kollegor (en karl som är över 50 och lyckligt gift, f.ö.) med: "JOB-bar duuuu häääär?" Hon påminde mig om det där avsnittet i Seinfeld där det är en person som tror att Kramer är förståndshandikappad. Sedan gick hon runt och kvittrade om hur fiiiint och treeeevligt vi hade det. :-)013
För många år sedan var det också nån käring som kläckte ur sig "Vad DUKTIGA ni är, det här är ju nästan som ett RIKTIGT arbete!" :evil:
Nu är vi faktiskt flera som har akademisk bakgrund och ingen av oss har det minsta fel på intelligensen, så...

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-09-23 18:31:26
av GHIJohansson
Jag börjar misstänka att jag inte får mer respons från utredare eller andra. Så därför ber jag er andra att hålla ett öga på flexjobbutredningen. Jag menar, det är helt i sin ordning att lämna in spontanremisser på regeringens utredningar. För några år sedan var det två intresseorganisationer som bad mig lämna spontanremiss på filmutredning, och resultatet blev positivt. Så det kan löna sig att skriva spontanremiss.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-10-29 16:06:24
av BellaBelle
Trist!

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-10-29 17:29:45
av BellaBelle
Furienna skrev:Oj, jag och DV-personal är ett sorgligt kapitel. Jag har i och för sig redan skrivit om det här förr, men för att sammanfatta:

1: På min första DV blev jag först förbjuden att äta i matsalen som alla de andra, för någon tyckte att jag hade dåligt bordsskick. Tack så mycket för det. Men jag skulle ändå äta lunch samtidigt som de andra, även om jag började senare på dagen än de och inte åt tillsammans med dem. :? Efter det fanns det också en incident, då vi skulle se på en teaterpjäs. Och det gick bra tills jag gick på toaletten under pausen, och så hade pjäsen redan börjat igen när jag var klar. Då vägrade min handledare släppa in mig i aulan, så jag fick inte se slutet på pjäsen. Dessutom sa hon att jag inte fick gå därifrån inomhusvägen, utan jag skulle gå utomhusvägen. Men det var vinter med snö och is ute, och jag hade bara inneskor på mig. Det var med andra ord bättre i hennes huvud att jag, som har dålig balans på grund av alla mina funktionshinder, skulle riskera att halka utomhus än att de här teatereleverna, som inte var hennes brukare, kanske kunde bli lite störda medan de spelade sin pjäs. Men jag stod i alla fall på mig så att jag trots allt tog inomhusvägen ändå. Fast jag började gråta när jag blev ensam...

2: Och på min nästa arbetsplats då? Ja, där var det så att vi delade matsal med elever från skolan intill. Vilket naturligtvis ledde till att skitungarna började mobba mig. Men min dåvarande handledare vägrade att göra ett skit åt detta, samtidigt som han gav sig på mig för småsaker. Det var mycket nära att jag slutade på arbetsplatsen, men jag blev i alla fall tvungen att sluta äta i matsalen. Jag fick dessutom veta att en arbetskamrat också blev mobbad av dessa skitungar, men jag tror inte att han fick hjälp heller...

Sedan flyttade vi till en annan lokal, vilket gjorde att vissa problem löstes. Tyvärr uppkom det bara nya. Först så hade jag oturen att jag fick ont i ryggen, och snart fick jag även ont i nacken. Men tror ni att handledarna förstod att jag inte kunde sitta vid datorn då? Nej då. Det var helt enkelt förbjudet att vila ryggen eller nacken i soffan en stund. Jag har dessutom tyvärr en sken- ande dygnsrytm, vilket gör att jag ganska ofta inte kan sova på natten och blir trött på dagen. Och det var förstås inte populärt heller. Dessutom fanns det dumma regler, som jag inte förstod mig på. Det var till exempel så att det fanns två toaletter på arbetsplatsen, men det var förbjudet för oss brukare att använda den ena. Den var nämligen bara till för "personalen". Och gissa vem som inte var "personal", utan bara ett föraktat sockenhjon? Det var min arbetsplats också, men tydligen var jag mindre värd än handledarna. Jag tyckte att det kändes som att jag var ett svart hembiträde i 1960-talets Mississippi, som inte var fin nog för att få använda samma toalett som de vita. Och dessutom var vi kanske tjugo personer, som skulle samsas om en enda toalett. Det kunde bli lång väntetid, medan den andra toaletten stod ledig intill.

Ja, suck... Låt mig bara avsluta det här med att jag är sjukpensionär på heltid sedan augusti.


Mäh! Vilken konstig personal!!!

Vad fick du jobba med på den dagliga verksamheten, var det åtminstone något som var utvecklade?

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-11-18 5:16:01
av BellaBelle
Furienna skrev:Oj, jag och DV-personal är ett sorgligt kapitel. Jag har i och för sig redan skrivit om det här förr, men för att sammanfatta:

1: På min första DV blev jag först förbjuden att äta i matsalen som alla de andra, för någon tyckte att jag hade dåligt bordsskick. Tack så mycket för det. Men jag skulle ändå äta lunch samtidigt som de andra, även om jag började senare på dagen än de och inte åt tillsammans med dem. :? Efter det fanns det också en incident, då vi skulle se på en teaterpjäs. Och det gick bra tills jag gick på toaletten under pausen, och så hade pjäsen redan börjat igen när jag var klar. Då vägrade min handledare släppa in mig i aulan, så jag fick inte se slutet på pjäsen. Dessutom sa hon att jag inte fick gå därifrån inomhusvägen, utan jag skulle gå utomhusvägen. Men det var vinter med snö och is ute, och jag hade bara inneskor på mig. Det var med andra ord bättre i hennes huvud att jag, som har dålig balans på grund av alla mina funktionshinder, skulle riskera att halka utomhus än att de här teatereleverna, som inte var hennes brukare, kanske kunde bli lite störda medan de spelade sin pjäs. Men jag stod i alla fall på mig så att jag trots allt tog inomhusvägen ändå. Fast jag började gråta när jag blev ensam...

2: Och på min nästa arbetsplats då? Ja, där var det så att vi delade matsal med elever från skolan intill. Vilket naturligtvis ledde till att skitungarna började mobba mig. Men min dåvarande handledare vägrade att göra ett skit åt detta, samtidigt som han gav sig på mig för småsaker. Det var mycket nära att jag slutade på arbetsplatsen, men jag blev i alla fall tvungen att sluta äta i matsalen. Jag fick dessutom veta att en arbetskamrat också blev mobbad av dessa skitungar, men jag tror inte att han fick hjälp heller...

Sedan flyttade vi till en annan lokal, vilket gjorde att vissa problem löstes. Tyvärr uppkom det bara nya. Först så hade jag oturen att jag fick ont i ryggen, och snart fick jag även ont i nacken. Men tror ni att handledarna förstod att jag inte kunde sitta vid datorn då? Nej då. Det var helt enkelt förbjudet att vila ryggen eller nacken i soffan en stund. Jag har dessutom tyvärr en sken- ande dygnsrytm, vilket gör att jag ganska ofta inte kan sova på natten och blir trött på dagen. Och det var förstås inte populärt heller. Dessutom fanns det dumma regler, som jag inte förstod mig på. Det var till exempel så att det fanns två toaletter på arbetsplatsen, men det var förbjudet för oss brukare att använda den ena. Den var nämligen bara till för "personalen". Och gissa vem som inte var "personal", utan bara ett föraktat sockenhjon? Det var min arbetsplats också, men tydligen var jag mindre värd än handledarna. Jag tyckte att det kändes som att jag var ett svart hembiträde i 1960-talets Mississippi, som inte var fin nog för att få använda samma toalett som de vita. Och dessutom var vi kanske tjugo personer, som skulle samsas om en enda toalett. Det kunde bli lång väntetid, medan den andra toaletten stod ledig intill.

Ja, suck... Låt mig bara avsluta det här med att jag är sjukpensionär på heltid sedan augusti.


Fast man är väl sjukpensionär på heltid även när man är på en daglig verksamhet?

Blir verkligen arg på personalen du berättar om. Personal har dessutom ofta ett personalrum/kontor de kan dra sig undan på.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-11-28 15:34:29
av BellaBelle
vofff skrev:Sikken otur ni har asså, såna människor borde söka annat jobb istället.
Jag trivs superbra på min första DV, snäll och kompetent personal och man får vara sig själv där.
Men däremot är det tvärtom för mig att jag har en boendestödjare som är alltid större och styr mycket över mig.


Får du hålla på med bild eller vad får du göra?

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-12-02 11:10:33
av Furienna
BellaBelle skrev:Mäh! Vilken konstig personal!!!

Vad fick du jobba med på den dagliga verksamheten, var det åtminstone något som var utvecklade?

På den första arbetsplatsen skötte jag biblioteket på en folkhögskola. Det var egentligen roligt, förutom att handledaren var knäpp ibland och att rektorn klagade på mig. :-)004

Och på den andra arbetsplatsen då? Jo, där gjorde vi en hemsida och sedan även en tidning för kommunens funktionshindrade. Det var ju också roligt egentligen, men min allt sämre hälsa och att det blev fler och fler bråk med personalen förstörde även det.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-12-02 11:18:34
av Furienna
BellaBelle skrev:Fast man är väl sjukpensionär på heltid även när man är på en daglig verksamhet?

Ja, tekniskt sett har du rätt. Vad jag menade är att jag inte ens klarar en daglig verksamhet nu.

BellaBelle skrev:Blir verkligen arg på personalen du berättar om. Personal har dessutom ofta ett personalrum/kontor de kan dra sig undan på.

Tack. Det är helt enkelt så att för dessa handledare var det viktigast att jag följde deras regler, medan jag tyckte att mitt mående var viktigast. Så ja, då gick det ju snett.

Kränkande personal på Daglig Verksamhet

InläggPostat: 2017-12-25 4:54:01
av BellaBelle
Furienna skrev:
BellaBelle skrev:Fast man är väl sjukpensionär på heltid även när man är på en daglig verksamhet?

Ja, tekniskt sett har du rätt. Vad jag menade är att jag inte ens klarar en daglig verksamhet nu.

BellaBelle skrev:Blir verkligen arg på personalen du berättar om. Personal har dessutom ofta ett personalrum/kontor de kan dra sig undan på.

Tack. Det är helt enkelt så att för dessa handledare var det viktigast att jag följde deras regler, medan jag tyckte att mitt mående var viktigast. Så ja, då gick det ju snett.


Vad trist. :(

Var det du som också gillade att skriva? (Ber om ursäkt om jag minns fel - det är så många på forumet och nu har jag precis "klarat av" julfirandet med mina tre barn.)

Skulle vara så bra om man kunde få ägna sig åt att skriva på en daglig verksamhet OCH få kvalificerad handledning. Många med Asperger tycks vara "bra på att skriva". Men jag tror inte sådana verksamheter finns? (Jag bor i Stockholmsområdet).