Sida 1 av 1

Kan jag jobba?

InläggPostat: 2021-01-13 14:13:23
av schizotism
hej jag asperg autism.. jag söka job inte för att doktorn skriva intyg jag inte förstå
den hära


"Hur bedömer du att patientens medicinska förutsättningar för arbete, helt eller delvis, kan utvecklas över tid? Beskriv även om det finns medicinska skäl till särskilda arbetstider.
Patienten har vad jag kunnat få fram inte arbetat. Har stort behov av dagligt stöd för att klara sin vardag, samt för att komma iväg till daglig verksamhet.
Patientens diagnoser och tillstånd är stationära, ändras inte över tid, och patientens 100%-iga nedsättning av arbetsförmågan är permanent, och gäller oavsett arbetsuppgift och arbetsmiljö, på hela arbetsmarknaden."

betydda jag kan joba eler inte jag kan joba??hmmm dessa okså

"Aktivitetsbegränsningar - beskriv vad har patienten svårt att göra på grund av den eller de funktionsnedsättningar som beskrivs ovan
Ge konkreta exempel
Nedsatt minne. Nedsatt inlärningsförmåga. Svårigheter att tänka klart, koncentrera tanken och fokusera den på ett ändamålsenligt sätt. Nedsatt förmåga att förvärva färdigheter, lära och tillämpa kunskap. Nedsatt exekutiv funktion: nedsatt förmåga att påbörja och avsluta aktiviteter och få saker och ting gjorda. Nedsatt förmåga att lösa problem, fatta beslut. Svårt att ge struktur åt vardagen. Nedsatt förmåga att motivera sig och skjuter upp saker. Svårt att ta hand om sig själv och sin hygien. Svårt att härbärgera känslor och reglera dessa. Svårigheter att samspela med andra människor, visa hänsyn och uppskattning och reagera adekvat på andra människors känslor. Har svårt att upprätthålla en jämn nivå av psykisk närvaro."

tacksam hjelp jag kan få, förstå! jag kan joba inte joba? jag 29år :-)063

Kan jag jobba?

InläggPostat: 2021-01-13 18:47:48
av Paladinen
Inte jobba .... det står att du har 100% nedsatt arbetsförmåga och att din nedsättning är stationär och inte kommer att förändras över tid .