116 träffar

Återgå till avancerad sökning

Erfarenhet av kontaktperson via LSS?

Jag testade att ansöka om kontaktperson och önskade en lite äldre kvinnlig sådan. Jag beskrev mina intressen och att jag är välutbildad för att liksom hinta om att jag önskade någon på samma nivå som jag själv. När mötet med mig, kontaktsekreteraren och kontaktpersonen sedan blev av så blev jag bara...
av Sarah1
2020-05-22 11:49:08
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Erfarenhet av kontaktperson via LSS?
Svar: 27
Visningar: 3256

Erfarenheter av SIUS

Anpassningar av arbete - enbart på papperet Jag känner igen det du säger även om jag ännu inte varit på någon faktisk arbetsplats ordnad genom SIUS. Jag upplever att alla de tester man går igenom och de utlåtanden från bland annat läkare som krävs för att få tillgång till SIUS till största del blir...
av Sarah1
2020-02-28 16:01:13
 
Kategori: Studier och arbetsliv
Tråd: Erfarenheter av SIUS
Svar: 156
Visningar: 41400

Varför orkar man inte jobba?

Min främsta anledning till att jag varit arbetslös länge är att jag har så många problem utöver det att vara arbetslös så jag kommer inte vidare. Min känsla av ensamhet förvärras om jag t ex ska pendla långt och sen vara på en arbetsplats där jag bara är praktikant. Jag har så lång arbetslöshet att ...
av Sarah1
2020-02-08 19:08:42
 
Kategori: Studier och arbetsliv
Tråd: Varför orkar man inte jobba?
Svar: 75
Visningar: 12645

Vettig öppenpsykiatrisk mottagning?

Intressant tråd. Jag har inte något tips på en vettig öppenpsykiatrisk mottagning men däremot "varningar" för de som ska söka psykiatrisk vård eller vill byta mottagning. Jag har erfarenhet av affektiv mottagning, Psykiatri Södra Stockholm . Jag har där träffat på kanske 2-3 trevliga behan...
av Sarah1
2020-02-08 18:06:15
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vettig öppenpsykiatrisk mottagning?
Svar: 7
Visningar: 1176

Erfarenheter av SIUS

Det jag trodde att SIUS-stöd innebar stämmer bara delvis då det inte finns någon tid och kanske heller inte intresse hos SIUS-konsulenten av att lära känna mig och ge ett stöd. Den SIUS-konsulent jag nu har hade ett första möte tillsammans med mig och jag lämnade sen några förslag på tänkbara arbets...
av Sarah1
2020-01-16 17:05:44
 
Kategori: Studier och arbetsliv
Tråd: Erfarenheter av SIUS
Svar: 156
Visningar: 41400

Diagnoser som används EMOT patienten

Jag har varit en längre tid inom öppenpsykiatrin och det känns som att ju mer man befinner sig där, än fler diagnoser och spekulationer uppkommer. Jag är inte emot diagnoser om de hjälper och leder till rätt behandling men i många fall blir diagnoser istället ett slagträ och ett sätt för mottagninga...
av Sarah1
2019-11-26 1:40:16
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Diagnoser som används EMOT patienten
Svar: 2
Visningar: 778

Varning för SIUS på arbetsförmedlingen!

Jag tror att det finns en resursbrist även när det gäller SIUS-stöd och den tid det egentligen behöver ta för att hitta en passande arbetsplats finns inte. Det blir då lätt att AF gör på samma sätt som med "vanliga" arbetssökande, dvs skickar iväg den arbetssökande till en plats som redan ...
av Sarah1
2019-11-24 21:43:32
 
Kategori: Studier och arbetsliv
Tråd: Erfarenheter av SIUS
Svar: 156
Visningar: 41400

Varning för SIUS på arbetsförmedlingen!

Jag avråder inte alla men däremot varnar jag andra för att söka SIUS-stöd. Det är knappast någon metodik som har stöd i forskning, att man vid ett första möte med en person som söker stöd då fokuserar på svagheter. Självklart måste man titta på vilka anpassningar som behövs men en SIUS-konsulent ska...
av Sarah1
2019-11-24 21:38:09
 
Kategori: Studier och arbetsliv
Tråd: Erfarenheter av SIUS
Svar: 156
Visningar: 41400

Varning för SIUS på arbetsförmedlingen!

Jag har länge köat för att få komma till en SIUS-konsulent och vill nu varna alla som funderar på att söka sådant stöd. Trots att SIUS-stöd ska vara för personer som av olika anledningar inte kommit in på arbetsmarknaden är handläggarna nedlåtande och misstänksamma. Jag har en del arbetslivserfarenh...
av Sarah1
2019-11-18 16:51:03
 
Kategori: Studier och arbetsliv
Tråd: Erfarenheter av SIUS
Svar: 156
Visningar: 41400

Erfarenhet av terapi vid Psykoterapienheten Psykiatri Södra?

Tack för svar. Jag kollade upp denna Bertil Berg och han är utöver psykolog också psykoanalytiker och det var nog mycket anledningen till det kalla och oengagerade bemötandet du fick. Skickade de remiss från PTE till Globen då så att du kunde gå där? PTE ska ju ändå vara "experter" på tera...
av Sarah1
2019-06-16 15:37:57
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Erfarenhet av terapi vid Psykoterapienheten Psykiatri Södra?
Svar: 5
Visningar: 1256

Erfarenhet av terapi vid Psykoterapienheten Psykiatri Södra?

Är det någon här som har erfarenhet från psykoterapi på Psykoterapienheten, Psykiatri Södra Stockholm? Hur upplevde du terapin där? Jag har nyligen börjat en terapi där men blev bemött med tveksamhet om jag ska få terapi där då terapeuten anser att jag inte har tillräckligt komplexa problem. Då har ...
av Sarah1
2019-05-21 22:54:08
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Erfarenhet av terapi vid Psykoterapienheten Psykiatri Södra?
Svar: 5
Visningar: 1256

Ingen nytta med arbetspsykologisk utredning!

Ja, dock verkar det vara så att vissa, som den arbetspsykolog jag nu träffade, mest bara går igenom testresultat och sen inget mer. Han är inte insatt i de branscher jag söker mig mot och är heller inte uppmuntrande eller stödjande. Jag skrev det till honom att jag upplevde att jag inte fått med mig...
av Sarah1
2019-05-03 18:57:20
 
Kategori: Övriga Aspergerfrågor
Tråd: Ingen nytta med arbetspsykologisk utredning!
Svar: 4
Visningar: 1071

Ingen nytta med arbetspsykologisk utredning!

Jag har genomgått en arbetspsykologisk utredning vid arbetsförmedlingen och hade stora förhoppningar om att en sådan utredning tydligt skulle visa på lämpliga yrken och på mina styrkor. Men vad som skedde var att jag gick göra olika kognitiva tester där jag delvis redan blivit testad och resultaten ...
av Sarah1
2019-05-03 13:47:32
 
Kategori: Övriga Aspergerfrågor
Tråd: Ingen nytta med arbetspsykologisk utredning!
Svar: 4
Visningar: 1071

Kräva psykoterapi ef rekommendation av utredningspsykolog?

Jag genomgick en utredning och fick där en rekommendation om en längre tids psykoterapi, vilken typ av terapi och varför. Jag gjorde utredningen hos ett privat företag och tillhör annars en landstingsdriven öppenpsykiatrisk mottagning. Jag har inte ekonomi att betala för privat psykoterapi och utbil...
av Sarah1
2018-07-11 22:25:16
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Kräva psykoterapi ef rekommendation av utredningspsykolog?
Svar: 2
Visningar: 756

Vems utlåtande gäller vid en second opinion?

Nej, jag fick ingen sådan fråga och det går inte att bara ändra eller få en diagnos strykt ur journalerna utan man måste då genomgå en ny utredning och få en second opinion. Det handlar heller inte om att vara missnöjd utan om att en diagnos får följder när man exempelvis ska ha åtgärder inom arbets...
av Sarah1
2017-12-16 14:20:08
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vems utlåtande gäller vid en second opinion?
Svar: 7
Visningar: 1526

Vems utlåtande gäller vid en second opinion?

Jag tänker att det inte kan vara godtyckligt i det här utan att en second opinion blir det utlåtande som man sedan går på, annars kan man ju hamna i att upprepade gånger göra om en utredning och sedan finns det ändå tolkningsutrymme beroende på vilken läkare eller annan vårdpersonal man träffar. Vil...
av Sarah1
2017-12-15 23:29:58
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vems utlåtande gäller vid en second opinion?
Svar: 7
Visningar: 1526

Nervositet och brist på uthållighet som främsta symptom?

Jag har en ångestdiagnos vid sidan av PDD NOS-diagnos och känner inte igen mig i att ha uttalat svårt i sociala situationer utan för mig handlar det istället om en stor oro inför framtiden och en ångest som uppstår ur det. Jag har flera pågående kontakter inom vården, har hoppat mellan olika behandl...
av Sarah1
2017-12-15 13:10:14
 
Kategori: Att leva som Aspergare
Tråd: Nervositet och brist på uthållighet som främsta symptom?
Svar: 2
Visningar: 705

Vems utlåtande gäller vid en second opinion?

Om man går in i en second opinion av sin diagnos och får en annan diagnos än den som först sattes, vems utlåtande är det så som anses vara det "korrekta" och mest gällande? Om en läkare och psykolog först sätter en diagnos men att annan läkare och psykolog sedan i en second opinion kommer ...
av Sarah1
2017-12-15 13:02:08
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vems utlåtande gäller vid en second opinion?
Svar: 7
Visningar: 1526

Kan en utredning se ut hur som helst?

Det finns inga lagstadgade krav för hur en utredning ska gå till och olika former av testmetodik, formulär osv används. Ett svar i det hela är att det heller inte finns en enda definition på autism eller autismspektrum och att utredare använder olika vägar för att komma fram till en diagnos. Med tan...
av Sarah1
2017-11-22 1:35:24
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Kan en utredning se ut hur som helst?
Svar: 24
Visningar: 5302

Har ni en bra psykolog?

Min erfarenhet är att psykoterapi inte existerar inom den offentliga vården, åtminstone inte inom Stockholms läns landsting, utan de ger korta tillfälliga kontakter och stödsamtal på ca 10 ggr. För mig har det inte hjälpt att vänta eller att veta exakt vad jag söker och vad jag vill ha hjälp med uta...
av Sarah1
2017-11-22 1:25:03
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Har ni en bra psykolog?
Svar: 17
Visningar: 2665

Att få rätt insatser av vården är komplicerat

Min uppfattning och erfarenhet är att vårdsystemet är skapat så här för att spara pengar och för att personer med diverse diagnsoer "kostar för mycket" att erbjudas rätt vård samt att personer med exempelvis NPF inte är tillräckligt produktiva ute i samhället för att vara värda att satsas ...
av Sarah1
2017-11-22 1:20:32
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Att få rätt insatser av vården är komplicerat
Svar: 8
Visningar: 1632

Vilken arbetsförmedling i Stockholm?

Jag skulle ta den omvända vägen, om du inte redan gjort det, och kontakta MISA först, de finns under "MISA Globen" och säga som det är att du vill komma till dem och sen kan de förhoppningsvis hänvisa till ett arbetsförmedlingskontor där de har handläggare som är kapabla att ge dig en anvi...
av Sarah1
2017-11-22 1:09:55
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Vilken arbetsförmedling i Stockholm?
Svar: 11
Visningar: 1751

Bra psykiater i Stockholm?

Jag har gett upp om de stora psykiatriska öppenmottagningarna i Stockholm, det är bara dåligt bemötande, väntetider och dålig vård. Jag söker nu därför en bra privat psykiater/läkarmottagning i Stockholm. Psykiatern ska ha landstingsavtal och även kunna remittera till psykoterapi. Jag söker främst u...
av Sarah1
2017-11-07 19:30:15
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Bra psykiater i Stockholm?
Svar: 1
Visningar: 923

Krävs remiss av läkare för second opinion?

Jag vill göra ha en second opinion av min utredning och undrar nu därför om det måste finnas en remiss skriven av läkare för att få en sådan? När jag sökte utredningen behövdes bara egenremiss men vad gäller för second opinion? Då det är långa väntetider i mitt eget landsting, ca 2 år, undrar jag oc...
av Sarah1
2017-11-04 13:38:32
 
Kategori: Aspergare och vården
Tråd: Krävs remiss av läkare för second opinion?
Svar: 1
Visningar: 909
Nästa

Återgå till avancerad sökningLogga in