Redan de gamla grekerna

Berätta om dina specialintressen och lär dig om andras.

 Moderatorer: atoms, Alien

Redan de gamla grekerna

Inläggav Alien » 2021-12-27 3:13:52

hade problem med populism fast det kallades demagogi då. Demokratin uppstod i antikens Grekland, först i Aten:

Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. Det var dock först med Kleisthenes reformer år 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten.

Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare.

Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen ekklesia. Folkförsamlingen sammanträdde[1] först varje månad, senare tre-fyra gånger i månaden vid Akropolis. Det ansågs inte bara vara en rättighet utan också en plikt att ta del i det politiska livet. De röstberättigade männen ska ha varit cirka 40 000 till antalet och utgjorde "förmodligen inte mer än 30 procent av den totala vuxna befolkningen".
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_atenska_demokratin

Det var alltså inte vad som idag menas med fullvärdig demokrati.

Men så länge det funnits demokrati har det också funnits problem med demokratin, att den utnyttjas av demagoger som använder ohederliga argument för sina egna syften.

Den atenske generalen och läderfabriksägaren (där slavar arbetade) Kleon levde på 400-talet f.Kr.

"Redan på 400-talet f.Kr. ---:'Att känna medlidande, att svepas med i njutningen av att höra intelligenta argument, och att lyssna till påståenden om anständighet, är tre saker som står i motsats till imperiemaktens intressen.'

Kleon var en outsider från näringslivet, men blev populär bland de fattiga genom att utmana det jordägande politiska etablissemanget. Han angrep kultureliten, och förespråkade dessutom extraordinära metoder i krig, såsom att alla män i Mytilene skulle dödas efter ett uppror. Aristokratin däremot avfärdade honom som ett gapigt fyllo. (Citatet ovan kommer från hans poltiiska fiende Thukydides, och oavsett sanningshalt säger det något om hur han uppfattades.)

Under det peloponnesiska kriget manövrerade sig Kleon till makten, men som så många krigslystna patroter hiistorien lämnade han ett försvagat rike bakom sig."
(Leonidas Aretakis i UNT)

Kleon låter som en motståndare till fred, humanitet, liberalism, PK och all slags "woke". Här står mer om Kleon:

Det lägre folkets ynnest och förtroende visste han att i hög grad tillvinna sig genom sitt dristiga uppträdande, sina hänsynslösa anfall mot de förnäme och åtskilliga för det stora flertalet välbehagliga mått och steg. Visserligen är det sant, att vår kännedom om Kleon är hämtad nästan uteslutande från två författare, Thukydides och Aristofanes, vilka var hans politiska motståndare, och att det därför är förenat med svårigheter att fullt opartiskt uppskatta hans person och verksamhet. Dock vittnar själva de historiska fakta i många fall för riktigheten av Thukydides skildring. Och den karikatyrbild av den hatade demagogen, som Aristofanes framställt i lustspelet Riddarna, synes åtminstone ej ha varit oigenkännelig.

Redan under Perikles livstid uppträdde Kleon som oppositionstalare och lyckades sätta i scen en anklagelse, på grund varav Perikles dömdes till penningböter. Hans inflytelserikaste period inträder dock först efter Perikles död, under åren 429-422 f. Kr.

Han var den ivrigaste målsmannen för krigspolitiken och motarbetade med alla medel varje försök att bilägga stridigheterna mellan Aten och Sparta.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kleon
Alien
Moderator
 
Inlägg: 40947
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

Redan de gamla grekerna

Inläggav manne » 2021-12-27 17:05:27

manne
 
Inlägg: 14435
Anslöt: 2007-08-23

Återgå till Intressanta intressenLogga in