#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Berätta om dina specialintressen och lär dig om andras.

 Moderatorer: Alien, marxisten, atoms

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-03-31 17:54:17

Sisyfos skrev:BelleBelle jag håller med i det som du har skrivit. Det är märkligt, hela rörelsen väcker flera frågetecken. I regel är lobbying aldrig bra utifrån ett demokratiskt perspektiv eftersom syftet är att påverka politiker och beslutsfattare; utan påverkan från lobbyister kommer politker och beslutsfattare utgå från den statsmodellen vi har idag, d.v.s. den demokratiska styrelseformen.

Om vi tycker att den nuvarande statsapparaten har alltför stora brister att reglera yttrandefrihet så kan det tänkas att #jagärhär faller i god jord. Det är som BelleBelle skriver att många journalister ingår i rörelsen. Journalisterna borde kanske istället för att vara en sluten grupp undersöka vad gemene man tycker om yttrandefrihet. Att de ansluter sig till en sluten grupp utan särskild insyn och verka därifrån för att förändra politikerna är mycket märkligt.

Varför kan journalisterna inte vara mer tillgängliga för folket och skapa debatt hos folket genom att belysa yttrandefriheten? Det verkar omvänt att journalister ska påverka politikerna först och därigenom se till att yttrandefriheten påverkas utan att alla kan vara delaktiga i debatten eller åtminstone ges en chans att delta.

Det glädjer mig att flera på forumet kan genomskåda och se #Jagärhär för vad den verkligen är.


Jag är inte hur insatt som helst, men sägs ju att journalister på traditionell media blivit en del av makten istället för att granska makten. Och nu är traditionell media hotad eftersom folk på internet kommit igång med en massa nya internettidningar. Och verkar som #jagärhär försöker smutskasta det nya för att bevara det gamla. Dvs de vill skydda sina egna arbeten och hindra utvecklingen. #jagärhär tycks bestå av en massa journalister, till exempel från SVT och Dagens Nyheter. Hon som startat gruppen är gift med en som arbetar på SVT. Ja, det hela känns
rätt skumt faktiskt.
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-03-31 18:00:07

#jagärhär säger officiellt att de vill verka för demokratin men det som jag tycker är konstigt är att de i praktiken snarare verkar för censur. :-)004 :-)063
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Selma » 2018-03-31 18:12:17

:-)043
Hela den här #jagärhär-historien påminner om stereotesterna i radio i början av 80-talet. "Min röst ska nu komma från höger". Det gjordes många roliga varianter, t ex "min röst skall nu komma från en obestämd plats i rummet". https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereotestet

Svårt dock att veta var det här #jagärhär-folket är när de gömmer sig på nätet.
Selma
 
Inlägg: 2655
Anslöt: 2009-05-04

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-03-31 18:41:53

Selma skrev::-)043
Hela den här #jagärhär-historien påminner om stereotesterna i radio i början av 80-talet. "Min röst ska nu komma från höger". Det gjordes många roliga varianter, t ex "min röst skall nu komma från en obestämd plats i rummet". https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereotestet

Svårt dock att veta var det här #jagärhär-folket är när de gömmer sig på nätet.


Det går väl iofs att se vilka som är medlemmar i gruppen? De som startat #jagärhär är i alla fall ”fint folk” som bor i det dyra området Billdal utanför Göteborg. Så där sitter de väl, blickandes ut över havet, på bekvämt avstånd från problemen i Sverige och slåss på nätet. :lol:
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav nallen » 2018-04-01 16:34:33

Selma skrev:Känner igen det från något forum.

I see what you did there...
nallen
 
Inlägg: 15928
Anslöt: 2006-08-27
Ort: Vid flodkröken

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-04-03 1:57:37

Sisyfos skrev:1.1. Allmänt om #Jagärhär
#Jagärhär är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.[1] Den startades som en grupp på Facebook den 13 maj 2016 av journalisten och författaren Mina Dennert.[3] Föreningens syfte är att förändra tonen i samhällsdebatten genom att bland annat uppmuntra civilkurage och motarbeta näthat och filterbubblor. Föreningen skriver även artiklar, håller föreläsningar och debatter, gör utredningar samt medverkar i olika beslutsfattande sammanhang.[4] Föreningen har uppmärksammats i media och tilldelats flera priser för sitt arbete.[5][6][7][8] Facebookgruppen bestod i november 2017 av drygt 76 600 medlemmar.


Källa: Wikipedia - #Jagärhär
Fotnoterna 1-3,5-8, är objektiva fakta, källorna är verifierbara.
Fotnot 4 är tveksam. Därför ska källan utredas nedan.


Spoiler: visa
1.2. Föreningen #Jagärhär
Det står på föreningens hemsida att: "#jagärhär tar avstamp i den demokratiska frågeställningen om vem som har möjlighet att uttrycka sig på nätet. Kampen om yttrandefriheten mot näthatet hänger ihop med begrepp som klickomani, propaganda och alternativa fakta". Det överensstämmer väl med vad grundaren uttryckt sig tidigare om, vilket framgår av intervju på aftonbladet, "När de rasistiska rösterna på internet blev för högljudda bestämde sig Mina för att nog var nog. Hon startade en Facebookgrupp – och nu är kollektivet starkare än någonsin. – Den här empatilösheten, den sprider sig som ett gift, säger hon." Se källa: https://www.aftonbladet.se/svenskahjalt ... 3967515.ab

Det framgår vidare att Mina Dennert är en journalist från Göteborg. Det kan antas att hon förstår sig på kommunikation i massmedier men det är oklart vilken erfarenhet hon har av bedriva en förening. En ideell FB-förening borde vara svår att reglera, det är särskilt viktigt att se till att föreningen inte avviker från bestämt ändamål.

Om föreningen inte kan reglera sig själv riskerar effekten bli den att föreningen avviker från dess syfte, nämligen att den istället begränsar yttrandefrihet; eftersom föreningen har legitimitet i egenskap av att företräda ett större antal, vilket stödet de har grundar sig på uppfattningen att näthat ska begränsas, bör uppfattningen om vad näthat är delas av andra -- näthat är ett yttrande som kan anses vara demokratiskt då alla i ett demokratiskt samhälle bör ha yttrandefrihet -- om föreningen anser att vissa yttranden är felaktiga till skillnad mot vad medlemarna i föreningen anser kommer de åsikter och värderingar som ligger bakom yttrandet undermineras av föreningen trots en medlems faktiska stöd för just det yttrandet.

De som associerarar sig själva med föreningen mot bakgrund av vad den utåttset ger uttryck för finner ändamålet tilltalande och går med i föreningen. Om ledaren för gruppen Mina Dennert eller andra i toppen inte representerar gruppens åsikter och föreningens ledning arbetar mot ett egennyttigt mål, skapas felaktigtligen stöd därom mot det mål som föreningen faktiskt strävar emot. Följaktligen kommer föreningen inte verka för yttrandefrihet och allas deltagande, snarare organiseras legitimitet för föreningen slarvligt utan möjlighet till insyn eller kontroll i mån som gäller hos offentliga medium.

1.2.1. Vad innebär näthat enligt #jagärhär
VAD ÄR NÄTHAT? Rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, islamofobi, sexism, homofobi, funkofobi osv. Samt förtal, grova förolämpningar, hets mot folkgrupp, hot eller uppmaningar till våld.

Källa: https://www.jagarhar.se/uncategorized/p ... b-gruppen/ -- #Jagärhär hemsida.

Det är oklart var gränserna ska dras. Yttrandefrihet bygger på den fundamentala principen att alla har rätt till att yttra sig utan inskränkningar. Föreningen går i strid mot den uppfattningen om var gränserna går vid ett offentligt yttrande som gäller förnärvarande. De strävar efter strängare gränserna, men var gränserna går förblir oklara, närmare blir den strängare gränsen subjektiv. Det är problematiskt eftersom medlemmarna i föreningen går med på villkoret att föreningen ska öka yttrandefriheten och minska yttranden som kan bedömas vara näthat utifrån föreningens principer och strävanden. Följaktligen är föreningens primära syften motstridiga och borde således tydligare klargöra gränserna; hur ska yttrandefriheten se ut och när ska "felaktiga" yttranden begränsas?

1.3. #Jagärhär syfte
Gruppen är partipolitiskt obunden – och bygger på principer om humanism, hopp och framtidstro, säger Mina. Aktionerna syftar till att nyansera bilden i diskussioner där tonen kan bli väldigt hård. 14 personer turas om att moderera gruppen och släppa in nya medlemmar.

– Det här är ett demokratiprojekt, man ska inte vara rädd för att bli påhoppad när man säger någonting, säger Mina. Hon understryker kollektivets betydelse.

Ensam hade hon inte kunnat driva gruppen, men tack vare den enorma mängd som organiserat sig är det nu möjligt att ge sig in i diskussioner och göra skillnad.

– Vi vill inte skapa polemik. Vi vill kunna prata om vad det är för samhälle vi vill ha, inte fastna i personliga påhopp.

Källa: https://www.aftonbladet.se/svenskahjalt ... 3967515.ab -- Aftonbladet.

Föreningen bygger på humanism. Begreppet humanism är mycket tvetydigt. Låt oss se på deras hemsida.

#jagärhär tar avstamp i den demokratiska frågeställningen om vem som har möjlighet att uttrycka sig på nätet. Kampen om yttrandefriheten mot näthatet hänger ihop med begrepp som klickomani, propaganda och alternativa fakta.


Källa: https://www.jagarhar.se/om-oss/

a) Humanism definition
Humanism är uppfattningen att en människa har ett värde som inte får kränkas. Människan har en frihet att utvecklas och förverkliga sig själv som person. Friheten är viktig och människan är inte styrd av till exempel sitt arv, samhället eller ödet.

Humanism innebär även att inte acceptera att människor behandlas grymt eller nedsättande.


Humanism (för etymologi se humanist), i filosofisk bemärkelse ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som grundas i en normativ uppfattning av människans väsen. Därmed avses å ena sidan att människan har ett värde som inte får kränkas, å den andra att hon har möjligheter och frihet att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt och därigenom förverkliga sin mänsklighet. Humanism innebär ett avståndstagande från olika former av brutal eller förnedrande behandling av människor. Humanism står också i opposition till teorier som förnekar människans frihet och beskriver henne som styrd av ödet, arvsynden, sin biologiska natur, det genetiska arvet, den sociala miljön eller andra strukturer. Humanism är ett honnörsbegrepp med vidsträckt och diffus användning i vardagsspråket och den allmänna debatten. Det förekommer emellertid också som filosofisk term, särskilt i de kristna, marxistiska och existentialistiska traditionernas diskussion av människans villkor.

Källa: Nationalencyklopedin

"Humanism är ett honnörsbegrepp med vidsträckt och diffus användning i vardagsspråket och den allmänna debatten". Alltså är det inte ett precist begrepp. Det innefattar två motsättningar, "Därmed avses å ena sidan att människan har ett värde som inte får kränkas, å den andra att hon har möjligheter och frihet att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt och därigenom förverkliga sin mänsklighet", givet det senare ledet innebär provocerande uttalanden att människor kan utvecklas genom att självständigt reflektera över dessa. Om ett uttalande inte är direkt riktad mot någon men likafullt ingår i den offentliga debatten borde det enligt humanismens värderingar vara nyttigt, en vidsträckt information med nyanser av åsikter föranleder goda möjligheter för människor som reflekterar över dessa att växa som människor vid jämförelse av åsikterna som finns tillgängliga. Vad gäller det första ledet bör "jagärhär" se till att människor inte kränks, men hur ska de åstadkomma detta? De kan inte kontrollera internet, och de borde verka för att utkräva ansvar och inte utökad yttrandefrihet utan kontroll.

Det finns en inneboende problematik i frågan om humanism, som tar sikte på förhållandet mellan yttrandefrihet och människans värdighet som kränks härom vid provocerande yttranden. Problematiken har hanterats sedan upplysningstiden utan en klar och entydig lösning. Var går gränsen för kränkning? Vilka yttranden leder till att människor kan växa som individer? Var går gränsen för ett yttrande som inte kan tillåtas? USA har en vidare yttrandefrihet än Sverige, jfr https://www.svt.se/hall-kaften--eller-d ... efriheten/ se vidare avsnittet om yttrandefrihet i USA. Hur ska en journalist kunna avgöra frågan utan att ens försöka definera gränserna för vilka yttranden som inte tillåts?

b) Hur humanismens stora problem ska lösas enligt #Jagärhär

Det #jagärhär har lyckats med är att konkretisera en enkel problemlösning som handlar om civilkurage: Att stärka människor i att reagera och stå upp när andra bli utsatta för hat och hot.

Att stoppa polariseringen och genom att ta den politiska diskussionen på ett sakligt sätt.

Samt att hindra spridning av desinformation genom att hjälpa andra med källor till faktagranskad information.

Vi tror på det goda samtalet som metod för en rad samhällsförändringar.

Vi är ute efter en attitydförändring. Dels riktad mot allmänheten, som vi arbetar nu i kommentarsfälten, men vi vill även se till att sociala medieplattformar och ansvariga myndigheter arbetar bättre och mer effektivt kring de här frågorna.


Den fria pressen och medierna verkar sakligt och hanterar den offentliga debatten. Hur ska föreningen kunna lyckas bättre än andra? Det är oroväckande när de bagatelliserar den komplexa frågan. "A fool thinks himself to be wise but a wise man knows himself to be a fool" -- Shakespeare. "i am the wisest man alive for i know one thing and that is that i know nothing" -- Socrates. Mer om detta nedan.

1.3 Om mobbning
#Jagärhär vill motarbeta att personer kränks. Men vad innebär mobbning och hur uppkommer mobbning?

There is no universal definition of bullying, however, it is widely agreed upon that bullying is a subcategory of aggressive behavior characterized by the following three minimum criteria: (1) hostile intent, (2) imbalance of power, and (3) repetition over a period of time. Bullying may thus be defined as the activity of repeated, aggressive behavior intended to hurt another individual, physically, mentally or emotionally.


Alltså när någon väljer att gå till angrepp och maktförhållandena är skeva under förutsättningen att det sker någorlunda regelbundet under en viss tid.

A bully may project his/her own feelings of vulnerability onto the target(s) of the bullying activity. Despite the fact that a bully's typically denigrating activities are aimed at the bully's targets, the true source of such negativity is ultimately almost always found in the bully's own sense of personal insecurity and/or vulnerability.[143] Such aggressive projections of displaced negative emotions can occur anywhere from the micro-level of interpersonal relationships, all the way up through to the macro-level of international politics, or even international armed conflict.


Om en mobbare har en bestämd åsikt och snävt omdöme borde risken till att mobbning uppstår öka då denne projicerar sina osäkerheter.

Bullying is abusive social interaction between peers which can include aggression, harassment, and violence. Bullying is typically repetitive and enacted by those who are in a position of power over the victim. A growing body of research illustrates a significant relationship between bullying and emotional intelligence (EI). Mayer et al., (2008) defines the dimensions of overall EI as: "accurately perceiving emotion, using emotions to facilitate thought, understanding emotion, and managing emotion".[143] The concept combines emotional and intellectual processes. Lower emotional intelligence appears to be related to involvement in bullying, as the bully and/or the victim of bullying. EI seems to play an important role in both bullying behavior and victimization in bullying; given that EI is illustrated to be malleable, EI education could greatly improve bullying prevention and intervention initiatives


Om någon reagerar på något känslomässigt och använder känslor för att utvärdera och bedöma saken ger det upphov till mobbning; jfr, "Lower emotional intelligence appears to be related to involvement in bullying".
Källa: https://everipedia.org/wiki/Bullying/

2.1 #Jagärhär i relation till övriga medium

Vi i föreningen #jagärhär arbetar varje dag för att alla människors röster på internet ska få plats och höras. Vi har gått ihop för att i saklig diskussion förändra samtalsklimatet på gemensamma plattformar. Vi organiserar människor som, likt oss, tröttnat på det hårda och ofta hatiska tonläget.

I den grupp vi driver på facebook väljer vi att i hatiska trådar på nätet möta näthat och personangrepp med sakliga kommentarer för att nyansera och för att alla åsikter ska få plats. Allt för att slå vakt om allas vår yttrandefrihet. Eftersom yttrandefriheten är just allas är det vår övertygelse att ingen ska hindras att säga sin åsikt i rädsla för personangrepp. Denna önskan om ett internet fritt från hat och påhopp är också det enda som förenar medlemmarna i både föreningen och Facebookgruppen. Vi saluför inga gemensamma åsikter utan arbetar endast för alla människors rätt att komma till tals utan att bli utsatta för hat, såsom olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.


Källa: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/yv7 ... -hora-bard -- Aftonbladet Debatt åsikt, Karin Berg, Görel Envall, Magnus Dennert, Joe Hidén, Petra Hygrell, Amanda Forsberg, Robert Hedström, Mina Dennert, Cilla Wyke, Elisabeth Krausz, Andrea Theorén, Mattias Lahti Davidsson, Audrey Lebioda

Samtliga debattörer är aktiva i ideella föreningen #jagärhär.


De verkar i massmedier, vilket även framgår av deras hemsida:
"Vi är ute efter en attitydförändring. Dels riktad mot allmänheten, som vi arbetar nu i kommentarsfälten, men vi vill även se till att sociala medieplattformar och ansvariga myndigheter arbetar bättre och mer effektivt kring de här frågorna.

Vi bedriver förändringsarbetet genom artiklar, föreläsningar, debatter, utredningar, samt medverkan i olika beslutsfattande sammanhang.

I första hand riktar vi våra verksamheter online och våra föreläsningar, till den vuxna röstande befolkningen. Som vi når genom fackföreningar, högskolor och universitet, kommun och landsting."


2.2 Om påverkan och metod

Det framgår av 2.1 ovanför att de vill väcka allmän opinion och se till att gränserna omvärderas, inte heller har de försökt förtydliga var gränserna ska gå. Det försvarar även provokativa personer, Bard är mycket provokativ i sitt sätt att debattera, "Han drar sig inte för att kalla politikern Beatrice Ask för bitch och önska att hon dör en plågsam död. Han har kallat Gudrun Schyman för hora, centerpartister för missfosterhjärnor och skådespelaren Richard Sseruwagi för n-ordet. När han kritiserats för sina uttalanden svarar han i samma grova ordalag och med att förminska kritikerna"; jfr källan från aftonbladet (2.1.), vidare:

Däremot har Bard sin fulla rätt att driva på och skapa opinion för att förändra detta. Inom #jagärhär däremot tycker vi att dessa lagar om till exempel hets mot folkgrupp, olaga hot och förtal är bra då det i det långa loppet inkluderar fler människor i de offentliga samtalen om fler än de som uttrycker sig grovt vågar yttra sig.

Vi tycker att det är bra att riksdagen och internationella samarbetsorgan ser över lagstiftningen så att vi kan bygga ett internet där fler människor kan diskutera sakfrågor utan att dränkas i personangrepp och hat. Vi ser det som ett sätt att utveckla yttrandefriheten att inkludera alla.


#Jagärhär har ett väl avvägt arbetssätt att förändra genom att involvera samhällsorgan och påverka dessa, däremot är det ytterst svårt att balansera konflikterna som inryms i yttrandefriheten, att se till att flera kan delta i den allmänna debatten och samtidigt inskränka vissa yttranden som bedöms vara oacceptabla. Varför de angriper just offentliga personer beror på att dessa påverkar och styr människors uppfattningar i flertal frågor. Dessutom förväntas de offentliga personerna vara hårdhudad och kunna värna sig mot angrepp; just det antagandet överensstämmer väl med lag och allmänna uppfattning och av praktiska skäl med att utkräva ansvar från personer som angriper de offentliga personerna legitimerat. Det kan sammanfattas som att #Jagärhär vill väcka opinion och påverka beslutsfattare.

2.1.1. Lobbying

lobbning, lobbyverksamhet, bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning. Lobbying förekommer i de flesta politiska sammanhang, framför allt från intresseorganisationers sida. I USA är den en viktig del av det politiska systemet. De flesta större branschorganisationer har egna officiellt registrerade lobbyister i Washington med uppgift att upparbeta politiska kontaktnät för påverkan. Lobbying kan också ske mellan olika politiska representanter; t.ex. är det vanligt att presidentens medarbetare bearbetar kongressledamöter inför viktiga beslut. I Sverige är lobbysystemet inte alls lika påtagligt även om det också förekommer här. Inom EU, som har en beslutsprocess där centralt placerade tjänstemän spelar en viktig roll, är det snarare tjänstemannagruppen inom EU-kommissionen i Bryssel än politikerna som är föremål för lobbying. Gränsen mellan lobbying och otillbörlig påverkan, t.ex. via mutor, är ibland svårdragen och oklar. Kritiker har hävdat att det hotar demokratin genom att inflytandet i alltför hög grad blir beroende av kontakter och ekonomisk styrka.

I Storbritannien avser termen lobby även en utvald grupp av medierepresentanter som åtnjuter särskilt förtroende hos ministrar och andra beslutsfattare på högsta nivå. Dessa lobbyister får ofta konfidentiell information, som de förutsätts hantera på ett ansvarsfullt och diskret sätt.


Källa: NE

3. Slutsats

Föreningen är populitisk som ägnar sig åt lobbying. Personer som ansluter sig leder till att de utökar föreningens inflytande; med sitt inflytande avser förening att påverka beslutsfattare. De närmare och mer konkreta åsikter som föreningen har är oklara och består i starkt positivt laddade värdebegrepp som är oklara, såsom humanism, näthat, yttrandefrihet; begreppen är komplexa. Eftersom föreningen har tilldelats priser och uppmärksammas i media framstår de som auktoritära och därmed ansluter sig personer till dem; dels med anledning av de är auktoritära, dels för att de associerar sig med frontfigurerna och föreningens identitet.[/quote]


Har du fått reda på något mer intressant, Sisyfos?

Minna Dennerts man har tydligen gjort något väldigt arrogant och von-oben uttalande på Twitter. Eller om det var på Facebook. Han skällde ut folk och sa att de inte skulle klaga, för hade det kanske varit någon gruppvåldtäkt runt knuten? :-)051 Herregud, inte där han bor i alla fall, i ett lyxigt område med havsutsikten!

atoms -

La större delen av citatet i en spoiler då det är önskvärt att de citerade inläggen hålls någorlunda kortfattat.
------------
Nyttig läsning: Forumregler | Netikett
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-04-03 1:58:16

nallen skrev:
Selma skrev:Känner igen det från något forum.

I see what you did there...


??
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-04-03 2:00:05

Selma skrev:Det låter stort när katten skiter...

Vore det inte bättre om alla de som gömmer sig i en sluten Facebook-grupp verkligen bjuder in och tar hand om alla de som de säger sig värna om?


Finns visst en förening också.
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

Re: #jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav tahlia » 2018-04-03 10:53:45

Selma skrev:Det låter stort när katten skiter...

Vore det inte bättre om alla de som gömmer sig i en sluten Facebook-grupp verkligen bjuder in och tar hand om alla de som de säger sig värna om?
Du menar som alla med argumentet "vi måste ta hand om våra egna först" bjuder in och tar hand om alla hemlösa och fattigpensionärer?
tahlia
 
Inlägg: 10779
Anslöt: 2007-06-28
Ort: The Skog

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Huggorm » 2018-04-03 18:42:29

tahlia skrev:
Selma skrev:Det låter stort när katten skiter...

Vore det inte bättre om alla de som gömmer sig i en sluten Facebook-grupp verkligen bjuder in och tar hand om alla de som de säger sig värna om?
Du menar som alla med argumentet "vi måste ta hand om våra egna först" bjuder in och tar hand om alla hemlösa och fattigpensionärer?
Det handlar kanske om vad man vill att ens skattepengar skall gå till?
Huggorm
 
Inlägg: 15806
Anslöt: 2011-12-12
Ort: Ranrike

Re: #jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav tahlia » 2018-04-03 18:58:43

Huggorm skrev:
tahlia skrev:
Selma skrev:Det låter stort när katten skiter...

Vore det inte bättre om alla de som gömmer sig i en sluten Facebook-grupp verkligen bjuder in och tar hand om alla de som de säger sig värna om?
Du menar som alla med argumentet "vi måste ta hand om våra egna först" bjuder in och tar hand om alla hemlösa och fattigpensionärer?
Det handlar kanske om vad man vill att ens skattepengar skall gå till?
Man skulle kunna tro det. Åtminstone fram till man ger sig in i en diskussion och upprepade gånger får frågan om hur många flyktingar man själv har bjudit in i sitt hem samt hur mycket av sina redan beskattade pengar man donerar till flyktingarna varje månad. Ett gigantiskt icke-argument som jag hört till leda.
tahlia
 
Inlägg: 10779
Anslöt: 2007-06-28
Ort: The Skog

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Huggorm » 2018-04-03 19:23:02

tahlia skrev:
Huggorm skrev:
tahlia skrev:Du menar som alla med argumentet "vi måste ta hand om våra egna först" bjuder in och tar hand om alla hemlösa och fattigpensionärer?
Det handlar kanske om vad man vill att ens skattepengar skall gå till?
Man skulle kunna tro det. Åtminstone fram till man ger sig in i en diskussion och upprepade gånger får frågan om hur många flyktingar man själv har bjudit in i sitt hem samt hur mycket av sina redan beskattade pengar man donerar till flyktingarna varje månad. Ett gigantiskt icke-argument som jag hört till leda.
Och ändå drar du upp just det icke-argumentet :-)Happy
Huggorm
 
Inlägg: 15806
Anslöt: 2011-12-12
Ort: Ranrike

Re: #jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav tahlia » 2018-04-03 19:28:12

Huggorm skrev:Och ändå drar du upp just det icke-argumentet :-)Happy


Nej, jag besvarade det icke-argumentet med ett likadant argument i hopp om att personen då ska inse det absurda i sitt uttalande.
tahlia
 
Inlägg: 10779
Anslöt: 2007-06-28
Ort: The Skog

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Alien » 2018-04-07 22:55:49

RSD555 skrev:Vi har ju demokrati i Sverige och det betyder att dom som är flest har rätt. I skolor kallas demokratin ibland istället för mobbning.

Om mobbning försvinner från skolorna kommer demokratin försvinna.


Det var en väldigt konstig definition av demokrati. Demokrati är inte detsamma som majoritetsförtryck el rätt att mobba. Demokrati innebär också författningsenligt skydd för minoriteter och hänsyn till mänskliga rättigheter.

För övrigt anser jag att rektor och lärare ska bestämma i skolorna, inte eleverna. De är nämligen inte vuxna och mogna nog.
Alien
Moderator
 
Inlägg: 33525
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Huggorm » 2018-04-07 23:26:57

Alien skrev:För övrigt anser jag att rektor och lärare ska bestämma i skolorna, inte eleverna. De är nämligen inte vuxna och mogna nog.
Frågan är om Stefan Löfven bör bestämma i samhället eftersom medborgarna inte är vuxna och mogna nog :shock:
Huggorm
 
Inlägg: 15806
Anslöt: 2011-12-12
Ort: Ranrike

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Alien » 2018-04-07 23:37:58

I vilket samhälle får alla vuxna göra vad de vill? :roll:

Och Stefan Löfven är ingen enväldig diktator. Han måste ta hänsyn till miljöpartiet och till riksdagen. Dessutom kan hans parti röstas bort i nästa val.

Det är skillnad på Löfven och Putin. Putin alltid räkna med att vinna. De flesta litar på honom. Det är det som är skillnaden på en äkta och en falsk demokrati.
Alien
Moderator
 
Inlägg: 33525
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav nallen » 2018-04-08 21:40:58

Huggorm skrev:Frågan är om Stefan Löfven bör bestämma i samhället eftersom medborgarna inte är vuxna och mogna nog

:P
Löfven skulle kunna vara tillräckligt vuxen... kanske. Miljökommunisterna är sällan tillräckligt mogna... och definitivt inte Wallström.
nallen
 
Inlägg: 15928
Anslöt: 2006-08-27
Ort: Vid flodkröken

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Sisyfos » 2018-04-09 0:00:14

Alien skrev:
RSD555 skrev:Vi har ju demokrati i Sverige och det betyder att dom som är flest har rätt. I skolor kallas demokratin ibland istället för mobbning.

Om mobbning försvinner från skolorna kommer demokratin försvinna.


Det var en väldigt konstig definition av demokrati. Demokrati är inte detsamma som majoritetsförtryck el rätt att mobba. Demokrati innebär också författningsenligt skydd för minoriteter och hänsyn till mänskliga rättigheter.

För övrigt anser jag att rektor och lärare ska bestämma i skolorna, inte eleverna. De är nämligen inte vuxna och mogna nog.


Det är inte alls en konstig definition av demokrati. I en demokrati tas beslut som kan legitimeras med stöd från majoriteten. Det kan göras skillnad på demokratiska värderingar som är förenade med demokratibegreppet och tekniska synsättet på dess funktion. I senare fallet ges majoritetens intresse de facto företräde på bekostnad av minoritetens.
Sisyfos
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 749
Anslöt: 2017-06-04
Ort: Uppsala

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav Alien » 2018-04-09 1:14:06

Att definiera demokrati som att majoriteten (t ex 51%) har rätt att förtrycka minoriteter är en alltför enkel definition. Nuförtiden krävs mer av en demokrati som skydd för mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och fristående domstolar. Duarte vann väl valet i Filippinerna men jag anser ändå inte att Filippinerna är en demorati.

En skola är inte "demokratisk" för att majoriteten av eleverna mobbar en minoritet. Det brukar snarare kallas "djungelns lag".
Alien
Moderator
 
Inlägg: 33525
Anslöt: 2007-08-13
Ort: Mellansverige

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav RSD555 » 2018-04-09 12:26:26

Alien skrev:Att definiera demokrati som att majoriteten (t ex 51%) har rätt att förtrycka minoriteter är en alltför enkel definition. Nuförtiden krävs mer av en demokrati som skydd för mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och fristående domstolar. Duarte vann väl valet i Filippinerna men jag anser ändå inte att Filippinerna är en demorati.

En skola är inte "demokratisk" för att majoriteten av eleverna mobbar en minoritet. Det brukar snarare kallas "djungelns lag".


Om samerna var 51% skulle vi inte gilla demokrati så bra. Att minoriteter inte har rätt till sin egen mark och måste lämna hus och hem är inte någon definition av demokrati. Demokrati och mobbning är inte samma sak men ibland är det så.
RSD555
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 786
Anslöt: 2017-12-02

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav slackern » 2018-04-09 16:24:23

RSD555 skrev:
Alien skrev:Att definiera demokrati som att majoriteten (t ex 51%) har rätt att förtrycka minoriteter är en alltför enkel definition. Nuförtiden krävs mer av en demokrati som skydd för mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och fristående domstolar. Duarte vann väl valet i Filippinerna men jag anser ändå inte att Filippinerna är en demorati.

En skola är inte "demokratisk" för att majoriteten av eleverna mobbar en minoritet. Det brukar snarare kallas "djungelns lag".


Om samerna var 51% skulle vi inte gilla demokrati så bra. Att minoriteter inte har rätt till sin egen mark och måste lämna hus och hem är inte någon definition av demokrati. Demokrati och mobbning är inte samma sak men ibland är det så.


Samerna har ju privilegier som inte "svenskar" har, det kallas urminneshävd.

Här kan du läsa om det mer ingående.

Den samiska rätten att utnyttja områden för renskötsel, jakt och fiske är byggd på urminnes hävd. Urminnes hävd enligt gamla jordabalken är en äganderätt som förvärvats genom att man under lång tid brukat marken utan att någon hindrat en.
Urminnes hävd är en juridisk rätt för att man alltid brukat marken. Det är alltså ingen rättighet som staten gett samerna. Renskötselrätten är en egendom och därför gäller även egendomsskyddet.

https://www.sametinget.se/1125
slackern
 
Inlägg: 32950
Anslöt: 2010-10-26
Ort: Stockholm

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-04-09 17:08:03

#jagärhär säger sig ju arbeta för demokrati och för att fler ska våga komma till tals i det offentliga samtalet. Men jag tycker mer det verkar vara som att de vill hindra människor med ”fel” åsikter att komma till tals. Och att de massanmäler och ser till att få folk avstängda på till exempel Facebook. Jag gillar inte heller allas åsikter, men tycker jagärhär håller på med att försöka censurera. Jag gillade dem först, men tycker nu de är avskyvärda med det sätt de beter sig på. :-)063
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav BellaBelle » 2018-04-09 18:35:46

Alien skrev:Att definiera demokrati som att majoriteten (t ex 51%) har rätt att förtrycka minoriteter är en alltför enkel definition. Nuförtiden krävs mer av en demokrati som skydd för mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och fristående domstolar. Duarte vann väl valet i Filippinerna men jag anser ändå inte att Filippinerna är en demorati.

En skola är inte "demokratisk" för att majoriteten av eleverna mobbar en minoritet. Det brukar snarare kallas "djungelns lag".


Det är ju möjligt det finns bättre demokratisystem än vad vi har nu. Direktdemokrati?

Många säger att yttrandefriheten är i fara, att det pågår försök inskränka den?
BellaBelle
 
Inlägg: 1252
Anslöt: 2017-10-29
Ort: Sy-Kläder-Landet

#jagärhär, yttrandefrihet, censur och sådant

Inläggav nomemorytoday » 2018-04-09 18:42:40

Angående demokratins varande. Ett ganska, enligt mig, objektivt avsnitt från Svtplay.

https://www.svtplay.se/video/17478294/l ... start=auto
nomemorytoday
 
Inlägg: 1630
Anslöt: 2018-01-13

Återgå till Intressanta intressenLogga in