Deep thinking

Om livet i relation till sig själv och samhällets förväntningar.

 Moderatorer: atoms, Alien, marxisten

Deep thinking

Inläggav Defined » 2019-06-17 12:57:52

Jag har en tes att begåvade människorna tenderar att vara mer symmetriskt utvecklade och med rätt proportioner det som gemene man upplever som fint.

Det ligger djupare och mer detaliierat som jag ser det, de handlar mer om propotioner. Sen att man blir funktionshindrad och förändrar propotioner och symmetri i vuxen ålder som Hawking är en felaktig identifiering i tid, i det här sammanhanget. För att göra ett exempel, tittar vi på Einstein som den bild vi har av han som gammal, kan man ju i all hast tycka att han inte såg, så att säga bra ut, men studerar man han som ung man, så har han väldigt fina proportioner. Dessa proportioner och symmetri indikerar visuellt för att arten skall sprida sig med bästa gener för att livet skall ha störst chans för överlevnad. Dessa kirurgiska ingrepp som är så vanligt i dag, är enligt denna tes inte attraktivast då proportionerna och symmetrin inte stämmer matematiskt med varandra, i relation till kroppens alla detaljer.
Defined
 
Inlägg: 19
Anslöt: 2019-06-07

Deep thinking

Inläggav Defined » 2019-06-17 13:17:56

Inte lärt sig gå för högt i den bipolära pendeln, vad menar jag med de?


Att få kontakt med anden så att säga utan att bli psykotisk.
Defined
 
Inlägg: 19
Anslöt: 2019-06-07

Deep thinking

Inläggav Defined » 2019-06-17 14:24:22

Den andliga och klara fas, pendelns bipolära/schizofrena port.


Agnus Dei

Defined
 
Inlägg: 19
Anslöt: 2019-06-07

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-09-25 21:38:08

Hejsan. Tänkte flika in med lite tankar om kvantfysik.

Enligt experimentet beter sig partikeln som en våg och inte en partikel, men sätter man en detektor (medvetande) så beter den sig som en partikel. Experimentet visar att den fysiska partikel, dvs materia, endast existerar om den är observerad, allt är ju rent krasst uppbyggt av små, små partiklar. Som exempelvis månen, ja allt vi ser runt omkring oss. Men om de enda sättet att en partikel ska kunna bli en fysisk partikel så att säga, är om ett medvetande (observerare) existerar, då kan ju inte livet uppstått efter först big bang, galaxer och planeter och sedan kom livet. Då de enda sättet att partiklar existerar är om det finns ett medvetande som observerar. Du och jag, planeter, städer ja det mesta vi upplever i den fysiska världen är ju uppbyggt av små, små partiklar. Det indikerar att våra medvetanden är samman kopplade och att allt vi upplever i den fysiska världen existerar bara för att vi har olika medvetanden, eftersom de enda sättet för att partiklar att existera som alla planeter, galaxer, människor, djur är uppbyggda av, är om det finns medvetande (observerare).


Enligt Mathematical foundations of quantum mechanics, som en av historiens största matematiska Genier John Von Neumann har skrivit så är detektorn i säg och den medvetande forskaren som observerar, av samma betydelse. In Chapter VI, von Neumann (1955) discussed the conceptual distinction between observed and observing system. In this context, he applied (1) and (2) to the general situation of a measured object system (I), a measuring instrument (II), and (the brain of) a human observer (III). His conclusion was that it makes no difference for the result of measurements on (I) whether the boundary between observed and observing system is posited between I and (II & III) or between (I & II) and III. As a consequence, it is inessential whether a detector or the human brain is ultimately referred to as the “observer”.[7]

Här kan du se experimentet https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1G37A1kTlYpo2mlkt1WF3TnsVpOZGvb-4b6gHoo6B4aj6amB7RnzDcLtI&t=2s&v=DfPeprQ7oGc

Vetenskapligt bevis på att medvetandet skapar partiklarna https://www.youtube.com/watch?v=hB_2Qd5xNvE

Spännande!
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-09-30 23:17:39

Det är medveten manipulation både på 1177, Wikipedia samt andra ställen. För att vilseleda föräldrar till fel förhållningsätt som gör barnen mer funktionshindrade. Istället undanhålls rätt behandling (intense world theory) som gör så att autistiska inte får sina autistiska symptom och kommer ut som supergenier.

Henry Markram har sammanställt all forskning som stödjer hans forskning. Men eftersom denna modell urholkar kommersiellt vinstintresse för läkemedelsföretag etc som tjänar enorma summor pengar på denna målgrupp, så får den svårt att slå igenom i den offentliga sektorn, samtidigt som organisationer, företag och privatpersoner sprider information som manipulerar läsare till att behandla sina autistiska barn fel, så dom blir funktionshindrade istället. Så det är både ett direkt och indirekt kommersiellt värde som bejakas, då vi alla rent krasst konkurrerar mot varandra om jobben och pengarna.
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-10-06 17:17:22

Men som jag ser det så ökar vi bara sannolikheten att vi alla kommer må bättre och få tillbaka av att hjälpa autistiska barn, då det är dom som blir genierna och i störst utsträckning uppfinner teknologier och gör vetenskapliga genombrott som vi alla kan må bättre av i framtiden. Som jag ser det ökar vi också rent krasst sannolikheten för långsiktig överlevnad för hela mänskligheten genom att tänka empatiskt och släppa fram dessa barn och ge dom en chans att blomma.
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav Micke » 2019-10-09 10:40:22

Jag förmodar att jag i denna tråd har nämnt min övertygelse om att växterna skulle vara väsen vilka så småningom kommer att återfödas som djur. Därför tycker jag den här artikeln var intressant:

https://illvet.se/naturen/vaxter/forska ... vuxD1QB3gU

Fyndet tyder på att växter överraskande nog har ett sorts nervsystem som är jämförbart med både människors och djurs – en slutsats som understryker att våra markbundna släktingars liv och kommunikationsnätverk är betydligt mer omfattande och avancerade än vi hittills har trott.


Man har enligt artikeln tidigare även visat att växter har bra minne, att dom kan dra lärdomar av erfarenheter och att dom kommunicerar med varandra.
Micke
 
Inlägg: 2790
Anslöt: 2005-10-12

Deep thinking

Inläggav Fabela » 2019-10-09 15:12:26

Tack Micke! :D

Det här tycker jag var riktigt häftigt, tanken är svindlande:
En stor procentandel av jordens växtarter tros vara anknutna till de mer än 400 miljoner år gamla nätverken, vilka bland annat gör det möjligt för dem att varna varandra för sjukdomar i närområdet med hjälp av kemiska signaler samt skicka kolhydrater till skuggade artfränder, det vill säga växter som saknar energi från solens ljus.


Pust, skönt att "höra":
Den mest väsentliga skillnaden är att växter, till skillnad från däggdjur, inte har regelrätta nervceller och därmed inte heller kan känna smärta


Fast vad vet man, de kanske kommer på att det inte stämmer, nån gång i framtiden.
Det har ju till relativt nyligen trotts att djur och spädbarn inte heller känner smärta. En helt absurd tanke för oss idag, kanske framtidens människor kommer att tycka att vi idag är lika absurda.


Men hur som helst, kul att de kommit en bit framåt i den där forskningen.
Minns att jag hörde talas om det där för en herrans massa år sen. Det var bl.a. nåt om en stor växt som stod i närheten av en kaffeautomat på ett kontor. Den lärde sig att känna igen en viss man, som alltid hällde varmt kaffe i krukan när han gick förbi. Minns inga detaljer, men de kunde iaf mäta att växten reagerade på nåt sätt när han närmade sig den.
På den tiden garvades det bara åt det, det togs som rena fnoskerierna. Men nu kan man alltså även förklara hur det går till. :D

Allt är ett på den här jorden, allt hör ihop, så är det. :-)154
Fabela
 
Inlägg: 6292
Anslöt: 2013-12-08

Deep thinking

Inläggav Micke » 2019-10-12 0:51:43

Fabela skrev:Fast vad vet man, de kanske kommer på att det inte stämmer, nån gång i framtiden.
Det har ju till relativt nyligen trotts att djur och spädbarn inte heller känner smärta. En helt absurd tanke för oss idag, kanske framtidens människor kommer att tycka att vi idag är lika absurda.


Jag tror inte det skulle finnas någon poäng med att växterna skulle känna smärta då dom ju är ganska så begränsade i sin interaktion med omvärlden. Detta vore ju enbart grymt. Däremot så tror jag att dom kan uppleva ett visst behag och ett visst obehag, tillräckligt för att dom inte skall vara helt likgiltiga för vad som händer dom på det fysiska planet. Men vi skall inte ha dåligt samvete för att vi äter grönsaker för det är vi ju nödgade att göra då våra organismer (än så länge) inte är anpassade för att enbart leva på frukt och bär. Däremot tycker jag det är lite onödigt kanske att plocka blommor så det undviker jag.


Kortfattat om våra olika naturriken så som jag tror:

Enligt min tro så är även mineraler levande väsen vilka så småningom skall inkarnera i växtriket, men dessa skall inte ha någon som helst upplevelse utav den yttre världen. Därmed så skiljer det ju väldigt mycket mellan att leva i mineralriket och att leva i växtriket. I det senare riket har dom ju åtminstone en viss upplevelse utav den fysiska tillvaron, och kan även i viss mån interagera med denna.

Om man då jämför växtriket med djurriket så kan man ju konstatera att det även här skiljer väldigt mycket i fråga om interaktionsmöjligheter och - vad man kan förmoda - dessa väsens upplevelseförmåga. Daggmasken skall vara ett övergångsväsen mellan dessa båda riken. Den är ju lite udda i det att om man delar på den så lever båda delarna vidare. Enligt min tro så är detta möjligt genom att en enda daggmask skall bestå utav ett flertal väsen som samverkar i en och samma organism. Daggmasken är alltså en mycket speciell varelse och har ju också en speciell och viktig uppgift här på jorden.

När man betänker skillnaderna mellan dessa båda riken så är det väl rimligt att antaga att även nästa rike bör innebära en betydligt högre nivå när det gäller dess väsens upplevelseregister och interaktionsmöjligheter med omvärlden jämfört med den tidigare, alltså jämfört med djurriket. Visst är jordmänskligheten idag höjd över djuren, men inte i så pass hög grad ändå tycker jag inte särskilt inte om man jämför oss med dom andra däggdjuren.

Enligt min tro så är vi själva likt daggmasken också ett slags övergångsväsen, fast i vårat fall befinner vi oss mellan djurriket och "det riktiga människoriket". Det här är på många sätt en besvärlig nivå då vi har kvar mycket utav det djuriska inom oss och i vårat beteende, samtidigt som vi håller på att utvecklas till 'riktiga' människor med ett allt mer utvecklat samvete och en allt högre självmedvetenhet. Sammantaget leder detta ofta till inre konflikter hos oss själva när vi inte lever upp till våra egna eller andras förväntningar.

Något som skall vara specifikt för djurriket är att det är här som lidandet och mörkret i huvudsak existerar. Den djupaste anledningen till att det existerar mörker här är delvis för att det är nödvändigt för vår utveckling från det mest primitiva djuret fram tills det att man blivit en 'färdig' människa, till ett moraliskt geni som alltid gör det rätta. Lidandet skall nämligen vara det som bl a utvecklar vårat medlidande, alltså våran kärleksförmåga, och inget utav allt det lidande som vi upplever, har upplevt eller kommer att uppleva skall vara förgäves. Ett liv där man lider mycket innebär att man genomgår en forcerad själslig utveckling.

Ytterligare ett grundläggande syfte med mörkret är att den skapar en nödvändig kontrast till ljuset. Om man inte upplevde mörker under sin utveckling genom djurriket så skulle inte ljuset kunna framträda på ett starkt sätt. Och när vi är färdiga med djurriket så skall vi komma att leva i ljuset i evighet, så man kan nog utgå ifrån att det kommer att vara värt allt det jobbiga vi får vara med om emellanåt.

Jag nämnde tidigare att ens upplevelseregister och interaktionsmöjligheter ökar markant med varje nytt naturrike (och det finns fler riken efter "det riktiga människoriket"). Vad beträffar ens upplevelseregister så kan nog den högsta lycka och extas man upplevt i sitt nuvarande liv ge en fingervisning om hur det iaf känns att existera när man är helt färdig med djurriket.

Vad beträffar interaktionsmöjligheterna så kommer man inte längre att vara låst vid en viss planet eller vid ett visst solsystem. Man har ju fortfarande en hemplanet men kommer att kunna resa mellan olika civiliserade världar i universum. Men så länge en civilisation likt vår egna är kvar på djurstadiet så lämnas man i regel ifred utav högre stående civilisationer tills dess att man växt upp, och när så har skett är man hjärtligt välkomna in i den kosmiska gemenskapen.

Då allt detta troligtvis framstår som ett fantasifullt önsketänkande så är det väl bäst att jag stoppar här. Det blir ju inte bättre då menar jag om jag berättar om naturriket efter "det riktiga människoriket" där vi inte längre behöver reinkarnera utan kan materialisera (och dematerialisera) oss när vi vill och med vilken kropp vi vill. :-)Happy


Men varken jag eller någon annan jordmänniska kan väl veta huruvida allt det här har med verkligheten att göra eller inte, och det förekommer ju inte heller någon direkt brist på felaktig information i den här världen. Och därför är det ju bra att vi har den vetenskapliga metoden till vår hjälp för att ta reda på hur saker och ting verkligen förhåller sig.
Micke
 
Inlägg: 2790
Anslöt: 2005-10-12

Deep thinking

Inläggav RSD555 » 2019-10-12 5:19:54

Om kvantfysik:

Som Aspigare skrev så är partiklar vågor så länge dom inte observeras av ett medvetande.

En lustig sak jag kom på i sommar är att även medvetanden fungerar så. Som partiklar.

Om ett medvetande inte observeras av ett annat medvetande så beter det sig som en våg. Medan medvetanden som blivit sedda beter sig som raka linjer.

Personer som blivit sedda har lätt att relatera till varandra och sammansmälta eftersom två linjer kan sammanfogas. Dom som har vågformade medvetanden har svårare att knyta an till andra människor.

Även om två personer båda har vågformade medvetanden så är det ändå oftast svårt känna samhörighet eftersom Amplituden och frekvensen sällan samstämmer.

Det fungerar ungefär som med Aspergare. Även om två personer har Aspergers så betyder det inte att dom automatiskt förstår varandra.
RSD555
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 1018
Anslöt: 2017-12-02

Deep thinking

Inläggav Micke » 2019-10-12 23:39:27

Jag tycker det var en intressant liknelse RSD555. Är du bekant med att det finns mätbara skillnader när det kommer till våra hjärnvågor, speciellt när man jämför oss med autistiska diagnoser med dom som är mer neurotypiska? Detta är iaf något jag kom att tänka på när jag läste ditt inlägg.
Micke
 
Inlägg: 2790
Anslöt: 2005-10-12

Deep thinking

Inläggav nomemorytoday » 2019-10-13 1:32:00

nomemorytoday
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 2543
Anslöt: 2018-01-13

Deep thinking

Inläggav Batte » 2019-10-13 1:37:33

Musikk for dyp tenking. :-)Happy
Batte
 
Inlägg: 5986
Anslöt: 2016-08-04
Ort: Smaalenenes amt

Deep thinking

Inläggav nomemorytoday » 2019-10-13 3:00:24

nomemorytoday
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 2543
Anslöt: 2018-01-13

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-10-18 15:35:38

Här kommer ett tänkvärt citat om en bild. -Ser ut som bilden från ett metal omslag! Ja faktiskt. Ser lite djävulsk ut. Jag själv har tränat på att ta fram min sårbarhet och känslor, så jag är så känslig nu att jag inte kan lyssna på metal. Jag mår bara dåligt av sådan musik.

Då kan ju folk tänka att, -ja men är inte risken då att du blir ledsen och arg lättare då, när du tagit fram dina känslor så mycket? -Nej tvärt om, jag har lärt mig att om jag gör de, så blir jag inte lika arg som leder till sorg och ännu mer ilska, tuffhet. Deppig kan jag bli, men sorgen blir mer avslappnad och stilla och jag kan då behålla min mjuka sida och förklara min sårbarhet avslappnat och mjukt och kommer då åt min intellektuella lugna sida avsevärt bättre och får lugn genom förståelse i konversationer med andra människor som kan såra en (de kan uppfattas som ynklighet av den ovetande) och de leder till att jag blir inte arg (arg är en form av sorg).

Lika så vad gemeneman uppfattar tuffhet. Men de flesta människor gör tvärt om, dvs istället för att visa sin mjuka riktigt fina sida fast man blir sårad, så tar dom fram aggressivare eller tuffa attityder för att skydda sig, dvs sänker känslor och kognition (empati) för att stå ut med känsligheten. Men de är fel teknik, de tuffa eller aggressiva gör en bara ännu mer ledsen / arg som föder ännu mer tuffhet och kyla (mindre empati).
De är därför psykopater inte har någon empati, de har blivit så sårade att de bara känner ilska i olika grader, glädje åt sig själv egoism etc som leder till att de blivit empatilösa (saknar fulla register av känslor, som leder till mindre neuralt nätverk att orkestra).

Man gör sig själv en otjänst genom att tillämpa denna strategi, då hjärnan får orkestra en mindre del av hjärnans neurala nätverk och man blir då mindre intelligent sett ur intelligensens helhet, gentemot att våga vara mjuk och fin och bejaka sina känslor istället.
De är därför de största genierna är empatiska fina människor.

Hur gör man sig själv mer känslig? Känns naturligt att det blir raka motsatsen, att man härdar sig själv hela tiden. Man gör på samma sätt som man gjort sig okänslig så att säga, du tränar gradvis. Åww vilken fin katt. Heeej hjärtat med en mjuk kärleksfull känsla i rösten. Hitta,
någon, några att öva på att prioritera dennes/deras behov före dig själv. Det får vara lite skådespel i början, men ju mer du tränar, desto mer känsla får du i skådespelet så att säga och du utvecklar nya kopplingar och expanderar ditt neurala nätverk. Men även att träna på att vara lugn och djup samt dom aspekter som texten jag skrev ovan, innefattar.Moderator: Delade in texten i stycken.
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-10-22 1:04:21

Vill bara förtydliga att jag sympatiserar inte med djävulen. Jag tror på Gud och ser han som monastisk. Att jag la upp den låten var för att jag tycker den är bra och man kan associera texten i lådan som positivt om man använder sin fantasi. Det var en metafor för Gud. Då jag tror att gud är monastisk, om man får välja mellan två olika roliga händelser och den ena är mycket roligare så blir den ena händelsen automatiskt sämre. Så svart och vitt är som sidorna av samma mynt.

Jag rekommenderar att följa dessa då oanat bra saker kan hända om man börjar följa dessa.
https://www.svenskakyrkan.se/bibeln/de-tio-budorden
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav RSD555 » 2019-10-22 2:27:58

Micke skrev:Jag tycker det var en intressant liknelse RSD555. Är du bekant med att det finns mätbara skillnader när det kommer till våra hjärnvågor, speciellt när man jämför oss med autistiska diagnoser med dom som är mer neurotypiska? Detta är iaf något jag kom att tänka på när jag läste ditt inlägg.


Nej, är inte bekant med några fysiska eller matematiska särdrag hos autister. Bara filosofiska, psykologiska, biologiska och kemiska.

Har dock märkt att det finns aspergare som till mångt och mycket är motsatser till den generella bilden av aspergare. Dom har stort intresse för människor, tidig språkutveckling, inga direkta specialintressen etc. Har tänkt att deras enda problem är att ingen ser DOM.

Läste nu om bipolaritet och om att bipolaritet kan övergå i ADHD om humörsvängningarna sker snabbt. Och då tänkte jag att det kan bli autism om det sker ännu snabbare så det bara blir en gröt av allt ihop. Själv kan jag t ex aldrig bli deprimerad då det förutsätter att man behåller samma(låga) stämningsläge ett par veckor. Har lyckats vara nedstämd tre dagar som mest men sen sprack det rejält och var som proppen gick ur.

Bipolär med ”Blandade episoder” och nåt med ”cykliska” nåt kallades det när det var täta svängningar.
RSD555
Förhandsgranskad
 
Inlägg: 1018
Anslöt: 2017-12-02

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-10-22 11:36:57

RSD555

Jag hoppar in och projicerar mitt sätt att tänka, som påverkar alla i någon mening, som läser, vare sig man vill de eller inte.

Vi i spektrumet föds med autism, sen så utvecklas starkare och starkare emitionellt och stressat tänk ju mer vi får vara utanför dörren på vårat barndomshem och ju mer oförutsägbar sensorisk input vi utsätts för desto värre symptom utvecklar vi med starkare och starkare känslor. Det leder till gradvis mer och mer ångest av alla plötsliga händelser vi upplever fram till ungefär 6 års ålder sägs det, men jag tror inte de stämmer, hjärnan utvecklas inte klart då! Hjärnan utvecklas vidare hela livet tack vare tänkandet dvs hjärnans plactisitet. Om vi definierar vad är en oförutsägbar händelse? Allting när vi är utan för vårat hem, är första gången oförutsögbart. Men även senare är det enormt mycket sensorisk input som är oförutsägbart nästa gång vi besöker exempelvis lekparken ja då är det fortfarande massa sensorisk input som inte är förutsägbart. Om man funderar över det på djupet, sagta och länge.

Hur som hellst, alla oförutsägbara sensorisk input får många, mellan små och stora emotionell stress påslag som själ fokusen. Som leder in en i adhd eller add symptom ju mer stressade upplever, då är de lätt med så starka känslor att pendla lite mer i sina vågor än andra människor om man inte förstår innebörden av att tänkandet lägger ens pussel.
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav Alyana » 2019-10-22 12:05:30

Micke skrev:Jag förmodar att jag i denna tråd har nämnt min övertygelse om att växterna skulle vara väsen vilka så småningom kommer att återfödas som djur. Därför tycker jag den här artikeln var intressant:

https://illvet.se/naturen/vaxter/forska ... vuxD1QB3gU

Fyndet tyder på att växter överraskande nog har ett sorts nervsystem som är jämförbart med både människors och djurs – en slutsats som understryker att våra markbundna släktingars liv och kommunikationsnätverk är betydligt mer omfattande och avancerade än vi hittills har trott.


Man har enligt artikeln tidigare även visat att växter har bra minne, att dom kan dra lärdomar av erfarenheter och att dom kommunicerar med varandra.

Självklart.
De Lever!
Fick jag se väldigt tydligt när jag var i Himlen.
Fantastiskt! :-)154
De är Levande Energi och Individer kan man säga också.
Och de sjunger till Gud och har olika melodier och färger. :-)Happy
Alyana
 
Inlägg: 2112
Anslöt: 2009-08-01

Deep thinking

Inläggav Micke » 2019-10-22 13:19:46

Alyana skrev:Självklart.
De Lever!
Fick jag se väldigt tydligt när jag var i Himlen.

Är din upplevelse utav "Himlen" något du har berättat om tidigare här på forumet? Jag tycker sådant är intressant. :-)Happy
Micke
 
Inlägg: 2790
Anslöt: 2005-10-12

Deep thinking

Inläggav Alyana » 2019-10-22 17:28:51

Micke skrev:
Alyana skrev:Självklart.
De Lever!
Fick jag se väldigt tydligt när jag var i Himlen.

Är din upplevelse utav "Himlen" något du har berättat om tidigare här på forumet? Jag tycker sådant är intressant. :-)Happy

Ja det är från den.
Det låter så lustigt och dumt när jag själv läser vad jag skriver :D men det var så, är så.
Det är ju Energi och olika Individer.
De vibrerar och Lever Hela tiden!
Alyana
 
Inlägg: 2112
Anslöt: 2009-08-01

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-10-29 13:00:33

Att vara annorlunda:

Jag upplever att vårt problem som vi har, beror i grunden på att vi inte förstår oss själva på djupet dvs att vi inte förstår vår egen funktionsskillnad, de är då de leder till problem, genom att försöka vara som neurotypiska. Hur tänker ni i detta?
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-10-31 11:48:16

Jag tror alla i spektrumet kan pussla igen dom tomrum som fattas i pusslet. Även dom som är extremt emotionella/stressade.

Det är lite svårt att anpassa världen efter individen. men en god bit på vägen kan man säkert komma när man lärt känna sig själv på djupet.

Du kan komma längst då, eftersom annars lever du i ett pussel med massa hål i och förstår inte dig själv lika bra, som leder till problem.
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Deep thinking

Inläggav Aspigare » 2019-10-31 13:31:00


Det enda som inte stämmer med videons innehåll är att föräldrarnas förhållningsätt orsakar autism. Det är sant, de är så, då förhållningsättet från föräldern, försämrar eller lindrar symptomen från spektrumet.
Aspigare
 
Inlägg: 254
Anslöt: 2019-09-25

Återgå till Att leva som AspergareLogga in