Att överklaga ett beslut från FK.

Tipsa om nyheter, böcker, filmer, hemsidor o.s.v. här.

 Moderatorer: Alien, marxisten, atoms

Att överklaga ett beslut från FK.

Inläggav weasley » 2012-11-06 0:10:10

Prejudicerande dom från 2011:
4686-10.pdfMall för den som behöver hjälp med överklagan av FKs beslut finns på följande sida:
http://www.juristfirmanvide.se/socialfo ... ns-beslut/

Att tänka på när du ansöker om sjukersättning: https://www.juristfirmanvide.se/socialf ... rsattning/

Citat från samma juristfirma, som ägnar sej till stor del åt just FK-beslut:
http://www.juristfirmanvide.se/socialfo ... ersattnin/
I förvaltningslagen finns bestämmelser om serviceskyldighet som innebär att Försäkringskassan ska lämna upplysningar, vägledning och råd till alla människor som kontaktar dem. Hjälpen skall dessutom vara individuell och lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till bl.a. den enskildes behov av hjälp. Det finns också en skyldighet för Försäkringskassan och förvaltningsdomstol att se till att ärendet blir tillräckligt utrett innan beslut tas. Men i praktiken läggs en stor del av bevisbördan på den enskilde själv.


Om du har oturen att bli sjuk innebär inte det att du automatiskt blir berättigad till sjukpenning. Det krävs att du kan visa att din sjukdom påverkar din arbetsförmåga på ett sådant sätt att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter. Att läkarintyget håller en bra kvalitet kan i dessa sammanhang inte nog poängteras. Läkarintyg som du skickar in ska således vara tydliga och mycket utförligt skrivna.


Om det är så att du får avslag på din ansökan kan du begära omprövning. Du skriver ett brev till Försäkringskassan där du berättar vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Beskriv hur din sjukdom påverkar din arbetsförmåga. Var gärna så detaljerad du kan. Ibland krävs också ytterligare läkarintyg och utredning. Då får du kontakta din läkare igen. Det är viktigt att du ser till att skicka in din begäran om omprövning inom två månader efter det att du tagit del av brevet med beslutet.


En mycket viktig sak är att du måste se till att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Dagen efter att du tagit del av ett avslagsbeslut hos Försäkringskassan måste du antingen återgå till ditt arbete eller anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen.Ur citatet framgår att "Att läkarintyget håller en bra kvalitet kan i dessa sammanhang inte nog poängteras. Läkarintyg som du skickar in ska således vara tydliga och mycket utförligt skrivna." samt "Beskriv hur din sjukdom påverkar din arbetsförmåga. Var gärna så detaljerad du kan. Ibland krävs också ytterligare läkarintyg och utredning. Då får du kontakta din läkare igen.".

Så jag bifogar dessa formuleringar som FK outtalat har bestämt att de måste finnas med. Nyckelord och -formuleringar från min blankett FK 3200 - Läkarutlåtande om hälsotillstånd.

Punkt fem (begränsningar i aktiviteter):
- lätt uttröttbar
- lättstressad
- tolkar bokstavligt
- koncentrationssvårigheter
- igångsättningssvårigheter
- kan fastna i tankemönster som är svåra att bryta

Punkt nio (hinder för arbete):
- störd dygnsrytm (diagnosticerad, min anm)
- mycket stora svårigheter i social interaktion och kommunikation
- bristande kompensationsförmågan, vanligt vid AS
- lätt uttröttbar, lättstressad
- arbete måste ske på [patientens] egna villkor
- klarar ej att bli avbruten under pågående arbetsuppgift
- behov av yttre struktur och stöttning

Punkt tio (förväntad utveckling av arbetsförmåga):
- aspergers är ett tillstånd av funktionsnedsättning av varaktig karaktär
- medfödd stadigvarande funktionsnedsättning
- mycket vanligt med tillhörande dygnsrytmstörningar
- ångest och depressivitet betraktas som sekundärt till aspergers
- känslor av utanförskap
- således skiljer sig inte diagnoserna åt prognostiskt
- fortsatt behandling av kompensatorisk art via samtalsterapi och eventuell medicinering för sekundära effekter

Det här är alltså formuleringar som FK outtalat kräver från doktorernas sida. Och det gäller att inte knussla med krutet. Doktorn bör gärna skriva lite extra tydligt, tex byta ut "vissa problem" mot "allvarliga problem" osv

Co-Admin: tråden har klistrats
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
weasley
 
Inlägg: 10032
Anslöt: 2007-04-18
Ort: eth0

Återgå till Tipsa medlemmarnaLogga in