Aspie-quiz

Berätta om dina specialintressen och lär dig om andras.

 Moderatorer: atoms, Alien, marxisten

Aspie-quiz

Inläggav rdos » 2007-01-25 11:21:01

Jag börjar en ny tråd istället på ämnet hypoteser och teorier, specifikt inriktat på autismspektrum.

Låt oss ta några teorier och titta närmare på dem.

http://www.autismtheory.org/ (The topological theory of autism).

Denna är väl närmast att betrakta som en "neurodiversity-teori". Jag vet inte om den genererar några testbara prediktioner, möjligen isf att autism skulle vara vanligare i områden med låg populationstäthet. Det stämmer nog, men strider mot psykiatrins påstående om att alla folkgrupper har samma autismprevalens.


http://keirsey.com/ (autism som en temperamentstyp).
Samma som ovan. En "neurodiversity-teori".


Thom Hartmann (1993). Attention Deficit Disorder ISBN 978-0887331565.
En teori för ADHD, som även borde inkludera autism. En "neurodiversity teori" nära besläktad med neandertalsteorin.


Robin P. Clarke (1993). A Theory of General Impairment of Gene-Expression Manifesting as Autism Personality and Individual Differences 14, 465-482
Detta är väl så att säga den enda teori som man kan använda när man studerar signalsubstanser. Dock specificerar teorin inte vilka signalsubstanser man ska studera, så den uppfyller knappast kriteriet att vara testbar och bör därför inte kallas för teori.


Normalt när man utför forskning med vetenskaplig metodik så börjar man med en hypotes och testar denna mot kända fakta. Eventuellt modifierar man sedan hypotesen och gör nya verfikationer tills man fått fram något som kan förklara observationerna. Man har nu en TEORI. En teori ska vara testbar för att vara användbar. För att verfiera en teori använder man de prediktioner som en teori ger och kontrollerar så att dessa stämmer med vad teorin förutsäger.

Man kan ta Newtons gravitionsteori eller Einsteins relativitetsteori som utmärkta exempel. Newton lyckades skapa en teori som förklarade planetrörelser på att bra sätt, och som gav testbara prediktioner. Samma sak med relativitetsteorin. Den genererar prediktioner, varav vissa väl knappast ännu är verfierade.

Börjar man nu titta lite närmare på psykiatrisk forskning så upptäcker man att denna metodik inte används! Det finns en rad av hypoteser som saknar predikativa egenskaper och det finns en rad med "neurodiversity-teorier" där signalsubstanser och proteiner i hjärnan är fullständigt oväsentliga. Ingen av ovanstående teorier ger några testbara prediktioner på att hjärnsubstans X genererar symptom Y. Istället bedrivs hjärnforskningen helt och hållet "adhoc" där man genererar hypoteser EFTER att man sett utfallet av olika försök.

Neandertalsteorin kan med rätta kallas för en teori. Den har i stort sett redan från början genererat ett antal testbara prediktioner, varav många blivit testade i Aspie-quiz.

- Neandertalsteorin förutsade att det inte fanns några könsskillnader.
Detta har bekräftats i 8 olika versioner av Aspie-quiz.

- Neandertalsteorin förutsade att många olika psykiatriska tillständ skulle vara sammanlänkade.
Detta bekräftades framförallt i neurodiversity-versionen av Aspie-quiz. Alla diagnoser som undersöktes befanns vara länkade med autism.

- Neandertalsteorin förutsade att Europeiska gener skulle vara länkade till autism.
Detta har bekräftats för Hemokromatos, Faktor V Leiden och röd hårfärg.

- Neandertalsteorin förutsade att autismprevalens skulle skilja sig åt mellan olika folkgrupper.
Detta bekräftades i version 6 (men framförallt i version 7), att svarta i USA hade 1/6 av prevalensen hos vita.

- Neandertalsteorin förutsade att autism skulle vara länkat med all slags mänsklig variation.
Aspie-quiz har bekräftat att autismspektrum är relaterat till sexuella avvikelser och fysiska drag.

- Neandertalsteorin förutsade att fysiska drag hos neandertalare skulle finnas oftare hos autister.
Detta har bekräftats för åtminstone occipital bun och större huvud.

- Neandertalsteorin förutsade att autister skulle bedöma neandertalare som attraktivare än NT gjorde.
Detta bekräftades i version 8 av Aspie-quiz

- Neandertalsteorin förutsade att det skulle bildas två överlappande bell-kurvor i poängen.
Detta har bekräftats i flera olika histogram i olika versioner av Aspie-quiz.

- Neandertalsteorin förutsade att faktoranalys av Aspie-quiz skulle generera "% förklarad varians" som skulle vara proportionell emot tid det tog att utveckla dessa drag.
Detta stämmer i alla versioner av Aspie-quiz, framförallt så stämmer förhållandet mellan uppkomsten av moderna människor och samexistensen i Europa.

- Neandertalsteorin förutsade fungerande gruppering av Aspie-quiz, framförallt NT-social gruppen.
Det bekräftades att olika drag som associerats med moderna människor var omvänt korrelerade med autism. Detta har bekräftats för socialt närtverk, lust att sminka sig och att bära smycken.

Neandertalsteorin har också genererat ett antal "delhypoteser" inom olika områden. En av dessa var baserad på Valerius Geists teori om neandertalares jaktmetoder. Denna teori skapades av en specialist på djurs beteende. Han studerade de föremål och verktyg som neandertalare lämnade efter sig och kom fram till att alla byten vara stora och pälsbeklädda. Han antog därför att neandertalare hållit sig fast i deras päls. Denna teori genererade som delhypotes inom neandertalsteorin ett antal prediktioner om motorikprofilen hos autister, som också testades i Aspie-quiz.

- Jaktteorin förutsade att autister skulle gilla att klättra och var bra på att klättra.
Detta bekräftades också, även om förmågan bara visade sig att inte höra till motorikproblemen.

- Jaktteorin förutsade att autister skulle gilla att hoppa över saker.
Detta verifierades i Aspie-quiz och visade sig stämma

- Jaktteorin förutsade att autister skulle ha starka nypor och händer
Det verifierades att detta inte tillhörde motorikproblemen

- Jaktteorin förutsade att autister skulle vara fysiskt uthålliga.
Det verifierades att detta inte heller tillhörde motorikproblemen.

En något modifierad version av jaktteorin förutsäger att perceptionsproblemen är relaterade till jaktmetod. Postulatet här är att neandertalare inte aktivt försökte springa fast sina byten, utan helt enkelt låg och väntade på dem. Detta genererar ytterligare prediktioner som kommer att testas i Aspie-quiz.

Man inser lätt att var av en av dessa prediktioner som slagit in gör att sannolikheten att neandertalsteorin inte stämmer är extremt liten. Vilken "adhoc"-teorin som helst som bara gissat på utfallet på sådana prediktioner skulle ha missat majoriteten av dem. Många av prediktionerna har dessutom brutit emot vad som ansetts som verfierad vetenskap.

Om man skulle beskriva sannolikheten för att neandertalsteorin är fel i statistiska term så skulle p < 0.00000000000000000000000000001.
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav Inger » 2007-01-25 12:14:28

Några få kommentarer:

1. Att olika NPF är besläktade och ofta samexisterar är ingen ny upptäckt; det har ju varit välkänt inom psykiatrin rätt länge och vare sig NPF- eller Neurodiversity-begreppet är det du som uppfunnit.

2. Eftersom relativt få autister gjort quizet så kan du inte vara säker på att resultat som gäller för Aspergare alltid är representativa även för autister.

3. När det gäller färgade så har jag redan förklarat att kan finnas många orsaker till att färre har gjort testet, från tillgång till internet till att de måste kunna engelska till att de måste råka finna just detta quiz och vilja/kunna/orka fylla i det.

4. Lust att sminka sig och bära smycken är inte något specifikt NT-drag, det är vanligare framför allt bland kvinnor. Dock inte alla kvinnor.

5. De flesta av dina mest inskränkta och nedlåtande fördomar mot icke-aspergare har inte bekräftats av testresultaten utan främst de frågor som har att göra med socialt intresse och social begåvning.

6. Som du redan vet så finner jag Valerius Geists jaktteori bland de dummaste jag någonsin hört, och dina kopplingar till frågor i quizen, t ex att gilla att hoppa över saker, det betyder inte att man gillade att hoppa över mammutar, utan har sannolikt helt andra orsaker. Det är framför allt den här delen av teorin som får den att framstå som synnerligen oseriös.

Du borde åtminstone hålla dig till det där med huvudform och andra fysiska drag som faktiskt går att verifiera. Ju mer du bygger på med absurda extrafantasier, desto mindre trovärdig framstår din teori som.
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav Inger » 2007-01-25 12:35:14

Nu har jag kollat igenom utvärderingen igen: http://www.rdos.net/eng/aspeval/avg.htm

Jag måste säga att jag är förbryllad. De siffror jag hittar är de rakt motsatta mot vad du påstår ovan.

428 Are you good at climbing? -.15 = NT är något bättre på att klättra.

429 Are you good at jumping high? -.10 = NT är något bättre på att hoppa.

460 Do you have a strong grip? .04 = Mikroskopisk övervikt åt AS-hållet.

430 Do you have strong hands? -.01 = Mikroskopisk övervikt åt NT-hållet.

432 Do you have above average physical endurance? .00 = Lika för båda.

Vad i ovanstående anser du vara "bevis" för den sanslösa jaktteorin?
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav rdos » 2007-01-25 12:52:33

Inger skrev:1. Att olika NPF är besläktade och ofta samexisterar är ingen ny upptäckt; det har ju varit välkänt inom psykiatrin rätt länge och vare sig NPF- eller Neurodiversity-begreppet är det du som uppfunnit.


Iden var kontroversiell när den testades. Framföralllt var det många som påstod att det var olika saker som gav upphov till samma symptom i olika NPF-tillstånd. Att så inte är fallet tycker jag Aspie-quiz bekräftat. Det påstods också att olika diagnoser var väl avgränsade från varandra.

Inger skrev:2. Eftersom relativt få autister gjort quizet så kan du inte vara säker på att resultat som gäller för Aspergare alltid är representativa även för autister.


Det är korrekt

Inger skrev:3. När det gäller färgade så har jag redan förklarat att kan finnas många orsaker till att färre har gjort testet, från tillgång till internet till att de måste kunna engelska till att de måste råka finna just detta quiz och vilja/kunna/orka fylla i det.


Visst, men korrelationen med rött hår och den nya testen på blodgrupp A, Hemokromatos och Faktor V Leiden ger support åt att autism är vanligare bland vita.

Inger skrev:4. Lust att sminka sig och bära smycken är inte något specifikt NT-drag, det är vanligare framför allt bland kvinnor. Dock inte alla kvinnor.


Det stämmer inte.
http://www.rdos.net/sv/aspeval/#395 (-.12 i korelation)

Men framförallt här:
http://www.rdos.net/sv/aspeval/quiz7.htm (fråga 68, NT-kvinnor har signifikant högre poäng)
http://www.rdos.net/sv/aspeval/quiz8.htm (fråga 82, samma sak)

Inger skrev:5. De flesta av dina mest inskränkta och nedlåtande fördomar mot icke-aspergare har inte bekräftats av testresultaten utan främst de frågor som har att göra med socialt intresse och social begåvning.


Vilka menar du rent specifikt som blivit testade i samband med neandertalsoteorin? Detta är så klart av intresse för sannolikheten för att teorin är korrekt.

Inger skrev:6. Som du redan vet så finner jag Valerius Geists jaktteori bland de dummaste jag någonsin hört, och dina kopplingar till frågor i quizen, t ex att gilla att hoppa över saker, det betyder inte att man gillade att hoppa över mammutar, utan har sannolikt helt andra orsaker. Det är framför allt den här delen av teorin som får den att framstå som synnerligen oseriös.


Det tycker inte jag. Men, som sagt, vi kan väl få tycka lite olika?

Inger skrev:Du borde åtminstone hålla dig till det där med huvudform och andra fysiska drag som faktiskt går att verifiera. Ju mer du bygger på med absurda extrafantasier, desto mindre trovärdig framstår din teori som.


Det finns nog ett drag som jag glömde nämna. Längd. Neandertalare var kortare, vilket också bekräftades i Aspie-quiz. Sedan har en lång rad andra drag också varit med, men dessvärre har jag inte lyckats få fram någon information om dessa från arkeologer. Exempel är plattfot, fingerlängder, tålängder, öronens placering mfl.
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav rdos » 2007-01-25 12:56:48

Inger skrev:Nu har jag kollat igenom utvärderingen igen: http://www.rdos.net/eng/aspeval/avg.htm

Jag måste säga att jag är förbryllad. De siffror jag hittar är de rakt motsatta mot vad du påstår ovan.

428 Are you good at climbing? -.15 = NT är något bättre på att klättra.

429 Are you good at jumping high? -.10 = NT är något bättre på att hoppa.

460 Do you have a strong grip? .04 = Mikroskopisk övervikt åt AS-hållet.

430 Do you have strong hands? -.01 = Mikroskopisk övervikt åt NT-hållet.

432 Do you have above average physical endurance? .00 = Lika för båda.

Vad i ovanstående anser du vara "bevis" för den sanslösa jaktteorin?


Jag skrev precis det som du själv hittat i utvärderingen. Dessa drag ingår inte i motorikproblemen.

Det är framförallt dessa jag syftade på:
http://www.rdos.net/sv/aspeval/#438 (korrelation 0.32)
http://www.rdos.net/sv/aspeval/#439 (korrelation 0.31)
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav Inger » 2007-01-25 13:32:06

Jag skulle kunna fortsätta att korrigera och diskutera fakta hur länge som helst men orkar inte. Tror inte nån bryr sig i alla fall. Kanske en annan dag. Nu behöver jag fokusera på annat.
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav rdos » 2007-01-25 13:49:57

OK. Skulle vara kul om t.ex. Nassepuh kunde "klämma fram" några riktiga hypoteser/teorier som de forskningsresultat han presenterade i den andra tråden kan luta sig emot. Eller om någon annan har sådan information.

Jag glömde iofs Baron-Cohens teori. Den är väl närmast också att betrakta som en neurodiversity-teori som alltså är ointresant att studera utifrån ett hjärndysfunktionsperspektiv.
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav Inger » 2007-01-25 13:56:53

Du kanske missade de där inläggen där Nassepuh skrev att han insåg det meningslösa i att diskutera med dig...?

Baron-Cohens är ingen ND-teori. Inte heller har den nåt med hjärndysfuntioner att göra, utan vad han kallar extremt manlig hjärna. Men jag tror inte nån är intresserad av att debattera den en omgång till heller. Inte jag i alla fall.

Hoppas vi kan återgå till det vi egentligen skulle göra nu. :wink:

Så går jag och tinar upp mig framför brasan ett tag. Ses senare.
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav Robin » 2007-01-25 22:22:51

Kommentar till ditt första inlägg i denna tråd rdos:

Det är knappast någon nyhet att vetenskaper om människan så som medicin, neurologi och psykologi inte är lika exakta vetenskaper som fysik. Eftersom människor skiljer sig åt både vad det gäller gener och erfarenheter så går det sällan för att inte säga aldrig att finna några enkla kausala samband. Av denna anledning är det orfuktbart att bedriva denna typ av forskning på samma sätt som man bedriver naturvetenskaplig forskning. Jag håller dock med om att det bedrivs mycket dålig forskning inom dessa områden.

Det faktum att autismspektrumstörningar är symptomdiagnoser försvårar "sökandet efter orsaker ännu mer problematiskt. Det är mycket troligt att flera olika genetiska respektive neurologiska avvikelser leder till samma beteenden. Detta har man bland annat funnit vara fallet vid flera andra symptomdiagnoser som exempelvis schizofreni. Dessa undergrupper måste först identifieras med deskriptiv forskning innan det är möjligt att få några någorlunda höga korrelationer mellan olika orsaker och autismspektrumstörningar.

För övrigt anser jag att det är befängt att försöka bevisa neandertalteorin med internet quiz utan någon som helst koll på randomiserande urval respektive om människorna som gör quizet verkligen har en autismspektrumstörning med mera. Där kan man verkligen tala om dålig forskningsmetodik!

"- Neandertalsteorin förutsade att det inte fanns några könsskillnader.
Detta har bekräftats i 8 olika versioner av Aspie-quiz."
Ovanstående har motbevisats av i stort sett all seriös forskning på området.

"- Neandertalsteorin förutsade att autister skulle bedöma neandertalare som attraktivare än NT gjorde.
Detta bekräftades i version 8 av Aspie-quiz"
Var skillnaden signifikant och om den var det skulle den i så fall kunnat vara orsakad av dålig design (för små sample, dåliga urvalskriterier med mera)? På vilket sätt skulle det faktum att människor med autism såg neandertalare som mer attraktiva styrka neandertalsteorin? Finns det andra grupper som människor med autismspektrumstörningar uppfattar som mer attraktiva än NT människor?

"Om man skulle beskriva sannolikheten för att neandertalsteorin är fel i statistiska term så skulle p < 0.00000000000000000000000000001."

Vad bygger du ovanstående på?

Jag tycker att hela neandertalteorin är helt absurd och att de olika förutsägelserna har lösa kopplingar till teorin och dessutom inte utesluter en mängd andra orsaker.
Senast redigerad av Robin 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Robin
 
Inlägg: 147
Anslöt: 2005-11-16

Inläggav rdos » 2007-01-25 23:53:57

Robin skrev:För övrigt anser jag att det är befängt att försöka bevisa neandertalteorin med internet quiz utan någon som helst koll på randomiserande urval respektive om människorna som gör quizet verkligen har en autismspektrumstörning med mera. Där kan man verkligen tala om dålig forskningsmetodik!


1. Det finns ett randomiserat urval. Det beror på att quizen är välkänd och har cirkulerat på diverse olika forum, på ett i stort sett slumpmässigt sätt.

2. Quizen frågar om både professionell diagnos och självdiagnos.

3. Underlaget är minst en tiopotens högre än i de flesta professionella studier.

Robin skrev:"- Neandertalsteorin förutsade att det inte fanns några könsskillnader.
Detta har bekräftats i 8 olika versioner av Aspie-quiz."
Ovanstående har motbevisats av i stort sett all seriös forskning på området.


Det beror framförallt på två faktorer.

1. Diagnosen är skriven för män

2. Man använder för ofta lågfungerande, där det finns en könsskillnad för många genetiska tillstånd.

Det är också så att diagnosticerade kvinnor får betydligt betydligt högre poäng än män.

Dessutom har många stora autism-kommunity forum i det närmaste jämn könsfördelning.
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav Jonte » 2007-02-03 22:13:05

Dumfråga: kan man fylla i detta även om man fyllt i tidigare eller råddar det till statistiken?

Tänker ni försöka publisera resultaten som det stod i förra Quizet? Låter vettigt tycker jag, även om det kan bli svårt. Enklare utan Neandertalsteorin dock.

Tack för arbetet ni lagt ner.
Senast redigerad av Jonte 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Jonte
 
Inlägg: 1402
Anslöt: 2007-02-01

Inläggav Inger » 2007-02-03 22:22:31

Jag tror att man kan fylla i det igen eftersom detta är en helt ny version. (Rdos får rätta mig om jag har fel, jag har bara sammanställt frågorna, han sköter allt det tekniska.)

JAG tänker i alla fall inte försöka publicera nånting alls (utöver min redan existerande hemsida om AS). Men tyvärr kan jag inte hindra rdos från att försöka. Jag skulle också önska att man lämnade neanderdalarna utanför ekvationen men ser inte så stora utsikter till det som det ser ut just nu... :?
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav rdos » 2007-02-03 22:57:38

Jonte skrev:Dumfråga: kan man fylla i detta även om man fyllt i tidigare eller råddar det till statistiken?


Det kan man göra. Tekniskt fungerar det så att varje version sparar på IP-addresser på de som fyllt i. Därför kan samma IP-address bara spara på ett svar per version. Man kan fortfarande göra quizen hur många gånger som helst, men det är bara den första gången som sparas. Såvida man inte byter IP-address.

Jonte skrev:Tänker ni försöka publisera resultaten som det stod i förra Quizet? Låter vettigt tycker jag, även om det kan bli svårt. Enklare utan Neandertalsteorin dock.


Absolut. Jag är praktiskt lagd. Jag lägger inte ner hundratals (kanske t.o.m. tusentals) timmar på ett quiz utan att kunna publicera det. Om det kommer att publiceras med eller utan neandertalsteori vet jag inte. Jag kanske gör ett försök utan neandertalsteori nästa gång. Det är ju så att allt om neandertalsteorin tagits bort ifrån utvärderingarna. Resultatet har visserligen betydligt större värde med neandertalsteori, men eftersom den är så pass kontroversiell så kan det vara intressant att publicera det i någon annan journal som handlar om experimentell psykologi eller något. Jag tror att Aspie-quiz är ganska unikt genom sin bredd och stora antalet svar (det är faktiskt över 30.000 svar totalt nu).
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav JOR » 2007-02-04 1:56:59

Fråga nr:

#61... Vad är Symmerti? :-D

#71... "Här du extra känslig hörsel?" Vad menar ni egentligen? (mini-lol)
Senast redigerad av JOR 2011-05-04 13:52:58, redigerad totalt 1 gång.
JOR
Tekniker
 
Inlägg: 1931
Anslöt: 2005-10-11
Ort: Göteborg

Inläggav DooM » 2007-02-04 2:09:35

Den tar vi! ...sade språkpolisen..... :lol:

...tips för korrekturläsning Inger: när du har skrivit klart, så korrekturläs INTE direkt efteråt, utan vänta en dag eller två (tills texten är borta ur närminnet). Då ser man s.a.s. texten med nya ögon igen, och har större chans att upptäcka eventuella fel. :idea:
Senast redigerad av DooM 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
DooM
 
Inlägg: 251
Anslöt: 2007-01-01
Ort: Stockholm

Inläggav Inger » 2007-02-04 14:03:13

DooM, ganska exakt hälften av frågorna är omformulerade eller nya. Dock ska det inte skilja särskilt mycket i själva innehållet. Jag har försökt få ner antalet frågor och satsa på de mest relevanta.

JOR, tack för korrekturläsningen. rdos, ändrar du mina stavfel?

rdos skrev: Tekniskt fungerar det så att varje version sparar på IP-addresser på de som fyllt i. Därför kan samma IP-address bara spara på ett svar per version. Man kan fortfarande göra quizen hur många gånger som helst, men det är bara den första gången som sparas. Såvida man inte byter IP-address.


Jaha, det var ju bra att veta. Jag trodde man bara kunde göra det en gång per version.

rdos skrev:Jag lägger inte ner hundratals (kanske t.o.m. tusentals) timmar på ett quiz utan att kunna publicera det.


Min motivation var i alla fall inte att publicera det utan bara att erbjuda ett lite bättre quiz som en service.

rdos skrev:Om det kommer att publiceras med eller utan neandertalsteori vet jag inte. Jag kanske gör ett försök utan neandertalsteori nästa gång.


Det vore ju önskvärt eftersom det är direkt ohederligt att använda folks svar för att bevisa din privata teori. Att du ö h t la till texten om att det kan komma att användas så var ju för att jag insisterade på att åtminstone folk ett val om de vill ställa upp på det men givetvis så utgår de då från att det är AS-forskning det gäller och inte Hn-forskning.

rdos skrev:Det är ju så att allt om neandertalsteorin tagits bort ifrån utvärderingarna.


...Efter påtryckningar från mig eftersom quizet ska handla om AS och inget annat.

rdos skrev:Resultatet har visserligen betydligt större värde med neandertalsteori, men eftersom den är så pass kontroversiell så kan det vara intressant att publicera det i någon annan journal som handlar om experimentell psykologi eller något. Jag tror att Aspie-quiz är ganska unikt genom sin bredd och stora antalet svar (det är faktiskt över 30.000 svar totalt nu).


Om du menar att något nytt revolutionerande om just AS framkommit genom quizet så varsågod. Bara du håller neandertalarna utanför.
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav sylfaen » 2007-02-08 20:15:03

kan någon vara snäll och förklara vad som menas med "underförstått" och att "läsa mellan raderna". jag hade en samhällskunskapslärare som alltid sa åt mig att läsa mellan raderna men jag förstog aldrig vad han ville att jag skulle göra. ge gärna expempel. tack.
Senast redigerad av sylfaen 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
sylfaen
Ny medlem
 
Inlägg: 18
Anslöt: 2006-09-01

Inläggav Inger » 2007-02-09 2:33:33

Om du inte vet vad 'läsa mellan raderna' innebär så bör du nog svara 'nej' på den frågan. :wink:

Läsa mellan raderna betyder att kunna uppfatta det som är outtalat/outskrivet.

Det kan vara t ex:

a) något som redan nämnts tidigare och som det förväntas att man kommer ihåg (vilket kan vara svårt för Aspegare som kanske intresserar sig för helt andra detaljer or sorterar bort det för skribenten väsentliga såsom ovidkommande brus);

b) nåt som det förväntas att 'alla vet' (t ex att det är kallt på nordpolen) och därför inte behöver uttalas specifikt;

c) nåt som man inte vill att alla ska förstå men som med möda, erfarenhet eller naturlig talang går att utläsa ändå, t ex när Alliansen säger att de vill "bryta utanförskapet" så kan man "läsa mellan raderna" att de egentligen menar "vi vill inte att några arbetslösa eller sjuka ska få gå hemma och dra och medan vi andra jobbar häcken av oss" (fast just den behöver man nog varken särskilt mycket möda eller talang för att fatta).

När de säger att "målet är alla som kan jobba ska jobba" så är det underförstått att "alla som inte jobbar är lata myglare som bara vill sko sig på andras bekostnad". De vill att man gärna ska känna sig så utan att de behöver säga det rakt ut och få massa skit för sin intolerans.

Den goda nyheten är att det går att träna upp förmågan att "läsa mellan raderna" :arrow: Hur läsförståelsen grundläggs

Fast då behöver man nog vara motiverad. Jag var inte heller motiverad på mattelektionerna eftersom jag avskyr matte. När jag frågade min lärare vad ett "närmevärde" är för nåt så sa hon "gör dig inte dummare än du är!" (underförstått: "det vet väl alla, försök inte låtsas att du inte vet för det går jag inte på"). Tyvärr så visste jag faktiskt inte, annars hade jag ju inte frågat (duh!) och blev så sur att jag bara gick därifrån och vägrade sätta min fot på hennes lektioner igen (vilket var ovanligt modigt av mig på den tiden).

Epilog: jag har fortfarande ingen aning om vad ett närmevärde är, och vill inte veta heller. :roll:
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav rdos » 2007-02-09 7:33:12

Inger skrev:Epilog: jag har fortfarande ingen aning om vad ett närmevärde är, och vill inte veta heller. :roll:


Det kommer nog. Numera kan du ju iaf läsa utvärderingarna som innehåller massor av siffror. Du är på god väg att bli av med din matte-fobi :twisted:
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav Jonte » 2007-02-09 9:25:13

Inger skrev:Epilog: jag har fortfarande ingen aning om vad ett närmevärde är, och vill inte veta heller. :roll:


Faxa hit en glass annars berättar jag! Nätutpressning.
Senast redigerad av Jonte 2011-05-04 13:51:43, redigerad totalt 1 gång.
Jonte
 
Inlägg: 1402
Anslöt: 2007-02-01

Inläggav Inger » 2007-02-09 9:43:41

Ack, din skurk! :(

Här är den:

Bild
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:47, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Inläggav Jonte » 2007-02-09 10:35:14

Tack! :D

Precis vad jag behövde!
Senast redigerad av Jonte 2011-05-04 13:51:47, redigerad totalt 1 gång.
Jonte
 
Inlägg: 1402
Anslöt: 2007-02-01

Inläggav rdos » 2007-02-12 0:14:56

Inger skrev:Det vore ju önskvärt eftersom det är direkt ohederligt att använda folks svar för att bevisa din privata teori.


Nej, det är inte ohederligt. Det står uttryckligen i quizen att avsikten är att publicera. Det står inget om var, när eller hur.

Inger skrev:Att du ö h t la till texten om att det kan komma att användas så var ju för att jag insisterade på att åtminstone folk ett val om de vill ställa upp på det men givetvis så utgår de då från att det är AS-forskning det gäller och inte Hn-forskning.


Det står inget om vilken slags forskning som avses. De som känner till Hn-teorin borde dessutom ta det som självklart att den kan bli iblandad. Dessutom finns det inget som hindrar att en publicering av Aspie-quiz inte skulle kunna åtföljas av publicering av Hn-teorin, av mig eller någon annan. Sådana förbehåll kan man aldrig göra.

Inger skrev:Om du menar att något nytt revolutionerande om just AS framkommit genom quizet så varsågod. Bara du håller neandertalarna utanför.


Jay har recenserat den senaste version och gett mig tips om hur jag kan gå vidare. Hans förslag är att ta med Hn-teorin i diskussionssektionen. Det låter som en bra idé tycker jag. Jag ska skriva på en ny artikel när slutversionen är klar.
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 13:51:47, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav Inger » 2007-02-12 10:45:09

rdos skrev:Jay har recenserat den senaste version och gett mig tips om hur jag kan gå vidare. Hans förslag är att ta med Hn-teorin i diskussionssektionen. Det låter som en bra idé tycker jag. Jag ska skriva på en ny artikel när slutversionen är klar.


1. Jag inlägger härmed (igen) mina officiella protester mot att det används på det viset. Det är oetiskt men om du inte fattar varför så är det nog ingen idé för mig att försöka förklara ytterligare.

2. För din egen skull borde du skippa Hn-biten. Ingen seriös tidskrift kommer att ta din artikel på allvar om du tar med neandertalare i diskussionen.
Senast redigerad av Inger 2011-05-04 13:51:47, redigerad totalt 1 gång.
Inger
Inaktiv
 
Inlägg: 17335
Anslöt: 2006-06-30

Återgå till Intressanta intressenLogga in