Ang inspelning av möten

Alla frågor om Asperger i relation till barn och/eller föräldrarollen.

 Moderatorer: Alien, marxisten, atoms

Ang inspelning av möten

Inläggav A » 2009-06-07 19:26:16

Jag brukar tipsa folk om att göra det.
Det är fullt lagligt så länge man är med själv. Man är inte skyldig att informera om det heller
Enda problemet kan komma beroende på hur man använder inspelningen.

Detta är kollat 2x med Datainspektionen

Mp3-spelare går bra, fickminnen går bra, mobil oxå för det mesta. Ha den i nåt som är tunt och som utan konstigheter kan läggas t ex på bordet så att de flesta som är med på mötet sitter ungefär lika långt ifrån den.
Sätt igång inspelningen innan du går in där mötet ska vara. Några har satt igång den på parkeringen, i väntrummet eller nån annanstans där det inte märks.

Ett råd bara: sitt inte och trumma på bordet!
Senast redigerad av A 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
A
 
Inlägg: 647
Anslöt: 2005-10-22

Inläggav MsTibbs » 2009-06-07 21:47:49

Förtydligande, jag tror (?) inte det är okej att videofilma, eller är det det? Journalister brukar ju filma, men ofta har de rätt att gå över gränser just därför att de är journalister?
Senast redigerad av MsTibbs 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
MsTibbs
 
Inlägg: 22860
Anslöt: 2007-07-30
Ort: 127.0.0.1 Spindelnätet Karlstad i Värmland

Inläggav Parvlon » 2009-06-08 21:10:48

MsTibbs: Jo, häromdagen var det en snubbe som hade filmat några dryga poliser på nyheterna.
Senast redigerad av Parvlon 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
Parvlon
Inaktiv
 
Inlägg: 14824
Anslöt: 2006-07-28
Ort: ∴ℜ∴Ψ∴ℜ∴

Inläggav Suzz86 » 2009-06-08 21:54:32

Journalister har inga andra eller större rättigheter att filma/spela in/ skriva, än någon annan privat person. Snarare har de mer skyldigheter att följa etiska regler, för bland annat sin egen trovärdighets skull, även andra journalisters.
Om journalister går över gränsen är det för att 1. De är dumma i huvudet och skiter i etiska regler och bryter mot lagar. 2. De anses att allmänintresset är för stort för att saken skall döljas.
Föresten så får vem som helst kalla sig journalist, det är ingen skyddad yrkestitel.

Angående röstinspelning:

Inspelning med diktafon/röstinspelare utan folks vetskap är helt lagligt, om du själv deltar i inspelningen.
Senast redigerad av Suzz86 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
Suzz86
Inaktiv
 
Inlägg: 144
Anslöt: 2009-05-13

Inläggav A » 2009-06-12 13:20:28

Mitt tips gällde bara röstinspelning, filmning har jag inte ens tänkt på och vet inte hur det förhåller sig med det.
Senast redigerad av A 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
A
 
Inlägg: 647
Anslöt: 2005-10-22

Inläggav DodeN » 2009-06-12 15:49:21

Vad menas med "Enda problemet kan komma beroende på hur man använder inspelningen."?

Är det att det är ok att använda inspelningen själv hemma för att komma ihåg saker men inte ok att lägga ut på nätet, eller gäller det även om man tex. använder sig av den som bevis i en överklagan? Var går gränsen?
Senast redigerad av DodeN 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
DodeN
 
Inlägg: 185
Anslöt: 2008-03-27

Inläggav aspiemelly » 2009-06-12 19:58:31

när jag spelade in en grej så var polisen intresserade av inspelningen som bevis, det sket sig dock på att kvaliten blev för dålig och det viktiga (dvs själva brottet) kom inte med.

Edit: inspelningen var "video" via mobilen, så tydligen ok att spela in video om du själv är med.
Senast redigerad av aspiemelly 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
aspiemelly
 
Inlägg: 1813
Anslöt: 2008-12-03

Inläggav nano » 2009-06-13 19:15:04

Japp, det festliga är att polisen får inte ställa upp en fast monterad kamera hur som helst men står en polis o håller i kameran o filmar får denne stå o filma hur länge som helst på allmän plats.
När det är frågan om att filma inne hos folk gäller andra regler.

Antar att detsamma gäller privatpersoner men det är inte lika reglerat tror jag.
Fast som privatperson får man montera fasta kameror men inte på allmän plats antar jag (fast vet inte säkert).
Senast redigerad av nano 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
nano
 
Inlägg: 6160
Anslöt: 2008-06-20
Ort: /home/Jorden/Stockholm

Inläggav zendium » 2009-12-17 18:32:56

Jag har ringt Datainspektionen också och frågat om detta. De kunde inte alls säga om man fick spela in eller inte. Hon erkände att analogt fick man spela in, men om det gällde mp3 och andra digitala inspelningar så är det en bedömningsfråga. Hon jag pratade med vägrade att svara på det och sa att det kunde hon inte svara på om man fick eller inte. Hon var jurist på Datainspektionen och satt och svarade på allmänhetens frågor där.

Jag hittade detta på nätet:
"Det är fullt tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att man själv deltar i dialogen. Det har ingen betydelse vilken typ av samtal det rör sig om och det är inte heller nödvändigt att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in.
Se 4 kap 9a § brottsbalken.

Vid sammanträden, stämmor eller annan sammankomst är det tillåtet för den som deltar i sammankomsten att spela in vad som sägs vid denna, även om de andra deltagarna är omedvetna om inspelningsförfarandet.

Så här skriver Datainspektionen om inspelning av samtal;
"PÅ ETT VANLIGT LJUDBAND får du spela in ett samtal där du själv
är ena parten och du behöver inte tala om det för den du talar
med. Men om inspelningen är digital, gäller normalt reglerna i
PuL – lagen gäller ju för ”behandling av personuppgifter som
helt eller delvis är automatiserad
Det finns också regler för när du kan slippa be om samtycke.
(En förutsättning för att PuL över huvud taget ska gälla är att du
på något sätt kan identifiera den som ringer upp – annars är
det ju inte personuppgifter som behandlas)."

samt (om inspelning görs digitalt);

"FÖR ATT FÅ BEHANDLA (spela in) uppgifter utan samtycke måste
något av undantagen i PuL gälla. Normalt gör man en
intresseavvägning enligt § 10 punkt f), där frågan är om den
uppringandes intresse av personlig integritet väger tyngre än
företagets intresse av att spela in samtalet. I de aktuella fallen
kan företagets intresse väga tyngst om det gäller inspelning
av hotfulla samtal."
Datainspektionen fastställer alltså att hänsyn ska tas till såväl inspelningsteknik (analog eller digital) som till varför personen ifråga vill utföra inspelningen.

På ett vanligt analogt ljudband är det tillåtet att spela in ett samtal under förutsättning att personen i fråga själv är delaktig i dialogen. Det är inte nödvändigt att informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in.

Är däremot inspelningen digital så gäller reglerna i personuppgiftslagen (PuL), eftersom lagen gäller för behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserade.

Datainspektionen skriver också att en förutsättning för att lagen ska kunna tillämpas är att den person som blir inspelad kan identifieras, eftersom det annars inte är personuppgifter som behandlas.

I PuL finns det regler om den information som måste förmedlas vid en digital ljudupptagning samt bestämmelser om i vilka situationer samtycke krävs för att få spela in. Det framgår vidare att digital inspelning av telefonsamtal normalt är att se som behandling av personuppgifter enligt PuL, vilket då skall baseras på ett frivilligt samtycke.

För att få spela in uppgifter digitalt utan samtycke måste något av undantagen i PuL gälla. Här görs vanligtvis en intresseavvägning enligt 10 § punkt f i PUL, där det gäller att avgöra vem av parternas intressen som väger tyngst; intresset av att få spela in samtalet viktat mot den personliga integriteten.
Så här står det i PUL om digital inspelning av samtal;

"När behandling av personuppgifter är tillåten
10§ Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller
f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.".


________________________________________
Naturligtvis är det löjeväckande att det gäller olika regler för om man spelar in ett samtal eller diskussion digitalt jämfört med om man har med sig en vanlig bandspelare med ett magnetband.

Men lagar har en tendens att ligga decennier eller sekel bakåt i utvecklingen, och det är därför som man idag gör en åtskillnad i reglerna mellan en digital inspelning och en vanlig ljudupptagning på band.

Detta kan dock lösas enkelt genom att man säger att orginalinspelningen gjordes på ett magnetiskt band, sedan har man fört över inspelningen till ett digitalt media (och orginalinspelningen finns inte kvar längre, och därmed kan inget bevisas). Eller så för man över den digitala inspelningen till ett magnetband. Men detta är ju bara ett problem om ljudinspelningen är aktuell i ett rättsfall för att t.ex. lägga upp bevis för att någon uttalat sig på ett visst sätt.

Vad jag känner till har det aldrig förekommit några fall som Datainspektionen tagit ställning till avseende digital ljudinspelning utförd av en privatperson. " slut citat.

Polisen använder som sagt var också digitala inspelningar från allmänheten och har ingenting emot det. Så ja, det är helt klart en bedömingsfråga verkar det och ingen verkar ha prövat frågan i domstol om man får eller inte, så tills det är gjort så är det fritt fram för den som vill. Om inte annat kan man använda det för sig själv, när sjukvård eller myndigheter kör fula saker så kan man själv gå tillbaka på bandet och kolla så har man bevisat för sig själv i alla fall att det är de som bär sig illa åt och inte man själv som är snurrig i bollen.
Senast redigerad av zendium 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
zendium
Ny medlem
 
Inlägg: 17
Anslöt: 2009-12-17

Inläggav aspiemelly » 2009-12-17 18:44:20

Finns det ens kassettband och inspelningsapparater längre?? Poängen med att spela in möten man är på förloras om det syns man spelar in ju. Dom gamla kassettapparaterna var ju inte direkt små och diskreta om vi säger så.
Senast redigerad av aspiemelly 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
aspiemelly
 
Inlägg: 1813
Anslöt: 2008-12-03

Inläggav zendium » 2009-12-17 19:00:22

Nej, min kassettbandspelare till min telefon har gått sönder. Jag skulle skaffa en ny. Det visade sig att själv inspelningsmodulen säljer de, men bandspelare går inte att få tag på för att de har slutat att tillverkas. Poängen med att sälja själva inspelningsgrejen utan möjlighet att använda den visste de inte i affären, men så gjorde de. De har kanske inte tänkt så noga på det. Detta gäller ju när man spelar in via telefon. Jag frågade om det fanns andra inspelningsmodeller anpassade efter det digitala, men det hade de inte, bara den som hör till kassettbandspelare och kassettbandspelare säljs inte längre.

Det gick att spela in via diktafoner, fast det var inte så lyckats som digitalt. Man fick inte ha för långa möten, för banden tog ju slut :)

Tyvärr ser lagstiftningen ut så här när det gäller det digitala. Det är inte helt tillåtet förutom vid undantagsfall, men det är ju inte testat i domstol ännu. Datainspektionen medhöll om att företag har rätt att spela in vanligt folk, däremot är det tvivelaktigt när det gäller att vanligt folk spelar in myndigheter :roll:
Senast redigerad av zendium 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
zendium
Ny medlem
 
Inlägg: 17
Anslöt: 2009-12-17

Inläggav zendium » 2009-12-17 19:04:06

Poängen med att spela in går inte helt bort om det syns heller, för då måste de skärpa sig. Man får visserligen inte med alla grodor och otrevligheter de säger annars när de tror att ingen hör, men effekt får det ju ändå. Eller rättare sagt skulle få. Jag har för länge sedan försökt med konststycket att visa att jag spelar in men då vägrar de att delta för det är ju meningslöst att prata och ha möte då tycker de. Så det är bäst att spela in i smyg.
Senast redigerad av zendium 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
zendium
Ny medlem
 
Inlägg: 17
Anslöt: 2009-12-17

Inläggav serpentin » 2010-03-28 19:41:26

Jag har investerat i en MP3-spelare med röstinspelning. Provade den i dag medan mina grannar fortsatte med sin dagliga terror så fort jag visar mig ute. Tyvärr fick jag inte med det värsta.

Hoppas på intressant möte på tisdag. Då ska spelaren med. Måste bara leta fram en liten väska som kan placeras på bordet. Kan ju ta med en med papper och penna i som jag lägger på bordet medan jag tar fram det jag ska ha, sedan får väskan ligga kvar. Fyra timmars inspelningstid det räcker mer än väl så jag kan sätta på den i god tid.

Den har USB-sladd så om jag förstått det rätt kan jag lägga över filerna på datorn och spara ner på annan flyttbar media. MP3-spelaren går bara att lyssna på med lurar.
Senast redigerad av serpentin 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
serpentin
Inaktiv
 
Inlägg: 1066
Anslöt: 2009-04-12

Inläggav rdos » 2010-03-28 19:45:09

MP3 spelare brukar generellt sett inte vara så bra. Det bästa valet är en sk diktafon. Då hörs det bra vad folk säger även om man gömmer undan inspelaren lite grann.
Senast redigerad av rdos 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
rdos
 
Inlägg: 14159
Anslöt: 2005-10-14
Ort: Eslöv

Inläggav serpentin » 2010-03-28 19:53:44

Nu köpte jag en MP3-spelare med diktafon så nu får den duga iaf.

Vad är skillnaden?
Senast redigerad av serpentin 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
serpentin
Inaktiv
 
Inlägg: 1066
Anslöt: 2009-04-12

Inläggav carl » 2010-03-28 19:55:04

Det viktigaste är nog mikrofonen. Om ljudet fångas på det sätt man vill så är det ju bra, men jag kan tänka mig att en diktafon är anpassad för att fånga mänskliga röster på ett visst avstånd.
Extern mic är ju bäst.
Senast redigerad av carl 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
carl
 
Inlägg: 2612
Anslöt: 2009-07-01

Inläggav maddox » 2010-03-28 20:02:27

Det låter så enkelt med en ljudinspelning. Det är svårare för oss som är döva - vi skulle behöva videofilma möten. Snart ska vi ha ett möte med alla inblandade (utom skolpersonalen och sonen) och det mötet ska bli mycket intressant.
Det skulle jag mycket gärna ha velat kunna videofilma.

Det är verkligen viktigt det här med inspelningar förstår jag. Både för att återge information och för att gå tillbaka när minnet sviker.
Senast redigerad av maddox 2011-05-04 19:52:19, redigerad totalt 1 gång.
maddox
 
Inlägg: 65
Anslöt: 2009-12-27

Inläggav Belane » 2010-11-15 22:18:12

Alla medier, Uppdrag granskning, Kalla fakta och övriga använder sig av digitalbandning och dold kamera, de har inga undantagsregler utan där gäller samma sak, de måste själva delta för att det ska vara lagligt... ingen har någonsin åtalats för dold kamera eller digitalbandare så varför skulle då en privatperson bli det? Det skulle inte se så snyggt ut i media om det skulle göras skillnad på folk.

Jag har digitalbandat alla föräldrasamtal med skola och telefonsamtal med kommun osv. jag har även meddelat dem detta när det varit konflikter och jag har då aldrig blivit anmäld för detta... Jag digitalbandade också en gång en arbetsgivare som bröt mot lagen, det bandet använde facket för att förhandla, ingen anmälan där heller...
Belane
Ny medlem
 
Inlägg: 19
Anslöt: 2008-11-10
Ort: Sundsvall

Re: Ang inspelning av möten

Inläggav BigPete » 2011-06-19 15:57:01

Det är såklart tillåtet att spela in både ljud och bild samt ta stillbilder utan den andres vetskap what so ever.
Om man uppfyller att man deltar i dialogen om det är ljud, såklart. (och övrig lag/regler kring ljud/foto/film)

Problemet som skiljer oss privatpersoner mot media, är att vi kan inte ladda upp klipp på nätet hur som helst, eller ens dela med oss av dem om andra deltagande i dialogen kan identifieras.
Däremot råder fri bevisföring i Sverige, så även om det vore olagligt att spela in ljud så är det hållbart rent juridiskt som bevisning, även om den uppkom på olaglig väg.

Själv spelar jag in varenda telefonsamtal med myndigheter, oavsett hur stort eller litet det än må handla om.
Sist en handläggare klev snett och numera arbetar som innebandytränare med min inspelning som grund för tjänstefel och avsked.
BigPete
 
Inlägg: 144
Anslöt: 2011-06-17

Re: Ang inspelning av möten

Inläggav nano » 2011-07-21 14:24:03

Jo jag har också en hel hög med inspelningar, det mesta är ju ganska irrelevanta saker men det finns en del intressanta saker som sagts ibland.
Man sitter där o diskuterar o man vet att det man diskuterar ska vara på ett visst sätt men de säger på ett helt annat vis och utelämnar viktiga delar.
nano
 
Inlägg: 6160
Anslöt: 2008-06-20
Ort: /home/Jorden/Stockholm

Ang inspelning av möten

Inläggav Kollektivet » 2013-11-06 23:21:18

Det kan vara snyggt att bara lägga bandaren på bordet och fråga om det är ok. Säg att du behöver det som minne. Garanterar en helt annan respons från den du pratar med.

Jobbar själv som journalist och spelar in samtal mest hela tiden. Det är som redan konstaterats fullt lagligt så länge som en av parterna deltar i samtalet. Folk har dock åkt dit på att lämna rummet med diktafonen kvar - gör inte det. Det räknas som buggning.

Bra utrustning är vilken digital diktafon som helst med en Olympus TP-8 mikrofon för telefoninspelning. Brukar även använda den vid möten, då låter jag den hänga från skjortan bara så tror folk att det är en handsfree.
Kollektivet
 
Inlägg: 222
Anslöt: 2013-10-28
Ort: Stockholm

Ang inspelning av möten

Inläggav Abbreviation » 2014-08-26 20:20:50

Man får spela in samtal som man deltar själv i, utan att upplysa övriga deltagare, men de får inte användas som bevisning vid förhandlingar kring t ex vårdnad, boende etc när det gäller barn.

Jag spelar in samtal med myndigheter etc, informerar alltid om det. Vid kontakt med myndigheter har man rätt att spela in samtalen så man behöver inte fråga om lov, men det är hövligt att göra det ändå.
Abbreviation
 
Inlägg: 3443
Anslöt: 2010-10-15
Ort: Jämtland/Uppsala

Ang inspelning av möten

Inläggav gadas » 2014-08-27 16:01:39

Vart tog teknikneutraliteten vägen? En analog inspelning är väl precis lika automatiserad som en digital inspelning!
gadas
 
Inlägg: 2320
Anslöt: 2012-10-21

Ang inspelning av möten

Inläggav nano » 2015-08-14 1:48:48

BigPete skrev:Själv spelar jag in varenda telefonsamtal med myndigheter, oavsett hur stort eller litet det än må handla om.
Sist en handläggare klev snett och numera arbetar som innebandytränare med min inspelning som grund för tjänstefel och avsked.

De gör ofta fel, och inga småfel heller, gissar att det var något grovt som gjorts för att få till ett avsked.
Jag spelade in en som lämnade fram en lagtext, problemet var att vi kontrollerade lagtexten, texten fanns inte, den var inte ens snarlik, den var ett fullständigt fabrikat, hot om pålisanmälan från myndighetspersonens sida och försök att slita tillbaka texten, det blev snart en helt annan respons och välvilja när denne insåg att denne satt med skägget i brevlådan.
Personen i fråga jobbar såvitt jag vet kvar, sannolikt mycket mer noggrann numera.
nano
 
Inlägg: 6160
Anslöt: 2008-06-20
Ort: /home/Jorden/Stockholm

Återgå till Barn och föräldraskapLogga in